Përzgjedhës gjenerikë
Vetëm ndeshjet e sakta
Kërkoni në titull
Kërkoni në përmbajtje
Zgjedhësit e llojit të postimit
Kontaktoni

Termat dhe Kushtet

Duke përdorur këtë faqe interneti, ju jeni dakord me termat dhe kushtet e mëposhtme të përdorimit ("Kushtet").

Nëse nuk pajtoheni me ndonjë pjesë të këtyre termave dhe kushteve, ju lutemi mos përdorni faqen tonë të internetit.

Termi 'Vanguard Healthcare Solutions' ose 'ne' ose 'ne' i referohet pronarit të faqes në internet, Vanguard Healthcare Solutions Limited zyra e regjistruar e së cilës është Unit 1144 Regent Court, The Square, Gloucester Business Park, Brockworth, Gloucester, GL3 4AD dhe numri i regjistruar është 04382564. Termi 'ju' i referohet përdoruesit ose shikuesit të faqes sonë të internetit.

Kjo faqe interneti është subjekt i kushteve të mëposhtme:

 • Përmbajtja e faqeve të kësaj faqe interneti është vetëm për informacionin tuaj të përgjithshëm dhe për përdorim. Është subjekt i ndryshimit pa paralajmërim. Ju pritet që ta kontrolloni këtë faqe herë pas here për të marrë parasysh çdo ndryshim që ne bëjmë, pasi ato janë të detyrueshme për ju. Disa nga dispozitat e përfshira në këto Kushte gjithashtu mund të zëvendësohen nga dispozitat ose njoftimet e publikuara diku tjetër në faqen tonë të internetit.
 • As ne dhe asnjë palë e tretë nuk japim asnjë garanci ose garanci për saktësinë, afatin kohor, performancën, plotësinë ose përshtatshmërinë e informacionit dhe materialeve të gjetura ose të ofruara në këtë faqe interneti për ndonjë qëllim të veçantë. Ju e pranoni se informacione dhe materiale të tilla mund të përmbajnë pasaktësi ose gabime dhe ne shprehimisht përjashtojmë përgjegjësinë për çdo pasaktësi ose gabim të tillë në masën më të plotë të lejuar me ligj.
 • Përdorimi nga ana juaj i çdo informacioni ose materiali në këtë faqe interneti është tërësisht në rrezikun tuaj, për të cilin ne nuk do të mbajmë përgjegjësi. Do të jetë përgjegjësia juaj për të siguruar që çdo produkt, shërbim ose informacion i disponueshëm përmes kësaj faqeje interneti të plotësojë kërkesat tuaja specifike.
 • Ne nuk përfaqësojmë ose garantojmë që faqja jonë e internetit ose materialet në uebfaqe janë pa të gjitha viruset ose përbërës të tjerë të dëmshëm. Prandaj, duhet të tregoni kujdes në përdorimin e faqes së internetit. Kur shkarkoni ndonjë material, duhet të përdorni softuer të përditësuar, të njohur nga industria për të zbuluar dhe shkatërruar çdo virus ose pajisje të ngjashme shkatërruese. Ju do të jeni vetëm përgjegjës për përdorimin tuaj dhe për çdo dëmtim të çdo sistemi kompjuterik, humbje të të dhënave ose dëme të tjera që mund të rezultojnë.
 • Ne nuk do të jemi përgjegjës për asnjë humbje ose dëmtim të shkaktuar nga një sulm i shpërndarë i mohimit të shërbimit, viruseve ose materialeve të tjera teknologjikisht të dëmshme që mund të infektojnë pajisjet e kompjuterit tuaj, programet kompjuterike, të dhënat ose materiale të tjera pronësore për shkak të përdorimit tuaj të faqes sonë të internetit ose për shkarkimin tuaj të ndonjë materiali të postuar në të, ose në ndonjë faqe interneti të lidhur me të.
 • Kjo faqe interneti përmban materiale që janë në pronësi ose të licencuar nga ne. Ky material përfshin, por nuk kufizohet në, dizajnin, paraqitjen, pamjen, pamjen dhe grafikën. Riprodhimi është i ndaluar përveç në përputhje me njoftimin për të drejtën e autorit, i cili është pjesë e këtyre Kushteve.
 • Të gjitha markat tregtare të riprodhuara në këtë faqe interneti, të cilat nuk janë pronë ose të licencuara për operatorin, njihen në faqen e internetit.
 • Përdorimi i paautorizuar i kësaj faqe interneti mund të shkaktojë një kërkesë për dëmshpërblim dhe/ose të jetë një vepër penale.
 • Herë pas here, kjo faqe interneti mund të përfshijë gjithashtu lidhje me faqet e tjera të internetit. Këto lidhje janë dhënë për lehtësinë tuaj për të ofruar informacione të mëtejshme. Ato nuk nënkuptojnë se ne mbështesim uebsajtin(et). Ne nuk kemi asnjë përgjegjësi për përmbajtjen e faqeve të internetit të lidhura.
 • Ne kemi të drejtë të ndërpresim menjëherë përdorimin tuaj të faqeve të internetit nëse përcaktojmë sipas gjykimit tonë se ju keni shkelur këto terma dhe kushte ose keni qenë të përfshirë ndryshe në sjellje të cilat ne e përcaktojmë sipas gjykimit tonë të papranueshme.
 • Përdorimi juaj i kësaj faqeje interneti dhe çdo mosmarrëveshje që lind nga përdorimi i tillë i faqes në internet i nënshtrohet ligjeve të Anglisë, Irlandës Veriore, Skocisë dhe Uellsit.

Politika e privatësisë dhe cookies

Vanguard Healthcare Solutions Limited angazhohet për ruajtjen e të drejtës suaj të privatësisë dhe kjo përfshin sigurimin që të mos merrni komunikime të pakërkuara nga ne në të ardhmen.

Kjo Politikë e Privatësisë përmban informacione se si ne mbledhim, përdorim dhe zbulojmë informacionin tuaj personal. Referencat për "ne", "tona" ose "ne" në këtë Politikë të Privatësisë janë për Vanguard Healthcare Solutions Limited (numri i kompanisë 04382564), zyra e regjistruar e së cilës është në Unit 1144 Regent Court, The Square, Gloucester Business Park, Brockworth, Gloucester, GL3 4AD.

Ne e vlerësojmë privatësinë e atyre që na japin informacion personal. Kjo politikë e privatësisë zbatohet për klientët tanë, personelin që punon për klientët tanë, vizitorët e faqes sonë të internetit, furnitorët dhe kontraktorët dhe personelin që punon për furnitorët dhe kontraktorët tanë. Ai përshkruan informacionin personal që mbledhim, si e përdorim këtë informacion, bazën ligjore mbi të cilën e përpunojmë atë, me kë ndahet dhe si ruhet. Nuk vlen për punonjësit tanë, sepse ne kemi një politikë të veçantë privatësie për ta.

Ju lutemi lexoni me kujdes këtë Politikë të Privatësisë për të kuptuar se si i trajtojmë ne të dhënat personale.

Duke hyrë ose duke shfletuar faqen tonë të internetit, duke na kontaktuar në mediat sociale, duke përdorur ndonjë nga produktet ose shërbimet që ne ofrojmë ose duke na ofruar në ndonjë mënyrë tjetër informacionin tuaj, ju konfirmoni se e keni lexuar dhe kuptuar këtë Politikë të Privatësisë.

Herë pas here, mund të na duhet të bëjmë ndryshime në këtë Politikë të Privatësisë. Nëse përditësojmë politikën tonë të privatësisë, versioni i përditësuar do të jetë në faqen tonë të internetit dhe, kur është e përshtatshme, do t'ju njoftohet me postë ose email. Ne ju këshillojmë që të rishikoni rregullisht këtë Politikë të Privatësisë. Duke vazhduar të përdorni shërbimet dhe faqen tonë të internetit ju po konfirmoni se keni lexuar dhe kuptuar versionin më të fundit të Politikës sonë të Privatësisë.

1. Si të na kontaktoni

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë Politikë të Privatësisë, ose në lidhje me informacionin personal që mbajmë për ju, mund të na kontaktoni duke shkruar te, Kontrolluesi i të Dhënave, Njësia 1144 Regent Court, The Square, Parku i Biznesit Gloucester, Brockworth, Gloucester, GL3 4AD . Na dërgoni email në [email protected] ose telefononi në 01452 651 860.

2. Informacioni që mbledhim

Ne mund të mbledhim dhe përdorim cilindo nga informacionet e listuara më poshtë. Ne i referohemi këtij si 'informacion personal' përgjatë kësaj Politike të Privatësisë:

2.1 Informacioni personal që ju na jepni

Ju ose punëdhënësi juaj mund të na jepni informacione personale për ju duke përdorur formularët online të ofruar në faqen tonë të internetit, duke plotësuar formularët e porosive, duke krijuar një llogari me ne ose duke na kontaktuar me telefon, e-mail ose mjete të tjera. Kjo përfshin, për shembull, kur informacioni personal na jepet për të punësuar zgjidhje objekti ose shërbime të ngjashme nga ne. Ju ose punëdhënësi juaj mund të na jepni gjithashtu informacione personale për ju kur jeni, ose jeni, duke ofruar ose ofruar mallra ose shërbime për ne.

Një informacion i tillë personal mund të përfshijë:

(a) Informacion rreth jush

(i) Emri juaj

(ii) Adresa dhe kodi postar

(iii) Adresa e emailit

(iv) Numri i telefonit (përfshirë numrat e telefonit celular)

(v) Titulli juaj i punës

(vi) Emri i kompanisë

(vii) Adresa e kompanisë

(viii) Informacioni i llogarisë

(ix) Gjinia

(x) Data e lindjes

(xi) Informacioni i dhënë në korrespondencë

(xii) Përditësimet në informacionin e dhënë për ne

(b) Informacion në lidhje me shërbimet që ju ofrojmë

(i) Informacioni i nevojshëm për t'ju ofruar shërbime

(ii) Informacion për shërbimet e klientit

(iii) Menaxhimi i marrëdhënieve me klientët dhe informacioni i marketingut

(c) Informacion rreth shërbimeve ose produkteve që marrim nga ju ose punëdhënësi juaj

(i) Faqja juaj e internetit

(ii) Informacioni i kujdesit të duhur të furnizuesit

(iii) Informacioni i kontaktit të punës (numri i telefonit, adresa postare, adresa e emailit)

Ju lutemi vini re se ne kemi nevojë për lloje të caktuara të informacionit personal në mënyrë që të mund të ofrojmë produkte dhe të ofrojmë shërbime për ju ose punëdhënësin tuaj, ose që ju ose punëdhënësi juaj të mund të na ofroni shërbime. Nëse nuk na jepni informacione të tilla personale, ose nuk na kërkoni t'i fshijmë ato, mund të mos jeni më në gjendje të aksesoni shërbimet dhe produktet tona ose të na ofroni mallra dhe shërbime.

2.2 Informacioni personal që mbledhim për ju

(a) Sa herë që vizitoni faqen tonë të internetit, ne mund të mbledhim automatikisht cilindo nga informacionet e mëposhtme:

(i) informacion teknik, duke përfshirë adresën e protokollit të internetit (IP) të përdorur për të lidhur kompjuterin tuaj me internetin, emrin e domenit dhe vendin që kërkon informacion, skedarët e kërkuar, llojin dhe versionin e shfletuesit, llojet dhe versionet e shtojcave të shfletuesit, sistemin operativ dhe platformë;

(ii) informacion rreth vizitës suaj, duke përfshirë rrjedhën e plotë të klikimeve Uniform Resource Locators (URL) në, përmes dhe nga faqja jonë (përfshirë datën dhe kohën), kohën dhe kohëzgjatjen e vizitave në faqe të caktuara, informacionin e ndërveprimit të faqeve (të tilla si lëvizja, klikimet , dhe maus-overs), metodat e përdorura për të shfletuar nga faqja, të dhënat e trafikut, të dhënat e vendndodhjes, blogjet dhe të dhënat dhe informacionet e tjera të komunikimit të ofruara kur kërkoni shërbime ose shkarkime të mëtejshme.

(b) Ne mund të përgjojmë, monitorojmë dhe/ose mbajmë shënime të komunikimeve me email që hyjnë dhe dalin nga sistemet tona.

(c) Nëse flisni me një nga përfaqësuesit tanë të shitjeve, ne do të mbledhim informacione të caktuara që ju i jepni atij përfaqësuesi të shitjeve.

(d) Nëse na kontaktoni në mediat sociale, ne do të mbledhim informacione të caktuara rreth jush nga faqja juaj e mediave sociale dhe nëpërmjet ndërveprimeve tuaja me ne ose me informacione rreth shërbimeve tona.

(e) Nëse jeni klient ose furnizues (ose klient ose furnizues i mundshëm) ose punoni për njërin prej tyre (përfshirë si konsulent), ne mund të marrim informacione për ju nga faqja e internetit e kompanisë suaj.

(f) Ne mund të marrim informacion personal nga ofruesit e palëve të treta për të promovuar dhe tregtuar shërbimet tona. Çdo marketing i tillë do të kryhet në përputhje me seksionin 10.

3. Përdorimi i informacionit

Ne, ose përpunuesit e të dhënave të palëve të treta që veprojnë në emrin tonë, mbledhim, përdorim dhe ruajmë informacionin personal të listuar më sipër për arsyet e mëposhtme:

3.1 Vizitoni faqen tonë të internetit:

(a) për t'ju lejuar të hyni dhe të përdorni faqen tonë të internetit.

(b) për të ofruar mbështetje teknike.

(c) t'ju ofrojmë informacionin, produktet dhe shërbimet që ju kërkoni nga ne.

(d) për të garantuar sigurinë e shërbimeve tona dhe të faqes sonë të internetit.

(e) t'ju njohim kur të ktheheni në faqen tonë të internetit; dhe

(f) për përmirësimin dhe mirëmbajtjen e faqes sonë të internetit dhe përgatitjen e raporteve ose përpilimin e statistikave për të përmirësuar produktet dhe shërbimet tona. Detaje të tilla do të anonimohen për aq sa është e mundur dhe nuk do të jeni të identifikueshëm nga informacioni i mbledhur.

3.2 Marrja e mallrave dhe shërbimeve nga ju.

(a) për të na mundësuar të marrim dhe menaxhojmë shërbimet nga ju (përfshirë kujdesin e duhur të furnizuesit, raportimin e pagesave dhe shpenzimeve dhe auditimet financiare).

(b) për të dhënat dhe menaxhimin e shëndetit dhe sigurisë.

(c) për të konfirmuar informacionin mbi CV-të dhe për të kryer kontrolle referencë, për të vlerësuar ju ose përshtatshmërinë e punëdhënësit tuaj për të punuar për ne; dhe

(d) për monitorimin e mundësive të barabarta.

3.3 Ofrimi i produkteve dhe shërbimeve për ju.

(a) për të ofruar produkte, shërbime dhe mbështetje përkatëse për ju ose punëdhënësin tuaj.

(b) për t'u marrë me çdo pyetje ose problem që keni në lidhje me produktet dhe shërbimet tona, duke përfshirë çdo pyetje që mund të keni në lidhje me mënyrën se si ne mbledhim, ruajmë dhe përdorim informacionin tuaj personal, ose çdo kërkesë të bërë nga ju për një kopje të informacionit që ne mbaj për ty.

(c) për t'ju dërguar komunikime të caktuara (përfshirë me email ose telefon) në lidhje me produktet dhe shërbimet tona, të tilla si njoftime dhe mesazhe administrative (për shembull, duke vendosur ndryshime në termat dhe kushtet tona dhe duke ju mbajtur të informuar për çmimet tona).

(d) për shëndetin dhe sigurinë dhe sigurimin e cilësisë; dhe

(e) për të kryer analiza statistikore dhe kërkime të tregut.

3.4

Për raportimin e brendshëm të korporatës, administrimin e biznesit, sigurimin e mbulimit adekuat të sigurimit për biznesin tonë, sigurimin e sigurisë së objekteve të kompanisë, kërkimin dhe zhvillimin, si dhe për të identifikuar dhe zbatuar efiçencën e biznesit.

3.5

Për të respektuar çdo procedurë, ligj dhe rregullore që zbatohet për ne - kjo mund të përfshijë rastet kur ne e konsiderojmë në mënyrë të arsyeshme se është në interesat tona legjitime ose interesat legjitime të të tjerëve që të respektojmë, si dhe kur na kërkohet ligjërisht për ta bërë këtë.

3.6

Të krijojmë, ushtrojmë ose mbrojmë të drejtat tona ligjore – kjo mund të përfshijë rastet kur ne e konsiderojmë në mënyrë të arsyeshme se është në interesat tona legjitime ose interesat legjitime të të tjerëve, si dhe kur na kërkohet ligjërisht ta bëjmë këtë.

3.7

Nëse na kontaktoni në mediat sociale, për të monitoruar ndërveprimet tuaja me ne dhe markën tonë në internet, ku është në interesat tona legjitime ta bëjmë këtë për hulumtimin e tregut dhe për planifikimin e fushatave të ardhshme të marketingut.

3.8

Nëse jeni gazetar, ku është në interesat tona legjitime t'ju kontaktojmë për t'ju ftuar të shkruani një artikull lajmesh për produktet ose shërbimet tona; për t'ju ftuar në ngjarje, për t'ju dërguar materiale promovuese dhe për njoftime për shtyp.

4. Baza ligjore për përdorimin e informacionit tuaj personal

4.1

Ne konsiderojmë se bazat ligjore për përdorimin e informacionit tuaj personal siç përcaktohet në këtë Politikë të Privatësisë janë si më poshtë:

(a) përdorimi ynë i informacionit tuaj personal është i nevojshëm për të përmbushur detyrimet tona sipas çdo kontrate me ju (për shembull, për të respektuar kushtet e përdorimit të faqes sonë të internetit të cilat ju i pranoni duke shfletuar faqen tonë të internetit dhe/ose për të respektuar kontratën tonë për të ofroni shërbime ose merrni shërbime nga ju ose punëdhënësi juaj); ose

(b) kur (a) nuk zbatohet, përdorimi i informacionit tuaj personal është i nevojshëm për interesat tona legjitime ose interesat legjitime të të tjerëve (për shembull, për të garantuar sigurinë e faqes sonë të internetit). Interesat tona legjitime përfshijnë:

(i) drejtojmë, rritemi dhe zhvillojmë biznesin tonë.

(ii) të operojë faqen tonë të internetit.

(iii) të zgjedhë furnitorë të kualifikuar dhe të kualifikuar.

(iv) të sigurojmë një mjedis të sigurt pune për stafin dhe vizitorët tanë.

(v) marketingun, kërkimin e tregut dhe zhvillimin e biznesit.

(vi) të ofrojmë shërbime për klientët tanë, të bëjmë dhe të marrim pagesa, të ofrojmë shërbime ndaj klientit dhe të njohim klientin të cilit i ofrojmë shërbime.

(vii) vendosim, gjurmojmë dhe sigurojmë përmbushjen e porosive me furnitorët tanë; dhe

(viii) për qëllime administrative të grupit të brendshëm.

4.2

Në të ardhmen, përdorimi tjetër i informacioneve të tjera personale mund të jetë subjekt i pëlqimit tuaj (i cili mund të tërhiqet në çdo kohë pas dhënies së tij, siç përshkruhet më poshtë). Kur ky është rasti, ajo nevojë për pëlqim do të identifikohet në këtë Politikë të Privatësisë.

4.3

Nëse ne mbështetemi në pëlqimin tuaj që ne të përdorim informacionin tuaj personal në një mënyrë të veçantë, por ju më vonë ndryshoni mendje, ju mund ta tërhiqni pëlqimin tuaj duke na kontaktuar në [email protected] dhe ne do të ndalojmë së vepruari. Megjithatë, nëse e tërheqni pëlqimin tuaj, kjo mund të ndikojë në aftësinë që ju të jeni në gjendje të na ofroni shërbime (për shembull, nëse ato shërbime kërkojnë vlerësime shëndetësore që përfshijnë përdorimin e kategorive tuaja të veçanta të të dhënave) ose që ne të ofrojmë shërbime për ju.

5. Biskota

5.1

Për të siguruar që faqja jonë e internetit të menaxhohet mirë dhe për të lehtësuar navigimin e përmirësuar brenda sajtit të internetit, disa faqe përdorin cookie, të cilat janë skedarë të vegjël të vendosur në shfletuesin tuaj të internetit kur vizitoni faqen tonë të internetit ose fenerët e uebit, të cilat janë imazhe elektronike për të numëruar vizitorët që kanë hyrë. një faqe të caktuar. Ne përdorim cookie dhe web beacons për:

(a) t'ju ofrojë një përvojë më të përshtatur në të ardhmen, duke kuptuar dhe mbajtur mend preferencat tuaja të shfletimit.

(b) menaxhoni faqen tonë të internetit duke na mundësuar të zhvillojmë përmbajtjen dhe funksionalitetin e sajtit për të përmbushur më mirë nevojat e përdoruesve.

(c) gjurmoni informacionin mbi sistemet tona dhe identifikoni kategoritë e përdoruesve sipas artikujve të tillë si adresa, lloji i shfletuesit dhe faqet e vizituara; dhe

(d) të analizojë numrin e vizitorëve në zona të ndryshme të faqes së internetit dhe të sigurojë që faqja e internetit po shërben si një burim informacioni i dobishëm dhe efektiv.

5.2

Aty ku ne përdorim cookie në faqen tonë të internetit, ju mund t'i bllokoni ato në çdo kohë. Për ta bërë këtë, mund të aktivizoni cilësimin në shfletuesin tuaj që ju lejon të refuzoni cilësimin e të gjitha ose disa cookies. Megjithatë, nëse përdorni cilësimet e shfletuesit tuaj për të bllokuar të gjitha kukit (duke përfshirë kukitë thelbësore), mund të mos jeni në gjendje të hyni në të gjitha ose pjesë të faqes sonë të internetit ose të përdorni të gjithë funksionalitetin e ofruar përmes faqes sonë të internetit.

5.3

Duke vazhduar të përdorni faqen tonë të internetit dhe/ose shërbimet tona, ju jeni dakord me përdorimin tonë të cookies siç përshkruhet në politikën tonë të cookies.

6. Ndarja e informacionit tuaj personal

6.1

Ne mund të ndajmë informacionin tuaj personal me çdo kompani që është anëtare e grupit tonë, ku është në interesat tona legjitime ta bëjmë këtë për qëllime të brendshme administrative (për shembull, sigurimi i ofrimit të qëndrueshëm dhe koherent të shërbimeve për klientët tanë, informacioni i menaxhimit, korporata strategjinë, pajtueshmërinë, auditimin dhe monitorimin, kërkimin dhe zhvillimin dhe sigurimin e cilësisë). Ne gjithashtu mund të ndajmë informacionin tuaj personal me kompanitë e grupit tonë ku ato na ofrojnë produkte dhe shërbime.

6.2

Ne do të ndajmë informacionin tuaj personal me kategoritë e mëposhtme të palëve të treta:

(a) ofruesit dhe nënkontraktorët tanë të shërbimeve, duke përfshirë, por pa u kufizuar në përpunuesit e pagesave, furnizuesit e shërbimeve teknike dhe mbështetëse, siguruesit, ofruesit logjistik dhe ofruesit e shërbimeve të TI-së.

(b) kompanitë që na ndihmojnë në aktivitetet tona të marketingut, reklamimit dhe promovimit; dhe

(c) ofruesit e analitikës dhe motorëve të kërkimit që na ndihmojnë në përmirësimin dhe optimizimin e faqes sonë të internetit.

Çdo palë e tretë me të cilën ne ndajmë informacionin tuaj personal është e kufizuar (me ligj dhe me kontratë) në aftësinë e tyre për të përdorur informacionin tuaj personal për çfarëdo qëllimi tjetër përveç ofrimit të shërbimeve për ne. Ne gjithmonë do të sigurojmë që çdo palë e tretë me të cilën ne ndajmë informacionin tuaj personal i nënshtrohet detyrimeve të privatësisë dhe sigurisë në përputhje me këtë politikë të privatësisë dhe ligjet në fuqi.

6.3

Ne gjithashtu do t'ua zbulojmë informacionin tuaj personal palëve të treta:

(a) kur është në interesat tona legjitime ta bëjmë këtë për të drejtuar, rritur dhe zhvilluar biznesin tonë:

(i) nëse shesim ose blejmë ndonjë biznes ose aset, ne mund t'ia zbulojmë informacionin tuaj personal shitësit ose blerësit të mundshëm të biznesit ose aseteve të tilla;

(ii) nëse në thelb të gjitha asetet tona ose të ndonjë prej bashkëpunëtorëve tanë janë blerë nga një palë e tretë, në këtë rast informacioni personal i mbajtur nga ne do të jetë një nga asetet e transferuara.

(b) nëse jemi të detyruar të zbulojmë ose ndajmë informacionin tuaj personal për të përmbushur çdo detyrim ligjor, çdo kërkesë të ligjshme nga zyrtarët e qeverisë ose të zbatimit të ligjit dhe siç mund të kërkohet për të përmbushur kërkesat e sigurisë kombëtare ose të zbatimit të ligjit ose për të parandaluar aktivitetin e paligjshëm.

(c) për të zbatuar ose zbatuar termat dhe kushtet tona ose ndonjë marrëveshje tjetër ose për t'iu përgjigjur çdo pretendimi, për të mbrojtur të drejtat tona ose të drejtat e një pale të tretë, për të mbrojtur sigurinë e çdo personi ose për të parandaluar ndonjë aktivitet të paligjshëm; ose

(d) për të mbrojtur të drejtat, pronën dhe sigurinë tonë dhe të stafit tonë, klientëve tanë ose personave të tjerë. Kjo mund të përfshijë shkëmbimin e informacionit personal me organizata të tjera për qëllime të mbrojtjes nga mashtrimi dhe reduktimit të rrezikut të kredisë.

6.4

Me përjashtim të detajuar shprehimisht më lart, ne kurrë nuk do të ndajmë, shesim ose japim me qira ndonjë nga informacionet tuaja personale te ndonjë pale e tretë pa ju njoftuar dhe, kur është e nevojshme, pa marrë pëlqimin tuaj. Nëse keni dhënë pëlqimin tuaj që ne të përdorim të dhënat tuaja personale në një mënyrë të veçantë, por më vonë ndryshoni mendje, duhet të na kontaktoni dhe ne do të ndalojmë së vepruari.

7. Ruajtja e informacionit personal

7.1

Ne i mbajmë të dhënat tuaja personale jo më gjatë se sa është e nevojshme për qëllimet për të cilat përpunohet informacioni personal. Kohëzgjatja për të cilën mbajmë informacionin personal varet nga qëllimet për të cilat ne i mbledhim dhe përdorim dhe/ose siç kërkohet për të respektuar ligjet në fuqi dhe për të krijuar, ushtruar ose mbrojtur të drejtat tona ligjore. Për shembull, nëse ne kemi mbledhur informacionin tuaj personal për qëllime marketingu, reklamimi ose promovimi, ose sepse keni treguar se dëshironi të merrni buletinet ose sinjalizimet tona, ne do ta mbajmë atë informacion për aq kohë sa mendojmë se mund të jeni ende të interesuar në komunikime të tilla. Ne do të ruajmë informacionin që është i rëndësishëm për çdo kontratë që kemi me ju nga një periudhë 6-vjeçare nga data në të cilën përfundon ajo kontratë. Për më tepër, meqenëse objektet e kujdesit shëndetësor të klientëve tanë priren të rinovohen çdo dhjetë deri në pesëmbëdhjetë vjet, ne mund të ruajmë informacionin tuaj deri në pesëmbëdhjetë vjet nga data kur merrni me qira një nga produktet tona ose blini shërbime nga ne, në mënyrë që të mund të kontaktojmë ju në kohën e duhur për produktet dhe shërbimet tona që mund të jenë me interes. Nëse na tregoni se nuk dëshironi më të merrni komunikime të tilla, ne do të ndalojmë përdorimin e informacionit tuaj personal për ato qëllime. Megjithatë, mund të na duhet të mbajmë një kopje të informacionit tuaj personal për t'u përfshirë si "listë e shtypjes", për t'u siguruar që nuk do t'ju dërgojmë komunikime të tilla në të ardhmen.

7.2

Informacione të mëtejshme mbi kohëzgjatjen gjatë së cilës ne ruajmë informacionin tuaj personal mund të gjenden në Politikën tonë të ruajtjes së të dhënave dhe menaxhimit të të dhënave në përputhje me GDPR. Një kopje është në dispozicion sipas kërkesës.

8. Siguria e informacionit tuaj

8.1

Ne jemi të përkushtuar të mbrojmë informacionin personal nga humbja, keqpërdorimi, zbulimi, ndryshimi, aksesi i paautorizuar, mosdisponueshmëria dhe shkatërrimi dhe marrim të gjitha masat paraprake të arsyeshme për të mbrojtur konfidencialitetin e informacionit personal, duke përfshirë përdorimin e masave të duhura organizative dhe teknike. Masat organizative përfshijnë kontrollet fizike të aksesit në ambientet tona, kufizimin e aksesit në bazë të nevojës për t'u ditur, trajnimin e stafit, vazhdimësinë adekuate të biznesit dhe procedurat e rikuperimit nga fatkeqësitë dhe mbylljen e dosjeve fizike në kabinetet e dosjeve. Masat teknike përfshijnë përdorimin e kriptimit, përdorimin e portaleve të sigurta të internetit për të dërguar kategori të veçanta të informacionit personal, fjalëkalime për akses në sistemet tona dhe përdorimin e softuerit antivirus.

8.2

Gjatë dhënies së të dhënave tuaja personale tek ne, informacioni juaj personal mund të transferohet përmes internetit. Edhe pse ne bëjmë çdo përpjekje për të mbrojtur informacionin personal që ju na jepni, transmetimi i informacionit përmes internetit nuk është plotësisht i sigurt. Si i tillë, ju e pranoni dhe pranoni se ne nuk mund të garantojmë sigurinë e informacionit tuaj personal të transmetuar në faqen tonë të internetit dhe se çdo transmetim i tillë është në rrezikun tuaj.

8.3

Aty ku ne ju kemi dhënë (ose ku keni zgjedhur) një fjalëkalim që ju mundëson të hyni në një llogari në internet, ju jeni përgjegjës për ta mbajtur këtë fjalëkalim konfidencial. Ne ju kërkojmë të mos ndani një fjalëkalim me askënd.

9. Transferimet e informacionit personal

9.1

Informacioni personal mund të përdoret, ruhet dhe/ose aksesohet nga përpunuesit e të dhënave të palëve të treta. Kjo mund të jetë për qëllimet e renditura në seksionin 3 më sipër, ofrimi i shërbimeve tona për ju ose punëdhënësin tuaj, marrja e shërbimeve nga ju ose punëdhënësi juaj, përpunimi i transaksioneve dhe/ose ofrimi i shërbimeve mbështetëse.

9.2

Nëse i japim ndonjë informacion personal rreth jush ndonjë përpunuesi të tillë të të dhënave të palëve të treta që nuk janë pjesë e ZEE-së, ne do të marrim masat e duhura për të siguruar që marrësi të mbrojë informacionin tuaj personal në mënyrë adekuate në përputhje me këtë Politikë të Privatësisë. Këto masa përfshijnë:

(a) në rastin e subjekteve me bazë në SHBA, duke hyrë në marrëveshjet standarde kontraktuale të miratuara nga Komisioni Evropian me ta, ose duke u siguruar që ata janë nënshkruar në Mburojën e Privatësisë BE-SHBA (shih më tej https://www.privacyshield.gov/welcome) ; ose

(b) në rastin e subjekteve me bazë në vende të tjera jashtë ZEE-së, duke hyrë në Komisionin Evropian aranzhimet standarde kontraktuale të miratuara me ta.

9.3

Detaje të mëtejshme mbi hapat që ndërmarrim për të mbrojtur informacionin tuaj personal në këto raste janë të disponueshme nga ne sipas kërkesës duke na kontaktuar me email në [email protected] në çdo kohë.

10. Faqet e internetit të palëve të treta

10.1

Faqja jonë e internetit mund, herë pas here, të përmbajë lidhje me faqet e internetit të operuara nga palë të treta, duke përfshirë rrjetet partnere dhe kompanitë e grupit tonë. Ju lutemi vini re se kjo politikë e privatësisë zbatohet vetëm për informacionin personal që mbledhim dhe ne nuk mund të jemi përgjegjës për informacionin personal të mbledhur dhe ruajtur nga palët e treta. Faqet e internetit të palëve të treta kanë termat dhe kushtet e tyre dhe politikat e privatësisë, dhe ju duhet t'i lexoni me kujdes përpara se të paraqisni ndonjë informacion personal në këto faqe interneti. Ne nuk miratojmë ose pranojmë ndryshe asnjë përgjegjësi ose detyrim për përmbajtjen e faqeve të tilla të internetit të palëve të treta ose termat dhe kushtet ose politikat e palëve të treta.

11. Marketingu

11.1

Ne mund të mbledhim dhe përdorim të dhënat tuaja personale për të ndërmarrë marketing me email ose telefon.

11.2

Ne mund t'ju dërgojmë komunikime të caktuara marketingu (përfshirë komunikimet e marketingut elektronik dhe komunikimet e drejtpërdrejta me postë për klientët ekzistues) nëse është në interesat tona legjitime ta bëjmë këtë për qëllime marketingu dhe zhvillimi të biznesit.

11.3

Megjithatë, ne gjithmonë do të marrim pëlqimin tuaj për komunikime të drejtpërdrejta të marketingut, kur na kërkohet ta bëjmë këtë me ligj dhe nëse synojmë t'ia zbulojmë informacionin tuaj personal ndonjë pale të tretë për një marketing të tillë.

11.4

Nëse dëshironi të ndaloni marrjen e komunikimeve të marketingut, mund të na kontaktoni me email në [email protected] në çdo kohë, duke na shkruar në Shërbimet e Klientit, Unit 1144 Regent Court, The Square, Gloucester Business Park, Brockworth, Gloucester , GL3 4AD ose duke klikuar në lidhjen e çregjistrimit e cila do të gjendet në të gjitha komunikimet tona të marketingut elektronik.

12. Të drejtat tuaja

12.1

Ju keni të drejta të caktuara në lidhje me informacionin tuaj personal. Nëse dëshironi informacion të mëtejshëm në lidhje me këto ose dëshironi të praktikoni ndonjë prej tyre, ju lutemi na kontaktoni me email në [email protected] në çdo kohë. Ju keni të drejtë të kërkoni që ne:

(a) të sigurojë qasje në çdo informacion personal që mbajmë për ju.

(b) përditësoni çdo informacion tuaj personal që është i vjetëruar ose i pasaktë.

(c) fshini çdo informacion personal që ne mbajmë për ju.

(d) të kufizojë mënyrën se si ne përpunojmë informacionin tuaj personal.

(e) parandaloni përpunimin e informacionit tuaj personal për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë.

(f) jepni informacionin tuaj personal një ofruesi të shërbimeve të palëve të treta.

(g) t'ju ofrojmë një kopje të çdo informacioni personal që mbajmë për ju; ose

(h) merrni parasysh çdo kundërshtim të vlefshëm që keni për përdorimin tonë të informacionit tuaj personal.

12.2

Ne do t'i shqyrtojmë të gjitha këto kërkesa dhe do të japim përgjigjen tonë brenda një periudhe të arsyeshme (dhe në çdo rast çdo periudhe kohore të kërkuar nga ligji në fuqi). Megjithatë, vini re se disa informacione personale mund të përjashtohen nga kërkesa të tilla në rrethana të caktuara.

12.3

Nëse zbatohet një përjashtim, ne do t'jua themi këtë kur t'i përgjigjemi kërkesës suaj. Ne mund t'ju kërkojmë të na jepni informacionin e nevojshëm për të konfirmuar identitetin tuaj përpara se t'i përgjigjeni çdo kërkese që bëni.

13. Komentet dhe ankesat

13.1

Nëse keni ndonjë pyetje ose ankesë në lidhje me mbledhjen, përdorimin ose ruajtjen e informacionit tuaj personal, ose nëse dëshironi të ushtroni ndonjë nga të drejtat tuaja në lidhje me informacionin tuaj personal, ju lutemi dërgoni email në [email protected]. Ne do të hetojmë dhe do të përpiqemi të zgjidhim çdo ankesë ose mosmarrëveshje të tillë në lidhje me përdorimin ose zbulimin e informacionit tuaj personal.

13.2

Ju gjithashtu mund të bëni një ankesë tek autoriteti i mbrojtjes së të dhënave në vendin e Bashkimit Evropian ku jemi të vendosur ose ku përpunojmë informacione personale që kanë të bëjnë me ofrimin e shërbimeve për ju në Bashkimin Evropian. Në MB, autoriteti përkatës mbikëqyrës është Zyra e Komisionerit të Informacionit ('ICO'). Informacioni se si të bëni një ankesë mund të gjenden në faqen e internetit të ICO-së https://ico.org.uk/make-a-complaint/. Përndryshe, ju mund të kërkoni një mjet juridik përmes gjykatave lokale nëse besoni se të drejtat tuaja janë shkelur.

Zgjidhjet e kujdesit shëndetësor Vanguard
Njësia 1144 Regent Court, The Square, Gloucester Business Park, Gloucester, GL3 4AD

crossmenu

Duket sikur jeni në Shtetet e Bashkuara

Ne kemi një faqe të ndryshme (www.q-bital.com) që i përshtatet më mirë vendndodhjes suaj

Click here to change sites

Qëndroni në këtë faqe