Generieke selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoek in titel
Zoek in inhoud
Posttypekiezers
Contact

Voorwaarden

Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden ('Voorwaarden').

Als u het niet eens bent met een deel van deze voorwaarden, gebruik dan alstublieft onze website niet.

De term 'Vanguard Healthcare Solutions' of 'ons' of 'wij' verwijst naar de eigenaar van de website, Vanguard Healthcare Solutions Limited, gevestigd te Unit 1144 Regent Court, The Square, Gloucester Business Park, Brockworth, Gloucester, GL3 4AD en geregistreerd nummer is 04382564. De term 'u' verwijst naar de gebruiker of kijker van onze website.

Op deze website zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • De inhoud van de pagina's van deze website is alleen voor uw algemene informatie en gebruik. Het kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Er wordt van u verwacht dat u deze pagina van tijd tot tijd controleert om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die we aanbrengen, aangezien deze bindend voor u zijn. Sommige bepalingen in deze Voorwaarden kunnen ook worden vervangen door bepalingen of mededelingen die elders op onze website zijn gepubliceerd.
 • Noch wij, noch derden bieden enige garantie of garantie met betrekking tot de juistheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen die op deze website worden gevonden of aangeboden voor een bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en wij sluiten uitdrukkelijk aansprakelijkheid uit voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten voor zover toegestaan door de wet.
 • Uw gebruik van enige informatie of materialen op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie die via deze website beschikbaar zijn, aan uw specifieke eisen voldoen.
 • We verklaren of garanderen niet dat onze website of materialen op de website vrij zijn van alle virussen of andere schadelijke componenten. Wees daarom voorzichtig bij het gebruik van de website. Bij het downloaden van materiaal dient u up-to-date, door de industrie erkende software te gebruiken om virussen of soortgelijke destructieve apparaten te detecteren en te vernietigen. U bent als enige verantwoordelijk voor uw gebruik en eventuele schade aan een computersysteem, verlies van gegevens of andere schade die hieruit kan voortvloeien.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van onze website of op het door u downloaden van materiaal dat erop is geplaatst of op een website die eraan is gekoppeld.
 • Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie is gegeven aan ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk, het uiterlijk en de afbeeldingen. Reproductie is verboden anders dan in overeenstemming met de auteursrechtvermelding, die deel uitmaakt van deze voorwaarden.
 • Alle handelsmerken die op deze website worden weergegeven en die geen eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan de exploitant, worden op de website erkend.
 • Ongeautoriseerd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding en/of een strafbaar feit zijn.
 • Van tijd tot tijd kan deze website ook links naar andere websites bevatten. Deze links worden voor uw gemak verstrekt om meer informatie te verstrekken. Ze betekenen niet dat we de website(s) goedkeuren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website(s).
 • We hebben het recht om uw gebruik van de websites onmiddellijk te beëindigen als we naar eigen goeddunken vaststellen dat u deze algemene voorwaarden hebt geschonden of anderszins betrokken bent geweest bij gedrag dat naar ons eigen goeddunken onaanvaardbaar is.
 • Uw gebruik van deze website en elk geschil dat voortvloeit uit dergelijk gebruik van de website is onderworpen aan de wetten van Engeland, Noord-Ierland, Schotland en Wales.

Privacybeleid en cookies

Vanguard Healthcare Solutions Limited zet zich in voor het behoud van uw recht op privacy en dit houdt onder meer in dat u in de toekomst geen ongevraagde berichten van ons ontvangt.

Dit privacybeleid bevat informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en vrijgeven. Verwijzingen naar "wij", "onze" of "ons" in dit privacybeleid zijn verwijzingen naar Vanguard Healthcare Solutions Limited (ondernemingsnummer 04382564), met maatschappelijke zetel te Unit 1144 Regent Court, The Square, Gloucester Business Park, Brockworth, Gloucester, GL3 4AD.

We waarderen de privacy van degenen die persoonlijke informatie aan ons verstrekken. Dit privacybeleid is van toepassing op onze klanten, personeel dat voor onze klanten werkt, bezoekers van onze website, leveranciers en aannemers, en personeel dat voor onze leveranciers en aannemers werkt. Het beschrijft de persoonlijke informatie die we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken, de wettelijke basis waarop we deze verwerken, met wie deze wordt gedeeld en hoe deze wordt opgeslagen. Het is niet van toepassing op onze medewerkers, omdat wij voor hen een apart privacybeleid hebben.

Lees dit privacybeleid aandachtig door om te begrijpen hoe we omgaan met persoonlijke informatie.

Door onze website te bezoeken of erop te browsen, contact met ons op te nemen via sociale media, gebruik te maken van een van de producten of diensten die we aanbieden of anderszins uw informatie aan ons te verstrekken, bevestigt u dat u dit privacybeleid hebt gelezen en begrepen.

Van tijd tot tijd moeten we mogelijk wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid. Als we ons privacybeleid bijwerken, zal de bijgewerkte versie op onze website staan en, indien van toepassing, per post of e-mail aan u worden meegedeeld. We raden u aan om dit privacybeleid regelmatig te bekijken. Door de diensten en onze website te blijven gebruiken, bevestigt u dat u de laatste versie van ons privacybeleid hebt gelezen en begrepen.

1. Hoe u contact met ons kunt opnemen

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of over de persoonlijke informatie die we over u bewaren, kunt u contact met ons opnemen door te schrijven naar The Data Controller, Unit 1144 Regent Court, The Square, Gloucester Business Park, Brockworth, Gloucester, GL3 4AD . E-mail ons op [email protected] of bel 01452 651 860.

2. Informatie die we verzamelen

We kunnen alle onderstaande informatie verzamelen en gebruiken. In dit privacybeleid noemen we dit 'persoonlijke informatie':

2.1 Persoonlijke informatie die u ons geeft

U of uw werkgever kan ons persoonlijke informatie over u verstrekken door online formulieren op onze website te gebruiken, bestelformulieren in te vullen, een account bij ons aan te maken of door contact met ons op te nemen via telefoon, e-mail of op een andere manier. Dit omvat bijvoorbeeld wanneer persoonlijke informatie aan ons wordt verstrekt om facilitaire oplossingen of gerelateerde diensten van ons te huren. U of uw werkgever kunnen ons ook persoonlijke informatie over u geven wanneer u goederen of diensten aan ons aanbiedt of levert.

Dergelijke persoonlijke informatie kan zijn:

(a) Informatie over u

(i) Uw naam

(ii) Adres en postcode

(iii) E-mailadres

(iv) Telefoonnummer (inclusief mobiele telefoonnummers)

(v) Uw functietitel

(vi) Bedrijfsnaam

(vii) Bedrijfsadres

(viii) Rekeninggegevens

(ix) Geslacht

(x) Geboortedatum

(xi) Informatie verstrekt in correspondentie

(xii) Updates in aan ons verstrekte informatie

(b) Informatie over de diensten die wij u leveren

(i) Informatie die nodig is om u diensten te verlenen

(ii) Klantenservice-informatie

(iii) Klantrelatiebeheer en marketinginformatie

(c) Informatie over diensten of producten die we van u of uw werkgever ontvangen

(i) Uw website

(ii) Informatie over due diligence van leveranciers

(iii) Contactgegevens werk (telefoonnummer, postadres, e-mailadres)

Houd er rekening mee dat we bepaalde soorten persoonlijke informatie nodig hebben zodat we producten en diensten aan u of uw werkgever kunnen leveren, of zodat u of uw werkgever ons diensten kan verlenen. Als u ons dergelijke persoonlijke informatie niet verstrekt, of ons vraagt deze te verwijderen, heeft u mogelijk geen toegang meer tot onze diensten en producten of kunt u geen goederen en diensten meer aan ons leveren.

2.2 Persoonlijke informatie die we over u verzamelen

(a) Elke keer dat u onze website bezoekt, kunnen we automatisch de volgende informatie verzamelen:

(i) technische informatie, waaronder het internetprotocoladres (IP-adres) dat wordt gebruikt om uw computer met internet te verbinden, domeinnaam en land dat om informatie verzoekt, de opgevraagde bestanden, browsertype en -versie, typen en versies van browserplug-ins, besturingssysteem en perron;

(ii) informatie over uw bezoek, inclusief de volledige Uniform Resource Locators (URL) clickstream naar, via en vanaf onze site (inclusief datum en tijd), tijd en duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, informatie over pagina-interactie (zoals scrollen, klikken , en mouse-overs), methoden die worden gebruikt om weg te bladeren van de pagina, verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens en informatie die wordt verstrekt bij het aanvragen van verdere service of downloads.

(b) We kunnen e-mailcommunicatie die onze systemen binnenkomt en verlaat, onderscheppen, controleren en/of registreren.

(c) Als u met een van onze verkoopvertegenwoordigers spreekt, zullen we bepaalde informatie verzamelen die u aan die verkoopvertegenwoordiger geeft.

(d) Als u contact met ons opneemt via sociale media, zullen we bepaalde informatie over u verzamelen van uw sociale mediapagina en via uw interacties met ons of met informatie over onze diensten.

(e) Als u een klant of leverancier bent (of een potentiële klant of leverancier) of voor een van hen werkt (inclusief als consultant), kunnen we informatie over u verkrijgen via de website van uw bedrijf.

(f) We kunnen persoonlijke informatie verkrijgen van externe leveranciers om onze diensten te promoten en op de markt te brengen. Dergelijke marketing zal worden uitgevoerd in overeenstemming met artikel 10.

3. Gebruik van informatie

Wij, of externe gegevensverwerkers die namens ons handelen, verzamelen, gebruiken en bewaren de hierboven vermelde persoonlijke informatie om de volgende redenen:

3.1 Bezoek aan onze website:

(a) om u toegang te geven tot en gebruik te laten maken van onze website.

(b) om technische ondersteuning te bieden.

(c) om u te voorzien van de informatie, producten en diensten die u bij ons aanvraagt.

(d) om de veiligheid van onze diensten en onze website te waarborgen.

(e) om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website; En

(f) voor verbetering en onderhoud van onze website en het opstellen van rapporten of het samenstellen van statistieken om onze producten en diensten te verbeteren. Dergelijke gegevens worden voor zover redelijkerwijs mogelijk geanonimiseerd en u zult niet identificeerbaar zijn aan de hand van de verzamelde informatie.

3.2 Goederen en diensten van u ontvangen.

(a) om ons in staat te stellen diensten van u te ontvangen en te beheren (inclusief leveranciersonderzoek, betalings- en onkostenrapportage en financiële audits).

(b) voor gezondheids- en veiligheidsdossiers en -beheer.

(c) om informatie over cv's te bevestigen en referentiecontroles uit te voeren, om te beoordelen of u of uw werkgever geschikt is om voor ons te werken; En

(d) voor toezicht op gelijke kansen.

3.3 Producten en diensten aan u leveren.

(a) om relevante producten, diensten en ondersteuning aan u of uw werkgever te leveren.

(b) om eventuele vragen of problemen die u heeft over onze producten en diensten af te handelen, inclusief eventuele vragen over hoe wij uw persoonlijke informatie verzamelen, opslaan en gebruiken, of verzoeken van u om een kopie van de informatie die wij over je houden.

(c) om u bepaalde mededelingen te sturen (waaronder per e-mail of telefoon) over onze producten en diensten, zoals aankondigingen en administratieve berichten (bijvoorbeeld om wijzigingen in onze algemene voorwaarden uiteen te zetten en om u op de hoogte te houden van onze prijzen).

d) voor gezondheid en veiligheid en kwaliteitsborging; En

(e) om statistische analyses en marktonderzoek uit te voeren.

3.4

Voor interne bedrijfsrapportage, bedrijfsadministratie, het waarborgen van een adequate verzekeringsdekking voor ons bedrijf, het waarborgen van de veiligheid van bedrijfsfaciliteiten, onderzoek en ontwikkeling, en het identificeren en implementeren van zakelijke efficiëntie.

3.5

Om te voldoen aan alle procedures, wetten en voorschriften die op ons van toepassing zijn – dit kan ook zijn waar we redelijkerwijs van mening zijn dat het in ons legitieme belang of het legitieme belang van anderen is om hieraan te voldoen, evenals waar we wettelijk verplicht zijn om dit te doen.

3.6

Om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen - dit kan ook zijn waar we redelijkerwijs van mening zijn dat dit in onze legitieme belangen of de legitieme belangen van anderen is, evenals waar we wettelijk verplicht zijn om dit te doen.

3.7

Als u contact met ons opneemt via sociale media, om uw interacties met ons en ons merk online te volgen, waar het in ons legitieme belang is om dit te doen voor marktonderzoek en voor het plannen van toekomstige marketingcampagnes.

3.8

Als u een journalist bent, waarbij het in ons legitieme belang is om contact met u op te nemen om u uit te nodigen een nieuwsartikel over onze producten of diensten te schrijven; om u uit te nodigen voor evenementen, u promotiemateriaal te sturen en voor persberichten.

4. Wettelijke basis voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens

4.1

Wij zijn van mening dat de wettelijke gronden voor het gebruik van uw persoonlijke informatie zoals uiteengezet in dit privacybeleid de volgende zijn:

(a) ons gebruik van uw persoonlijke gegevens is noodzakelijk om onze verplichtingen uit hoofde van een contract met u na te komen (bijvoorbeeld om te voldoen aan de gebruiksvoorwaarden van onze website die u accepteert door onze website te bezoeken en/of om te voldoen aan ons contract om diensten verlenen aan of diensten ontvangen van u of uw werkgever); of

(b) waar (a) niet van toepassing is, het gebruik van uw persoonlijke informatie noodzakelijk is voor onze legitieme belangen of de legitieme belangen van anderen (bijvoorbeeld om de veiligheid van onze website te waarborgen). Onze legitieme belangen omvatten:

(i) ons bedrijf runnen, laten groeien en ontwikkelen.

(ii) onze website beheren.

(iii) geschikte bekwame en gekwalificeerde leveranciers selecteren.

(iv) zorgen voor een veilige werkomgeving voor onze medewerkers en bezoekers.

(v) marketing, marktonderzoek en bedrijfsontwikkeling.

(vi) diensten verlenen aan onze klanten, betalingen doen en ontvangen, klantenservice verlenen en de klant kennen aan wie wij diensten verlenen.

(vii) plaatsen, volgen en zorgen voor uitvoering van bestellingen bij onze leveranciers; En

(viii) voor interne groepsadministratieve doeleinden.

4.2

In de toekomst kan ander gebruik van andere persoonlijke informatie afhankelijk zijn van uw toestemming (die op elk moment na het geven ervan kan worden ingetrokken, zoals hieronder beschreven). Waar dit het geval is, wordt die behoefte aan toestemming vermeld in dit privacybeleid.

4.3

Als we vertrouwen op uw toestemming om uw persoonlijke informatie op een bepaalde manier te gebruiken, maar u later van gedachten verandert, kunt u uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen via [email protected] en zullen we hiermee stoppen. Als u echter uw toestemming intrekt, kan dit van invloed zijn op de mogelijkheid voor u om diensten aan ons te verlenen (bijvoorbeeld als voor die diensten gezondheidsbeoordelingen nodig zijn waarbij gebruik wordt gemaakt van uw speciale categorieën gegevens) of voor ons om diensten te verlenen aan Jij.

5. Koekjes

5.1

Om ervoor te zorgen dat onze website goed wordt beheerd en om verbeterde navigatie binnen de website mogelijk te maken, gebruiken sommige pagina's cookies, dit zijn kleine bestanden die in uw internetbrowser worden geplaatst wanneer u onze website bezoekt of webbakens, dit zijn elektronische afbeeldingen om bezoekers te tellen die toegang hebben gehad een bepaalde pagina. We gebruiken cookies en webbakens om:

(a) u in de toekomst een meer op maat gemaakte ervaring bieden door uw browsevoorkeuren te begrijpen en te onthouden.

(b) onze website beheren door ons in staat te stellen de inhoud en functionaliteit van de website te ontwikkelen om beter aan de behoeften van gebruikers te voldoen.

(c) informatie op onze systemen bijhouden en categorieën gebruikers identificeren op basis van items zoals adres, browsertype en bezochte pagina's; En

(d) het aantal bezoekers van verschillende delen van de website analyseren en ervoor zorgen dat de website dienst doet als een nuttige, effectieve informatiebron.

5.2

Waar we cookies op onze website gebruiken, kunt u deze op elk moment blokkeren. Om dit te doen, kunt u de instelling in uw browser activeren waarmee u de instelling van alle of sommige cookies kunt weigeren. Als u echter uw browserinstellingen gebruikt om alle cookies (inclusief essentiële cookies) te blokkeren, heeft u mogelijk geen toegang tot onze website of delen ervan of kunt u niet alle functionaliteit gebruiken die via onze website wordt aangeboden.

5.3

Door onze website en/of onze diensten te blijven gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies zoals beschreven in ons cookiebeleid.

6. Het delen van uw persoonlijke gegevens

6.1

We kunnen uw persoonlijke informatie delen met elk bedrijf dat lid is van onze groep, waar het in ons legitieme belang is om dit te doen voor interne administratieve doeleinden (bijvoorbeeld om te zorgen voor een consistente en coherente levering van diensten aan onze klanten, managementinformatie, zakelijke strategie, compliance, auditing en monitoring, onderzoek en ontwikkeling en kwaliteitsborging). We kunnen uw persoonlijke informatie ook delen met onze groepsmaatschappijen waar zij producten en diensten aan ons leveren.

6.2

We zullen uw persoonlijke gegevens delen met de volgende categorieën van derden:

(a) onze dienstverleners en onderaannemers, inclusief maar niet beperkt tot betalingsverwerkers, leveranciers van technische en ondersteunende diensten, verzekeraars, logistieke dienstverleners en IT-dienstverleners.

(b) bedrijven die ons helpen bij onze marketing-, advertentie- en promotieactiviteiten; En

(c) aanbieders van analyses en zoekmachines die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze website.

Alle derde partijen met wie we uw persoonlijke informatie delen, zijn beperkt (wettelijk en contractueel) in hun vermogen om uw persoonlijke informatie te gebruiken voor andere doeleinden dan het verlenen van diensten aan ons. We zullen er altijd voor zorgen dat derden met wie we uw persoonlijke gegevens delen, onderworpen zijn aan privacy- en beveiligingsverplichtingen die in overeenstemming zijn met dit privacybeleid en de toepasselijke wetgeving.

6.3

We zullen uw persoonlijke gegevens ook aan derden bekendmaken:

(a) waar het in ons legitieme belang is om dit te doen om ons bedrijf te runnen, te laten groeien en ontwikkelen:

(i) als we een bedrijf of activa verkopen of kopen, kunnen we uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan de potentiële verkoper of koper van dergelijke bedrijven of activa;

(ii) als vrijwel al onze activa of een van onze gelieerde ondernemingen worden overgenomen door een derde partij, in welk geval persoonlijke informatie die door ons wordt bewaard, een van de overgedragen activa zal zijn.

(b) als we verplicht zijn om uw persoonlijke informatie vrij te geven of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, een wettig verzoek van de overheid of wetshandhavingsfunctionarissen en zoals vereist kan zijn om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten of om illegale activiteiten te voorkomen.

(c) om onze algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst af te dwingen of toe te passen of om te reageren op claims, om onze rechten of de rechten van een derde partij te beschermen, om de veiligheid van een persoon te beschermen of om illegale activiteiten te voorkomen; of

(d) om onze rechten, eigendommen en veiligheid en die van ons personeel, onze klanten of andere personen te beschermen. Dit kan het uitwisselen van persoonlijke informatie met andere organisaties omvatten met het oog op bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico.

6.4

Behalve zoals hierboven uitdrukkelijk beschreven, zullen we nooit uw persoonlijke gegevens delen, verkopen of verhuren aan derden zonder u hiervan op de hoogte te stellen en, waar nodig, uw toestemming te verkrijgen. Als u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke informatie op een bepaalde manier te gebruiken, maar later van gedachten verandert, dient u contact met ons op te nemen en zullen wij hiermee stoppen.

7. Bewaring van persoonlijke informatie

7.1

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Hoe lang we persoonlijke informatie bewaren, hangt af van de doeleinden waarvoor we deze verzamelen en gebruiken en/of zoals vereist om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving en om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. Als we bijvoorbeeld uw persoonlijke gegevens hebben verzameld voor marketing-, advertentie- of promotiedoeleinden, of omdat u hebt aangegeven dat u onze nieuwsbrieven of waarschuwingen wilt ontvangen, bewaren we die gegevens zolang we denken dat u mogelijk nog geïnteresseerd bent in dergelijke communicatie. We bewaren informatie die relevant is voor elk contract dat we met u hebben gedurende een periode van 6 jaar vanaf de datum waarop dat contract eindigt. Aangezien de zorginstellingen van onze klanten doorgaans elke tien tot vijftien jaar worden opgeknapt, kunnen we uw gegevens tot vijftien jaar bewaren vanaf de datum waarop u een van onze producten huurt of diensten van ons koopt, zodat we contact kunnen opnemen met u op het juiste moment informeren over onze producten en diensten die van belang kunnen zijn. Als u ons laat weten dat u dergelijke berichten niet langer wenst te ontvangen, zullen wij stoppen met het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor die doeleinden. Het is echter mogelijk dat we een kopie van uw persoonlijke informatie moeten bewaren voor opname als "onderdrukkingslijst", om ervoor te zorgen dat we u in de toekomst geen dergelijke berichten sturen.

7.2

Meer informatie over de tijdsduur gedurende welke we uw persoonlijke gegevens bewaren, is te vinden in ons AVG-compatibele beleid inzake gegevensbewaring en archiefbeheer. Een exemplaar is op aanvraag verkrijgbaar.

8. Beveiliging van uw gegevens

8.1

We zijn toegewijd aan het beschermen van persoonlijke informatie tegen verlies, misbruik, openbaarmaking, wijziging, ongeoorloofde toegang, onbeschikbaarheid en vernietiging en nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie te waarborgen, onder meer door het gebruik van passende organisatorische en technische maatregelen. Organisatorische maatregelen omvatten fysieke toegangscontroles tot onze gebouwen, het beperken van de toegang op een 'need-to-know'-basis, training van het personeel, adequate procedures voor bedrijfscontinuïteit en noodherstel en het vergrendelen van fysieke dossiers in archiefkasten. Technische maatregelen omvatten het gebruik van encryptie, het gebruik van beveiligde webportalen om speciale categorieën van persoonlijke informatie te verzenden, wachtwoorden voor toegang tot onze systemen en het gebruik van antivirussoftware.

8.2

Tijdens het verstrekken van uw persoonlijke gegevens aan ons, kunnen uw persoonlijke gegevens via internet worden overgedragen. Hoewel we er alles aan doen om de persoonlijke informatie die u ons verstrekt te beschermen, is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Als zodanig erkent en aanvaardt u dat we de veiligheid van uw persoonlijke informatie die naar onze website wordt verzonden niet kunnen garanderen en dat een dergelijke verzending op eigen risico is.

8.3

Waar we u een wachtwoord hebben gegeven (of waar u een wachtwoord hebt gekozen) waarmee u toegang krijgt tot een online account, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. We vragen je om met niemand een wachtwoord te delen.

9. Overdracht van persoonlijke informatie

9.1

De persoonlijke informatie kan worden gebruikt, opgeslagen en/of geraadpleegd door externe gegevensverwerkers. Dit kan zijn voor de doeleinden vermeld in sectie 3 hierboven, het verlenen van onze diensten aan u of uw werkgever, het ontvangen van diensten van u of uw werkgever, het verwerken van transacties en/of het verlenen van ondersteunende diensten.

9.2

Als we persoonlijke informatie over u verstrekken aan dergelijke externe gegevensverwerkers buiten de EER, zullen we passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de ontvanger uw persoonlijke informatie adequaat beschermt in overeenstemming met dit privacybeleid. Deze maatregelen omvatten:

(a) in het geval van in de VS gevestigde entiteiten, het aangaan van door de Europese Commissie goedgekeurde standaard contractuele regelingen met hen, of ervoor zorgen dat zij het EU-VS-privacyschild hebben ondertekend (zie verder https://www.privacyshield.gov/welcome) ; of

(b) in het geval van entiteiten die zijn gevestigd in andere landen buiten de EER, het aangaan van door de Europese Commissie goedgekeurde standaard contractuele regelingen met hen.

9.3

Verdere details over de stappen die we nemen om uw persoonlijke gegevens in deze gevallen te beschermen, zijn op verzoek bij ons verkrijgbaar door op elk gewenst moment per e-mail contact met ons op te nemen via [email protected].

10. Websites van derden

10.1

Onze website kan van tijd tot tijd links bevatten naar websites die worden beheerd door derden, waaronder partnernetwerken en onze groepsmaatschappijen. Houd er rekening mee dat dit privacybeleid alleen van toepassing is op de persoonlijke informatie die we verzamelen en dat we niet verantwoordelijk kunnen zijn voor persoonlijke informatie die door derden wordt verzameld en opgeslagen. Websites van derden hebben hun eigen algemene voorwaarden en privacybeleid, en u dient deze aandachtig te lezen voordat u persoonlijke informatie aan deze websites verstrekt. We onderschrijven of accepteren op geen enkele andere manier enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke websites van derden of algemene voorwaarden of beleid van derden.

11. Marketing

11.1

We kunnen uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken voor marketing via e-mail of telefoon.

11.2

We kunnen u bepaalde marketingcommunicatie sturen (inclusief elektronische marketingcommunicatie en direct mail-communicatie naar bestaande klanten) als het in ons legitieme belang is om dit te doen voor marketing- en bedrijfsontwikkelingsdoeleinden.

11.3

We zullen echter altijd uw toestemming vragen voor direct marketingcommunicatie wanneer we hiertoe wettelijk verplicht zijn en als we van plan zijn uw persoonlijke gegevens voor dergelijke marketing bekend te maken aan derden.

11.4

Als u geen marketingcommunicatie meer wilt ontvangen, kunt u op elk gewenst moment per e-mail contact met ons opnemen via [email protected], door ons te schrijven op Customer Services, Unit 1144 Regent Court, The Square, Gloucester Business Park, Brockworth, Gloucester , GL3 4AD of door op de uitschrijflink te klikken die in al onze elektronische marketingcommunicaties zal worden geplaatst.

12. Uw rechten

12.1

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Als u hierover meer informatie wenst of een van deze wilt uitoefenen, kunt u op elk moment contact met ons opnemen via e-mail op [email protected]. U hebt het recht om te verzoeken dat wij:

(a) toegang te verlenen tot alle persoonlijke informatie die we over u hebben.

(b) uw persoonlijke gegevens bijwerken die verouderd of onjuist zijn.

(c) verwijder alle persoonlijke informatie die we over u hebben.

(d) de manier beperken waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken.

(e) de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor direct marketingdoeleinden te voorkomen.

(f) uw persoonlijke gegevens verstrekken aan een externe dienstverlener.

(g) u een kopie verstrekken van alle persoonlijke informatie die wij over u bewaren; of

(h) eventuele geldige bezwaren overwegen die u heeft tegen ons gebruik van uw persoonlijke gegevens.

12.2

We zullen al dergelijke verzoeken in overweging nemen en ons antwoord geven binnen een redelijke termijn (en in ieder geval elke door de toepasselijke wetgeving vereiste termijn). Houd er echter rekening mee dat bepaalde persoonlijke informatie in bepaalde omstandigheden kan worden vrijgesteld van dergelijke verzoeken.

12.3

Als er een uitzondering van toepassing is, zullen wij u dit meedelen bij de beantwoording van uw verzoek. We kunnen u vragen ons de informatie te verstrekken die nodig is om uw identiteit te bevestigen voordat we reageren op een verzoek dat u indient.

13. Opmerkingen en klachten

13.1

Als u vragen of klachten heeft over onze verzameling, gebruik of opslag van uw persoonlijke gegevens, of als u een van uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens wilt uitoefenen, stuur dan een e-mail naar [email protected]. We zullen dergelijke klachten of geschillen met betrekking tot het gebruik of de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens onderzoeken en proberen op te lossen.

13.2

U kunt ook een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in het land van de Europese Unie waar we gevestigd zijn of waar we persoonlijke informatie verwerken die betrekking heeft op het aanbieden van diensten aan u in de Europese Unie. In het Verenigd Koninkrijk is de relevante toezichthoudende autoriteit de Information Commissioner's Office ('ICO'). Informatie over het indienen van een klacht is te vinden op de website van de ICO https://ico.org.uk/make-a-complaint/. Als alternatief kunt u een rechtsmiddel zoeken via lokale rechtbanken als u van mening bent dat uw rechten zijn geschonden.

Vanguard Oplossingen voor de gezondheidszorg
Eenheid 1144 Regent Court, The Square, Gloucester Business Park, Gloucester, GL3 4AD

crossmenu

Het lijkt erop dat u zich in de Verenigde Staten bevindt

We hebben een andere site (www.q-bital.com) die beter bij uw locatie past

Click here to change sites

Blijf op deze site