Мобилна навигация

Генерични селектори
Само точни съвпадения
Търсене в заглавие
Търсене в съдържанието
Селектори за тип публикации
Контакт

Правила и условия

Използвайки този уебсайт, вие се съгласявате със следните правила и условия за използване („Условия“).

Ако не сте съгласни с някоя част от тези правила и условия, моля, не използвайте нашия уебсайт.

Терминът „Vanguard Healthcare Solutions“ или „нас“ или „ние“ се отнася до собственика на уебсайта, Vanguard Healthcare Solutions Limited, чийто регистриран офис е Unit 1144 Regent Court, The Square, Gloucester Business Park, Brockworth, Gloucester, GL3 4AD и регистрираният номер е 04382564. Терминът „вие“ се отнася до потребителя или зрителя на нашия уебсайт.

Този уебсайт е предмет на следните условия:

 • Съдържанието на страниците на този уебсайт е само за ваша обща информация и употреба. Подлежи на промяна без предупреждение. От време на време се очаква да проверявате тази страница, за да забелязвате промените, които правим, тъй като те са обвързващи за вас. Някои от разпоредбите, съдържащи се в настоящите Условия, може също да бъдат заменени от разпоредби или забележки, публикувани другаде на нашия уебсайт.
 • Нито ние, нито трети страни предоставяме каквато и да е гаранция по отношение на точността, навременността, ефективността, пълнотата или пригодността на информацията и материалите, намерени или предлагани на този уебсайт за конкретна цел. Вие потвърждавате, че такава информация и материали може да съдържат неточности или грешки и ние изрично изключваме отговорност за такива неточности или грешки в най-пълната степен, разрешена от закона.
 • Използването на каквато и да е информация или материали на този уебсайт е изцяло на ваш собствен риск, за което ние не носим отговорност. Ваша лична отговорност е да гарантирате, че всички продукти, услуги или информация, достъпни чрез този уебсайт, отговарят на вашите специфични изисквания.
 • Ние не заявяваме и не гарантираме, че нашият уебсайт или материали на уебсайта не съдържат никакви вируси или други вредни компоненти. Ето защо трябва да внимавате при използването на уебсайта. Когато изтегляте всякакви материали, трябва да използвате актуален, признат в индустрията софтуер за откриване и унищожаване на всякакви вируси или подобни разрушителни устройства. Вие ще носите цялата отговорност за вашето използване и всяка повреда на която и да е компютърна система, загуба на данни или друга вреда, която може да възникне.
 • Ние няма да носим отговорност за никакви загуби или щети, причинени от разпространена атака за отказ на услуга, вируси или друг технологично вреден материал, който може да зарази вашето компютърно оборудване, компютърни програми, данни или друг патентован материал поради използването на нашия уебсайт от ваша страна или за изтегляне от ваша страна на всеки материал, публикуван на него или на който и да е уебсайт, свързан с него.
 • Този уебсайт съдържа материал, който е наша собственост или е лицензиран за нас. Този материал включва, но не се ограничава до дизайна, оформлението, външния вид, външния вид и графиките. Възпроизвеждането е забранено, освен в съответствие с известието за авторски права, което е част от тези Условия.
 • Всички търговски марки, възпроизведени в този уебсайт, които не са собственост на или лицензирани от оператора, са признати на уебсайта.
 • Неразрешеното използване на този уебсайт може да доведе до иск за обезщетение и/или да бъде криминално престъпление.
 • От време на време този уебсайт може също да включва връзки към други уебсайтове. Тези връзки са предоставени за ваше удобство за предоставяне на допълнителна информация. Те не означават, че подкрепяме уебсайта(овете). Ние не носим отговорност за съдържанието на свързания уебсайт(ове).
 • Имаме право незабавно да прекратим използването на уебсайтовете от ваша страна, ако установим по наше усмотрение, че сте нарушили тези правила и условия или по друг начин сте участвали в поведение, което определяме по наше усмотрение като неприемливо.
 • Вашето използване на този уебсайт и всеки спор, произтичащ от такова използване на уебсайта, е предмет на законите на Англия, Северна Ирландия, Шотландия и Уелс.

Политика за поверителност и бисквитки

Vanguard Healthcare Solutions Limited се ангажира да запази вашето право на поверителност и това включва гарантиране, че няма да получавате непоискани съобщения от нас в бъдеще.

Тази Политика за поверителност съдържа информация за това как събираме, използваме и разкриваме вашата лична информация. Препратките към „ние“, „наши“ или „нас“ в тази Декларация за поверителност се отнасят до Vanguard Healthcare Solutions Limited (номер на компанията 04382564), чийто регистриран офис е Unit 1144 Regent Court, The Square, Gloucester Business Park, Brockworth, Gloucester, GL3 4AD.

Ние ценим поверителността на тези, които ни предоставят лична информация. Тази Политика за поверителност се отнася за нашите клиенти, персонал, който работи за нашите клиенти, посетители на нашия уебсайт, доставчици и изпълнители и персонал, който работи за нашите доставчици и изпълнители. Той описва личната информация, която събираме, как използваме тази информация, правното основание, на което я обработваме, с кого се споделя и как се съхранява. Не се отнася за нашите служители, тъй като имаме отделна политика за поверителност за тях.

Моля, прочетете внимателно тази Политика за поверителност, за да разберете как обработваме личната информация.

Като влизате или разглеждате нашия уебсайт, свързвате се с нас в социалните медии, използвате който и да е от продуктите или услугите, които предоставяме или по друг начин ни предоставяте вашата информация, вие потвърждавате, че сте прочели и разбрали тази Политика за поверителност.

От време на време може да се наложи да правим промени в тази Политика за поверителност. Ако актуализираме нашата Политика за поверителност, актуализираната версия ще бъде на нашия уебсайт и, когато е уместно, ще ви бъде уведомена по пощата или имейл. Съветваме ви редовно да преглеждате тази Политика за поверителност. Продължавайки да използвате услугите и нашия уебсайт, вие потвърждавате, че сте прочели и разбрали последната версия на нашата Политика за поверителност.

1. Как да се свържете с нас

Ако имате въпроси относно тази Политика за поверителност или относно личната информация, която съхраняваме за вас, можете да се свържете с нас, като пишете на The Data Controller, Unit 1144 Regent Court, The Square, Gloucester Business Park, Brockworth, Gloucester, GL3 4AD . Изпратете ни имейл на [email protected] или се обадете на 01452 651 860.

2. Информация, която събираме

Можем да събираме и използваме всяка информация, посочена по-долу. Ние наричаме това „лична информация“ в настоящата Политика за поверителност:

2.1 Лична информация, която ни предоставяте

Вие или вашият работодател може да ни предоставите лична информация за вас чрез използване на онлайн формуляри, предоставени на нашия уебсайт, попълване на формуляри за поръчки, създаване на акаунт при нас или като се свържете с нас по телефон, имейл или други начини. Това включва, например, когато ни се предоставя лична информация, за да наемем решения за съоръжения или свързани услуги от нас. Вие или вашият работодател може също да ни предоставите лична информация за вас, когато предлагате или предоставяте стоки или услуги за нас.

Такава лична информация може да включва:

(a) Информация за вас

(i) Вашето име

(ii) Адрес и пощенски код

(iii) Имейл адрес

(iv) Телефонен номер (включително мобилни телефонни номера)

(v) Вашата длъжност

(vi) Име на фирмата

(vii) Адрес на компанията

(viii) Информация за акаунта

(ix) Пол

(x) Дата на раждане

(xi) Информация, предоставена в кореспонденция

(xii) Актуализации на предоставената ни информация

(b) Информация за услугите, които ви предоставяме

(i) Информация, необходима за предоставяне на услуги за вас

(ii) Информация за обслужване на клиенти

(iii) Управление на взаимоотношенията с клиенти и маркетингова информация

(c) Информация за услуги или продукти, които получаваме от вас или вашия работодател

(i) Вашият уебсайт

(ii) Информация за надлежна проверка на доставчика

(iii) Служебна информация за контакт (телефонен номер, пощенски адрес, имейл адрес)

Моля, имайте предвид, че се нуждаем от определени видове лична информация, за да можем да доставяме продукти и да предоставяме услуги на вас или вашия работодател, или за да можете вие или вашият работодател да предоставяте услуги на нас. Ако не ни предоставите такава лична информация или поискате от нас да я изтрием, може повече да нямате достъп до нашите услуги и продукти или да ни предоставяте стоки и услуги.

2.2 Лична информация, която събираме за вас

(a) Всеки път, когато посещавате нашия уебсайт, ние може автоматично да събираме някоя от следните данни:

(i) техническа информация, включително адреса на интернет протокола (IP), използван за свързване на компютъра ви с интернет, име на домейн и държава, която иска информация, исканите файлове, тип и версия на браузъра, типове и версии на добавките на браузъра, операционна система и платформа;

(ii) информация за Вашето посещение, включително пълния поток на щракване на Uniform Resource Locators (URL) към, през и от нашия сайт (включително дата и час), час и продължителност на посещенията на определени страници, информация за взаимодействието на страницата (като превъртане, кликвания , и преминаване с мишката), методи, използвани за прелистване извън страницата, данни за трафика, данни за местоположение, уеблогове и други комуникационни данни и информация, предоставена при искане на допълнителна услуга или изтегляния.

(b) Можем да прихващаме, наблюдаваме и/или съхраняваме записи на имейл комуникации, влизащи и излизащи от нашите системи.

(c) Ако говорите с някой от нашите търговски представители, ние ще съберем определена информация, която предоставяте на този търговски представител.

(d) Ако се свържете с нас в социалните медии, ние ще съберем определена информация за вас от страницата ви в социалните медии и чрез взаимодействията ви с нас или с информация за нашите услуги.

(д) Ако сте клиент или доставчик (или потенциален клиент или доставчик) или работите за един от тях (включително като консултант), може да получим информация за вас от уебсайта на вашата компания.

(е) Можем да придобием лична информация от доставчици трети страни, за да популяризираме и продаваме нашите услуги. Всеки такъв маркетинг ще се извършва в съответствие с раздел 10.

3. Използване на информация

Ние или обработващите данни трети страни, действащи от наше име, събираме, използваме и съхраняваме личната информация, изброена по-горе, поради следните причини:

3.1 Посещение на нашия уебсайт:

(a) за да ви позволим достъп и използване на нашия уебсайт.

(б) за предоставяне на техническа поддръжка.

(c) за да ви предоставим информацията, продуктите и услугите, които поискате от нас.

(d) за да гарантираме сигурността на нашите услуги и нашия уебсайт.

(д) за да ви разпознаем, когато се върнете на нашия уебсайт; и

(f) за подобряване и поддръжка на нашия уебсайт и изготвяне на отчети или събиране на статистически данни за подобряване на нашите продукти и услуги. Такива подробности ще бъдат анонимизирани, доколкото е разумно възможно и няма да можете да бъдете идентифицирани от събраната информация.

3.2 Получаване на стоки и услуги от вас.

(a) за да ни позволите да получаваме и управляваме услуги от вас (включително надлежна проверка на доставчика, отчитане на плащания и разходи и финансови одити).

б) за записи и управление на здравето и безопасността.

(в) за потвърждаване на информация за автобиографии и извършване на референтни проверки, за да оценим дали Вие или Вашият работодател сте годни да работите за нас; и

г) за мониторинг на равните възможности.

3.3 Предоставяне на продукти и услуги за Вас.

(a) за предоставяне на подходящи продукти, услуги и поддръжка на вас или вашия работодател.

(b) за справяне с всякакви запитвания или проблеми, които имате относно нашите продукти и услуги, включително всякакви въпроси, които може да имате за това как събираме, съхраняваме и използваме вашата лична информация, или всякакви искания, направени от вас за копие от информацията, която държа за теб.

(c) за да ви изпращаме определени съобщения (включително по имейл или телефон) относно нашите продукти и услуги, като например съобщения и административни съобщения (например, определяне на промени в нашите правила и условия и поддържане на информация за нашите цени).

г) за здраве и безопасност и осигуряване на качеството; и

д) да извършва статистически анализи и пазарни проучвания.

3.4

За вътрешно корпоративно отчитане, бизнес администрация, осигуряване на адекватно застрахователно покритие за нашия бизнес, гарантиране на сигурността на фирмените съоръжения, изследвания и разработки, както и за идентифициране и внедряване на бизнес ефективност.

3.5

Да спазваме всякакви процедури, закони и разпоредби, които се отнасят до нас – това може да включва случаите, когато разумно смятаме, че е в наши легитимни интереси или законните интереси на други да спазваме, както и когато ние сме задължени по закон да го направим.

3.6

За установяване, упражняване или защита на нашите законови права – това може да включва случаите, когато разумно смятаме, че е в наши законни интереси или законните интереси на други, както и когато законово се изисква от нас да го направим.

3.7

Ако се свържете с нас в социалните медии, за да наблюдавате взаимодействията си с нас и нашата марка онлайн, когато това е в наш легитимен интерес за проучване на пазара и за планиране на бъдещи маркетингови кампании.

3.8

Ако сте журналист, когато е в наш законен интерес да се свържем с вас, за да ви поканим да напишете новинарска статия за нашите продукти или услуги; да ви поканим на събития, да ви изпратим рекламни материали и за съобщения за пресата.

4. Правно основание за използване на вашата лична информация

4.1

Считаме, че правните основания за използване на вашата лична информация, както е посочено в тази Политика за поверителност, са следните:

(a) използването на вашата лична информация от наша страна е необходимо, за да изпълним задълженията си по всеки договор с вас (например, за да спазим условията за използване на нашия уебсайт, които приемате, като сърфирате в нашия уебсайт, и/или за да спазим нашия договор за предоставя услуги на или получава услуги от вас или вашия работодател); или

(b) когато (a) не е приложимо, използването на вашата лична информация е необходимо за нашите легитимни интереси или законните интереси на други (например, за да гарантираме сигурността на нашия уебсайт). Нашите законни интереси включват:

(i) управляваме, развиваме и развиваме нашия бизнес.

(ii) управляваме нашия уебсайт.

(iii) изберете подходящо обучени и квалифицирани доставчици.

(iv) осигуряваме безопасна работна среда за нашия персонал и посетители.

(v) маркетинг, проучване на пазара и бизнес развитие.

(vi) предоставяне на услуги на нашите клиенти, извършване и получаване на плащания, предоставяне на услуги за клиенти и познаване на клиента, на когото предоставяме услуги.

(vii) поставяме, проследяваме и гарантираме изпълнението на поръчки с нашите доставчици; и

(viii) за вътрешни административни цели на групата.

4.2

В бъдеще друго използване на друга лична информация може да бъде предмет на вашето съгласие (което може да бъде оттеглено по всяко време след предоставянето му, както е описано по-долу). Когато случаят е такъв, необходимостта от съгласие ще бъде посочена в тази Политика за поверителност.

4.3

Ако разчитаме на вашето съгласие, за да използваме личната ви информация по определен начин, но по-късно промените решението си, можете да оттеглите съгласието си, като се свържете с нас на [email protected] и ние ще спрем да го правим. Въпреки това, ако оттеглите съгласието си, това може да повлияе на способността ви да предоставяте услуги на нас (например, ако тези услуги изискват здравни оценки, които включват използването на вашите специални категории данни) или на нас да предоставяме услуги на Вие.

5. Бисквитки

5.1

За да гарантираме, че нашият уебсайт се управлява добре и за да улесним подобрената навигация в рамките на уебсайта, някои страници използват бисквитки, които са малки файлове, поставени във вашия интернет браузър, когато посещавате нашия уебсайт, или уеб маяци, които са електронни изображения за преброяване на посетителите, които са имали достъп конкретна страница. Използваме бисквитки и уеб маяци, за да:

(a) ви предложим по-персонализирано изживяване в бъдеще, като разберем и запомним вашите предпочитания за сърфиране.

(b) управлява нашия уебсайт, като ни позволява да развиваме съдържанието и функционалността на уебсайта, за да отговорим по-добре на нуждите на потребителите.

(c) проследяване на информация за нашите системи и идентифициране на категории потребители по елементи като адрес, тип браузър и посетени страници; и

(г) да анализира броя на посетителите на различни области на уебсайта и да гарантира, че уебсайтът служи като полезен и ефективен източник на информация.

5.2

Когато използваме бисквитки на нашия уебсайт, можете да ги блокирате по всяко време. За да направите това, можете да активирате настройката на вашия браузър, която ви позволява да откажете настройката на всички или някои бисквитки. Въпреки това, ако използвате настройките на браузъра си, за да блокирате всички бисквитки (включително основни бисквитки), може да нямате достъп до целия или части от нашия уебсайт или да използвате цялата функционалност, предоставена чрез нашия уебсайт.

5.3

Продължавайки да използвате нашия уебсайт и/или нашите услуги, вие се съгласявате с използването на бисквитки, както е описано в нашата политика за бисквитки.

6. Споделяне на вашата лична информация

6.1

Можем да споделим вашата лична информация с всяка компания, която е член на нашата група, когато това е в наш законен интерес за вътрешни административни цели (например осигуряване на последователно и съгласувано предоставяне на услуги на нашите клиенти, информация за управление, корпоративна стратегия, съответствие, одит и мониторинг, научноизследователска и развойна дейност и осигуряване на качеството). Може също така да споделяме вашата лична информация с компании от нашата група, където те ни предоставят продукти и услуги.

6.2

Ние ще споделим вашата лична информация със следните категории трети страни:

(a) нашите доставчици на услуги и подизпълнители, включително, но не само, процесори за обработка на плащания, доставчици на технически и поддържащи услуги, застрахователи, логистични доставчици и доставчици на ИТ услуги.

(b) компании, които ни помагат в нашите маркетингови, рекламни и промоционални дейности; и

(c) доставчици на анализи и търсачки, които ни помагат при подобряването и оптимизирането на нашия уебсайт.

Всички трети страни, с които споделяме вашата лична информация, са ограничени (по закон и по договор) във възможността си да използват вашата лична информация за цели, различни от предоставяне на услуги за нас. Винаги ще гарантираме, че всички трети страни, с които споделяме вашата лична информация, са обект на задължения за поверителност и сигурност в съответствие с тази политика за поверителност и приложимите закони.

6.3

Ние също така ще разкрием вашата лична информация на трети страни:

(a) когато това е в наши законни интереси, за да управляваме, развиваме и развиваме нашия бизнес:

(i) ако продадем или купим бизнес или активи, можем да разкрием вашата лична информация на бъдещия продавач или купувач на такъв бизнес или активи;

(ii) ако по същество всички наши активи или активи на някое от нашите свързани лица са придобити от трета страна, в който случай личната информация, съхранявана от нас, ще бъде един от прехвърлените активи.

(b) ако сме длъжни да разкрием или споделим вашата лична информация, за да спазим каквото и да е законово задължение, всяко законно искане от държавни или правоприлагащи служители и както може да се изисква, за да отговорим на изискванията на националната сигурност или правоприлагането или за предотвратяване на незаконна дейност.

(в) за налагане или прилагане на нашите правила и условия или всяко друго споразумение или за отговор на всякакви искове, за защита на нашите права или правата на трета страна, за защита на безопасността на което и да е лице или за предотвратяване на всякакви незаконни дейности; или

(d) за защита на нашите права, собственост и безопасност, както и тази на нашия персонал, нашите клиенти или други лица. Това може да включва обмен на лична информация с други организации за целите на защита от измами и намаляване на кредитния риск.

6.4

Освен както е изрично описано по-горе, ние никога няма да споделяме, продаваме или даваме под наем каквато и да е ваша лична информация на трета страна, без да ви уведомим и, когато е необходимо, да получим вашето съгласие. Ако сте дали съгласието си да използваме вашата лична информация по определен начин, но по-късно промените решението си, трябва да се свържете с нас и ние ще спрем да го правим.

7. Запазване на лична информация

7.1

Ние съхраняваме вашата лична информация не по-дълго от необходимото за целите, за които се обработва личната информация. Продължителността на времето, за което съхраняваме личната информация, зависи от целите, за които я събираме и използваме и/или според изискванията за спазване на приложимите закони и за установяване, упражняване или защита на нашите законни права. Например, ако сме събрали вашата лична информация за маркетингови, рекламни или промоционални цели, или защото сте посочили, че желаете да получавате нашите бюлетини или сигнали, ние ще запазим тази информация толкова дълго, колкото смятаме, че все още може да се интересувате в такива комуникации. Ние ще запазим информация, която е от значение за всеки договор, който имаме с вас за период от 6 години от датата, на която този договор приключва. Освен това, тъй като здравните заведения на нашите клиенти обикновено се обновяват на всеки десет до петнадесет години, ние може да запазим вашата информация до петнадесет години от датата, когато наемете един от нашите продукти или закупите услуги от нас, за да можем да се свържем с в подходящия момент за нашите продукти и услуги, които може да представляват интерес. Ако ни кажете, че вече не желаете да получавате такива съобщения, ние ще спрем да използваме вашата лична информация за тези цели. Въпреки това може да се наложи да запазим копие от вашата лична информация за включване като „списък за потискане“, за да сме сигурни, че няма да ви изпращаме подобни съобщения в бъдеще.

7.2

Допълнителна информация относно продължителността на времето, през което съхраняваме вашата лична информация, можете да намерите в нашата Политика за съхранение на данни и управление на записи в съответствие с GDPR. Копие е на разположение при поискване.

8. Сигурност на вашата информация

8.1

Ние се ангажираме да защитаваме личната информация от загуба, злоупотреба, разкриване, промяна, неоторизиран достъп, недостъпност и унищожаване и вземаме всички разумни предпазни мерки, за да защитим поверителността на личната информация, включително чрез използване на подходящи организационни и технически мерки. Организационните мерки включват контрол на физическия достъп до нашите помещения, ограничаване на достъпа въз основа на необходимост да се знае, обучение на персонала, адекватни процедури за непрекъснатост на бизнеса и възстановяване след бедствие и заключване на физически файлове в картотеки. Техническите мерки включват използване на криптиране, използване на защитени уеб портали за изпращане на специални категории лична информация, пароли за достъп до нашите системи и използване на антивирусен софтуер.

8.2

В процеса на предоставяне на вашите лични данни на нас, вашата лична информация може да бъде прехвърлена по интернет. Въпреки че полагаме всички усилия да защитим личната информация, която ни предоставяте, предаването на информация по интернет не е напълно сигурно. Като такъв, вие потвърждавате и приемате, че не можем да гарантираме сигурността на вашата лична информация, предадена на нашия уебсайт, и че всяко такова предаване е на ваш собствен риск.

8.3

Когато сме ви дали (или където сте избрали) парола, която ви позволява да получите достъп до онлайн акаунт, вие носите отговорност за запазването на тази парола поверителна. Молим ви да не споделяте парола с никого.

9. Трансфери на лична информация

9.1

Личната информация може да бъде използвана, съхранявана и/или достъпна от обработващи данни трети страни. Това може да е за целите, изброени в раздел 3 по-горе, предоставянето на нашите услуги на вас или вашия работодател, получаването на услуги от вас или вашия работодател, обработката на транзакции и/или предоставянето на услуги за поддръжка.

9.2

Ако предоставим каквато и да е лична информация за вас на такива обработващи данни трети страни извън ЕИП, ние ще предприемем подходящи мерки, за да гарантираме, че получателят защитава вашата лична информация по подходящ начин в съответствие с тази Политика за поверителност. Тези мерки включват:

(a) в случай на юридически лица, базирани в САЩ, сключване на одобрени от Европейската комисия стандартни договорни споразумения с тях или гарантиране, че са се подписали в EU-US Privacy Shield (вижте допълнително https://www.privacyshield.gov/welcome) ; или

(б) в случай на образувания, базирани в други страни извън ЕИП, сключване на одобрени от Европейската комисия стандартни договорни споразумения с тях.

9.3

Допълнителни подробности относно стъпките, които предприемаме, за да защитим вашата лична информация в тези случаи, можете да получите от нас при поискване, като се свържете с нас по имейл на [email protected] по всяко време.

10. Уебсайтове на трети страни

10.1

Нашият уебсайт може от време на време да съдържа връзки към уебсайтове, управлявани от трети страни, включително партньорски мрежи и компании от нашата група. Моля, имайте предвид, че тази Политика за поверителност се отнася само за личната информация, която събираме, и не можем да носим отговорност за лична информация, събрана и съхранявана от трети страни. Уебсайтовете на трети страни имат свои собствени правила и условия и политики за поверителност и трябва да ги прочетете внимателно, преди да изпратите лична информация на тези уебсайтове. Ние не одобряваме и не приемаме по друг начин каквато и да е отговорност за съдържанието на такива уебсайтове на трети страни или правила и условия или политики на трети страни.

11. Маркетинг

11.1

Може да събираме и използваме вашата лична информация за извършване на маркетинг по имейл или телефон.

11.2

Можем да ви изпращаме определени маркетингови съобщения (включително електронни маркетингови съобщения и директни съобщения по пощата до съществуващи клиенти), ако това е в наш законен интерес за целите на маркетинга и развитието на бизнеса.

11.3

Винаги обаче ще получаваме вашето съгласие за директни маркетингови комуникации, когато сме длъжни да го направим по закон и ако възнамеряваме да разкрием вашата лична информация на трета страна за такъв маркетинг.

11.4

Ако желаете да спрете да получавате маркетингови съобщения, можете да се свържете с нас по имейл на [email protected] по всяко време, като ни пишете на Отдел за обслужване на клиенти, Unit 1144 Regent Court, The Square, Gloucester Business Park, Brockworth, Gloucester , GL3 4AD или като щракнете върху връзката за отписване, която ще се намира във всички наши електронни маркетингови съобщения.

12. Вашите права

12.1

Имате определени права във връзка с вашата лична информация. Ако желаете допълнителна информация във връзка с тях или искате да упражнявате някое от тях, моля, свържете се с нас по имейл на [email protected] по всяко време. Имате право да поискате от нас:

(a) предоставяме достъп до всяка лична информация, която съхраняваме за вас.

(b) актуализиране на всяка ваша лична информация, която е остаряла или неправилна.

(c) да изтриете всяка лична информация, която съхраняваме за вас.

(d) ограничаване на начина, по който обработваме вашата лична информация.

(д) предотвратяване на обработването на вашата лична информация за целите на директния маркетинг.

(f) предоставяне на вашата лична информация на доставчик на услуги трета страна.

(g) да ви предоставим копие от всяка лична информация, която съхраняваме за вас; или

(з) да разгледа всички основателни възражения, които имате срещу използването на личната ви информация от наша страна.

12.2

Ние ще разгледаме всички подобни искания и ще предоставим нашия отговор в рамките на разумен период (и във всеки случай всеки период от време, изискван от приложимото законодателство). Моля, имайте предвид обаче, че определена лична информация може да бъде освободена от подобни искания при определени обстоятелства.

12.3

Ако се прилага изключение, ще ви кажем това, когато отговаряме на вашата заявка. Може да поискаме да ни предоставите информация, необходима за потвърждаване на вашата самоличност, преди да отговорим на каквото и да е искане, което направите.

13. Коментари и оплаквания

13.1

Ако имате въпроси или оплаквания относно нашето събиране, използване или съхранение на вашата лична информация, или ако искате да упражните някое от правата си във връзка с вашата лична информация, моля, изпратете имейл на [email protected]. Ние ще проучим и ще се опитаме да разрешим всяко подобно оплакване или спор относно използването или разкриването на вашата лична информация.

13.2

Можете също така да подадете жалба до органа за защита на данните в държавата от Европейския съюз, където сме базирани или където обработваме лична информация, която е свързана с предлагането на услуги за вас в Европейския съюз. В Обединеното кралство съответният надзорен орган е Службата на комисаря по информацията (ICO). Информация за това как да подадете жалба можете да намерите на уебсайта на ICO https://ico.org.uk/make-a-complaint/. Като алтернатива можете да потърсите правна защита чрез местните съдилища, ако смятате, че правата ви са били нарушени.

Vanguard Решения за здравеопазване
Unit 1144 Regent Court, The Square, Gloucester Business Park, Gloucester, GL3 4AD

Електронна поща:
[email protected]
crossmenu

Изглежда, че сте в Съединените щати

Имаме различен сайт (www.q-bital.com), който е по-подходящ за вашето местоположение

Click here to change sites

Останете на този сайт