Generiska väljare
Endast exakta matchningar
Sök i rubriken
Sök i innehåll
Posttypväljare
Kontakt

Villkor

Genom att använda denna webbplats godkänner du följande användarvillkor ('Villkor').

Om du inte håller med om någon del av dessa villkor, använd inte vår webbplats.

Termen 'Vanguard Healthcare Solutions' eller 'oss' eller 'vi' hänvisar till ägaren av webbplatsen, Vanguard Healthcare Solutions Limited vars registrerade säte är Unit 1144 Regent Court, The Square, Gloucester Business Park, Brockworth, Gloucester, GL3 4AD och registrerat nummer är 04382564. Termen "du" syftar på användaren eller tittaren på vår webbplats.

Denna webbplats är föremål för följande villkor:

 • Innehållet på sidorna på denna webbplats är endast för din allmänna information och användning. Det kan ändras utan föregående meddelande. Du förväntas kontrollera den här sidan då och då för att notera alla ändringar vi gör, eftersom de är bindande för dig. Vissa av bestämmelserna i dessa villkor kan också ersättas av bestämmelser eller meddelanden som publiceras någon annanstans på vår webbplats.
 • Varken vi eller någon tredje part ger några garantier eller garantier för riktigheten, aktualitet, prestanda, fullständighet eller lämplighet för informationen och materialet som finns eller erbjuds på denna webbplats för något speciellt ändamål. Du är medveten om att sådan information och sådant material kan innehålla felaktigheter eller fel och vi undantar uttryckligen ansvar för sådana felaktigheter eller fel i den utsträckning som lagen tillåter.
 • Din användning av all information eller material på denna webbplats sker helt på egen risk, vilket vi inte är ansvariga för. Det ska vara ditt eget ansvar att säkerställa att alla produkter, tjänster eller information som är tillgänglig via denna webbplats uppfyller dina specifika krav.
 • Vi representerar eller garanterar inte att vår webbplats eller material på webbplatsen är fria från alla virus eller andra skadliga komponenter. Du bör därför vara försiktig när du använder webbplatsen. När du laddar ner material bör du använda uppdaterad, branschgodkänd programvara för att upptäcka och förstöra eventuella virus eller liknande destruktiva enheter. Du är ensam ansvarig för din användning och eventuella skador på datorsystem, förlust av data eller annan skada som kan uppstå.
 • Vi kommer inte att hållas ansvariga för någon förlust eller skada som orsakas av en distribuerad denial-of-service attack, virus eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, datorprogram, data eller annat proprietärt material på grund av din användning av vår webbplats eller till din nedladdning av material som publicerats på den, eller på någon webbplats som är länkad till den.
 • Denna webbplats innehåller material som ägs av eller licensieras till oss. Detta material inkluderar, men är inte begränsat till, design, layout, utseende, utseende och grafik. Reproduktion är förbjuden annat än i enlighet med upphovsrättsmeddelandet, som utgör en del av dessa villkor.
 • Alla varumärken som återges på denna webbplats, som inte tillhör eller är licensierade till operatören, erkänns på webbplatsen.
 • Otillåten användning av denna webbplats kan ge upphov till skadeståndsanspråk och/eller vara ett brott.
 • Från tid till annan kan den här webbplatsen även innehålla länkar till andra webbplatser. Dessa länkar tillhandahålls för din bekvämlighet för att ge ytterligare information. De betyder inte att vi stöder webbplatsen/webbplatserna. Vi har inget ansvar för innehållet på de länkade webbplatserna.
 • Vi har rätt att omedelbart avsluta din användning av webbplatserna om vi efter eget gottfinnande fastställer att du har brutit mot dessa villkor eller på annat sätt har varit engagerad i beteende som vi efter eget gottfinnande anser vara oacceptabelt.
 • Din användning av denna webbplats och alla tvister som uppstår till följd av sådan användning av webbplatsen är föremål för lagarna i England, Nordirland, Skottland och Wales.

Integritetspolicy och cookies

Vanguard Healthcare Solutions Limited har åtagit sig att bevara din rätt till integritet och detta inkluderar att se till att du inte får oönskad kommunikation från oss i framtiden.

Denna integritetspolicy innehåller information om hur vi samlar in, använder och avslöjar din personliga information. Hänvisningar till "vi", "vår" eller "oss" i denna integritetspolicy är till Vanguard Healthcare Solutions Limited (företagsnummer 04382564), vars registrerade kontor är på Unit 1144 Regent Court, The Square, Gloucester Business Park, Brockworth, Gloucester, GL3 4AD.

Vi värdesätter integriteten för dem som tillhandahåller personlig information till oss. Denna integritetspolicy gäller våra kunder, personal som arbetar för våra kunder, besökare på vår webbplats, leverantörer och entreprenörer samt personal som arbetar för våra leverantörer och entreprenörer. Den beskriver de personuppgifter som vi samlar in, hur vi använder denna information, den rättsliga grunden på vilken vi behandlar den, med vem den delas och hur den lagras. Det gäller inte våra anställda, eftersom vi har en separat integritetspolicy för dem.

Läs denna integritetspolicy noggrant för att förstå hur vi hanterar personlig information.

Genom att gå in på eller surfa på vår webbplats, kontakta oss på sociala medier, använda någon av de produkter eller tjänster som vi tillhandahåller eller på annat sätt tillhandahålla din information till oss, bekräftar du att du har läst och förstått denna integritetspolicy.

Då och då kan vi behöva göra ändringar i denna integritetspolicy. Om vi uppdaterar vår integritetspolicy kommer den uppdaterade versionen att finnas på vår webbplats och, i förekommande fall, meddelas dig via post eller e-post. Vi råder dig att regelbundet granska denna integritetspolicy. Genom att fortsätta använda tjänsterna och vår webbplats bekräftar du att du har läst och förstått den senaste versionen av vår integritetspolicy.

1. Hur du kontaktar oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller om den personliga information vi har om dig kan du kontakta oss genom att skriva till The Data Controller, Unit 1144 Regent Court, The Square, Gloucester Business Park, Brockworth, Gloucester, GL3 4AD . Maila oss på [email protected] eller ring 01452 651 860.

2. Information vi samlar in

Vi kan samla in och använda någon av informationen nedan. Vi hänvisar till detta som "personlig information" i denna integritetspolicy:

2.1 Personlig information som du ger oss

Du eller din arbetsgivare kan ge oss personlig information om dig genom att använda onlineformulär som finns på vår webbplats, fylla i beställningsformulär, skapa ett konto hos oss eller genom att kontakta oss via telefon, e-post eller på annat sätt. Detta inkluderar till exempel när personuppgifter lämnas till oss för att hyra anläggningslösningar eller relaterade tjänster från oss. Du eller din arbetsgivare kan också ge oss personlig information om dig när du, eller det är, erbjuder eller tillhandahåller varor eller tjänster till oss.

Sådan personlig information kan innefatta:

(a) Information om dig

(i) Ditt namn

(ii) Adress och postnummer

(iii) E-postadress

(iv) Telefonnummer (inklusive mobiltelefonnummer)

(v) Din befattning

(vi) Företagsnamn

(vii) Företagsadress

(viii) Kontoinformation

(ix) Kön

(x) Födelsedatum

(xi) Information som lämnas i korrespondens

(xii) Uppdateringar av information som tillhandahålls oss

(b) Information om de tjänster vi tillhandahåller dig

(i) Information som behövs för att tillhandahålla tjänster till dig

(ii) Kundtjänstinformation

(iii) Information om kundrelationer och marknadsföring

(c) Information om tjänster eller produkter vi får från dig eller din arbetsgivare

(i) Din webbplats

(ii) Information om due diligence från leverantörer

(iii) Kontaktinformation för arbetet (telefonnummer, postadress, e-postadress)

Observera att vi behöver vissa typer av personlig information så att vi kan leverera produkter och tillhandahålla tjänster till dig eller din arbetsgivare, eller så att du eller din arbetsgivare kan tillhandahålla tjänster till oss. Om du inte förser oss med sådan personlig information, eller ber oss att radera den, kanske du inte längre kan komma åt våra tjänster och produkter eller tillhandahålla varor och tjänster till oss.

2.2 Personuppgifter vi samlar in om dig

(a) Varje gång du besöker vår webbplats kan vi automatiskt samla in någon av följande information:

(i) teknisk information, inklusive Internetprotokollet (IP)-adress som används för att ansluta din dator till internet, domännamn och land som begär information, de begärda filerna, webbläsartyp och version, typer och versioner av plugin-program för webbläsare, operativsystem och plattform;

(ii) information om ditt besök, inklusive den fullständiga klickströmmen för Uniform Resource Locators (URL) till, genom och från vår webbplats (inklusive datum och tid), tid och längd för besök på vissa sidor, information om sidinteraktion (som rullning, klick , och mouse-overs), metoder som används för att bläddra bort från sidan, trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata och information som tillhandahålls när du begär ytterligare tjänster eller nedladdningar.

(b) Vi kan fånga upp, övervaka och/eller föra register över e-postkommunikation som kommer in i och lämnar våra system.

(c) Om du pratar med en av våra säljare kommer vi att samla in viss information som du ger till den säljaren.

(d) Om du kontaktar oss på sociala medier kommer vi att samla in viss information om dig från din sida på sociala medier och genom din interaktion med oss eller med information om våra tjänster.

(e) Om du är kund eller leverantör (eller en potentiell kund eller leverantör) eller arbetar för någon av dem (inklusive som konsult), kan vi få information om dig från ditt företags webbplats.

(f) Vi kan komma att förvärva personlig information från tredjepartsleverantörer för att marknadsföra och marknadsföra våra tjänster. All sådan marknadsföring kommer att genomföras i enlighet med 10 §.

3. Användning av information

Vi, eller tredje parts databehandlare som agerar för vår räkning, samlar in, använder och lagrar personuppgifterna som anges ovan av följande skäl:

3.1 Besök vår webbplats:

(a) för att låta dig komma åt och använda vår webbplats.

(b) tillhandahålla tekniskt stöd.

(c) för att förse dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss.

(d) för att säkerställa säkerheten för våra tjänster och vår webbplats.

(e) att känna igen dig när du återvänder till vår webbplats; och

(f) för förbättring och underhåll av vår webbplats och för att förbereda rapporter eller sammanställa statistik för att förbättra våra produkter och tjänster. Sådan information kommer att anonymiseras så långt det är rimligt möjligt och du kommer inte att kunna identifieras från den information som samlas in.

3.2 Ta emot varor och tjänster från dig.

(a) för att göra det möjligt för oss att ta emot och hantera tjänster från dig (inklusive leverantörsdue diligence, betalnings- och kostnadsrapportering och finansiella revisioner).

(b) för hälso- och säkerhetsregister och hantering.

(c) att bekräfta information om CV:n och utföra referenskontroller, för att bedöma dig eller din arbetsgivares lämplighet att arbeta hos oss; och

d) för övervakning av lika möjligheter.

3.3 Tillhandahålla produkter och tjänster till dig.

(a) att tillhandahålla relevanta produkter, tjänster och support till dig eller din arbetsgivare.

(b) för att hantera eventuella förfrågningar eller problem du har om våra produkter och tjänster, inklusive alla frågor du kan ha om hur vi samlar in, lagrar och använder din personliga information, eller eventuella förfrågningar från dig om en kopia av informationen vi hålla om dig.

(c) för att skicka viss kommunikation till dig (inklusive via e-post eller telefon) om våra produkter och tjänster, såsom tillkännagivanden och administrativa meddelanden (till exempel att ange ändringar i våra villkor och hålla dig informerad om våra priser).

d) För hälsa och säkerhet och kvalitetssäkring. och

e) att utföra statistisk analys och marknadsundersökningar.

3.4

För intern företagsrapportering, företagsadministration, säkerställande av adekvat försäkringsskydd för vår verksamhet, säkerställande av säkerheten för företagets anläggningar, forskning och utveckling, och för att identifiera och implementera affärseffektivitet.

3.5

För att följa alla förfaranden, lagar och förordningar som gäller för oss – detta kan inkludera när vi rimligen anser att det ligger i våra legitima intressen eller andras legitima intressen att följa, såväl som där vi är juridiskt skyldiga att göra det.

3.6

Att etablera, utöva eller försvara våra lagliga rättigheter – detta kan inkludera där vi rimligen anser att det ligger i våra legitima intressen eller andras legitima intressen, såväl som där vi är juridiskt skyldiga att göra det.

3.7

Om du kontaktar oss på sociala medier, för att övervaka din interaktion med oss och vårt varumärke online, där det ligger i vårt berättigade intresse att göra det för marknadsundersökningar och för att planera framtida marknadsföringskampanjer.

3.8

Om du är journalist, där det ligger i vårt legitima intresse att kontakta dig för att bjuda in dig att skriva en nyhetsartikel om våra produkter eller tjänster; att bjuda in dig till evenemang, skicka reklammaterial och för pressmeddelanden.

4. Rättslig grund för användning av dina personuppgifter

4.1

Vi anser att de juridiska grunderna för att använda din personliga information enligt denna integritetspolicy är följande:

(a) vår användning av din personliga information är nödvändig för att utföra våra skyldigheter enligt något avtal med dig (till exempel för att följa användarvillkoren för vår webbplats som du accepterar genom att surfa på vår webbplats och/eller för att följa vårt avtal för att tillhandahålla tjänster till eller ta emot tjänster från dig eller din arbetsgivare); eller

(b) där (a) inte gäller är användningen av din personliga information nödvändig för våra legitima intressen eller andras legitima intressen (till exempel för att säkerställa säkerheten på vår webbplats). Våra legitima intressen inkluderar att:

(i) driva, växa och utveckla vår verksamhet.

(ii) driva vår webbplats.

(iii) välja lämpligt kvalificerade och kvalificerade leverantörer.

(iv) säkerställa en säker arbetsmiljö för vår personal och besökare.

v) marknadsföring, marknadsundersökningar och affärsutveckling.

(vi) tillhandahålla tjänster till våra kunder, göra och ta emot betalningar, tillhandahålla kundtjänster och känna till kunden som vi tillhandahåller tjänster till.

(vii) placera, spåra och säkerställa fullgörande av beställningar hos våra leverantörer; och

(viii) för koncerninterna administrativa ändamål.

4.2

I framtiden kan annan användning av annan personlig information bli föremål för ditt samtycke (vilket kan återkallas när som helst efter att ha lämnat det, enligt beskrivningen nedan). Om så är fallet kommer behovet av samtycke att identifieras i denna integritetspolicy.

4.3

Om vi förlitar oss på ditt samtycke för att vi ska använda din personliga information på ett visst sätt, men du ändrar dig senare, kan du återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på [email protected] och vi kommer att sluta göra det. Men om du återkallar ditt samtycke kan detta påverka möjligheten för dig att kunna tillhandahålla tjänster till oss (till exempel om dessa tjänster kräver hälsobedömningar som involverar användning av dina speciella kategorier av data) eller för oss att tillhandahålla tjänster för att du.

5. Cookies

5.1

För att säkerställa att vår webbplats är välskött och för att underlätta förbättrad navigering inom webbplatsen använder vissa sidor cookies, som är små filer som placeras på din webbläsare när du besöker vår webbplats eller webbfyrar, som är elektroniska bilder för att räkna besökare som har besökt en viss sida. Vi använder cookies och webbsignaler för att:

(a) erbjuda dig en mer skräddarsydd upplevelse i framtiden genom att förstå och komma ihåg dina surfpreferenser.

(b) hantera vår webbplats genom att göra det möjligt för oss att utveckla webbplatsens innehåll och funktionalitet för att bättre möta användarnas behov.

(c) spåra information om våra system och identifiera kategorier av användare genom objekt som adress, webbläsartyp och besökta sidor; och

(d) analysera antalet besökare till olika delar av webbplatsen och för att säkerställa att webbplatsen fungerar som en användbar och effektiv informationskälla.

5.2

Där vi använder cookies på vår webbplats kan du blockera dessa när som helst. För att göra det kan du aktivera inställningen i din webbläsare som låter dig neka inställningen av alla eller vissa cookies. Men om du använder dina webbläsarinställningar för att blockera alla cookies (inklusive viktiga cookies), kanske du inte kan komma åt hela eller delar av vår webbplats eller att använda all funktionalitet som tillhandahålls via vår webbplats.

5.3

Genom att fortsätta använda vår webbplats och/eller våra tjänster samtycker du till vår användning av cookies enligt beskrivningen i vår cookiepolicy.

6. Dela din personliga information

6.1

Vi kan komma att dela din personliga information med vilket företag som helst som är medlem i vår grupp, där det ligger i vårt berättigade intresse att göra det för interna administrativa ändamål (till exempel för att säkerställa konsekvent och sammanhängande leverans av tjänster till våra kunder, ledningsinformation, företags strategi, efterlevnad, revision och övervakning, forskning och utveckling och kvalitetssäkring). Vi kan också komma att dela dina personuppgifter med våra koncernbolag där de tillhandahåller produkter och tjänster till oss.

6.2

Vi kommer att dela din personliga information med följande kategorier av tredje parter:

(a) våra tjänsteleverantörer och underleverantörer, inklusive men inte begränsat till betalningsprocessorer, leverantörer av tekniska tjänster och supporttjänster, försäkringsgivare, logistikleverantörer och IT-tjänsteleverantörer.

(b) företag som hjälper oss med vår marknadsföring, reklam och marknadsföringsaktiviteter; och

(c) analys- och sökmotorleverantörer som hjälper oss att förbättra och optimera vår webbplats.

Alla tredje parter som vi delar din personliga information med är begränsade (enligt lag och avtal) i sin förmåga att använda din personliga information för något annat syfte än att tillhandahålla tjänster åt oss. Vi kommer alltid att säkerställa att alla tredje parter som vi delar din personliga information med är föremål för integritets- och säkerhetsförpliktelser i enlighet med denna integritetspolicy och tillämpliga lagar.

6.3

Vi kommer också att lämna ut din personliga information till tredje part:

(a) där det ligger i vårt legitima intresse att göra det för att driva, växa och utveckla vår verksamhet:

(i) om vi säljer eller köper någon verksamhet eller tillgångar, kan vi avslöja din personliga information till den potentiella säljaren eller köparen av sådana företag eller tillgångar;

(ii) om i stort sett alla våra eller något av våra dotterbolags tillgångar förvärvas av en tredje part, i vilket fall personlig information som innehas av oss kommer att vara en av de överförda tillgångarna.

(b) om vi är skyldiga att avslöja eller dela din personliga information för att följa alla rättsliga skyldigheter, alla lagliga begäranden från myndigheter eller brottsbekämpande tjänstemän och som kan krävas för att uppfylla nationell säkerhet eller brottsbekämpande krav eller förhindra olaglig verksamhet.

(c) för att upprätthålla eller tillämpa våra villkor eller andra avtal eller för att svara på anspråk, för att skydda våra rättigheter eller rättigheter för en tredje part, för att skydda någon persons säkerhet eller för att förhindra olaglig aktivitet; eller

(d) för att skydda våra rättigheter, egendom och säkerhet och vår personals, våra kunders eller andra personers. Detta kan inkludera utbyte av personlig information med andra organisationer i syfte att skydda mot bedrägerier och minska kreditrisken.

6.4

Med undantag för vad som uttryckligen anges ovan kommer vi aldrig att dela, sälja eller hyra ut någon av din personliga information till någon tredje part utan att meddela dig och, vid behov, inhämta ditt samtycke. Om du har gett ditt samtycke till att vi får använda dina personuppgifter på ett visst sätt, men senare ändrar dig bör du kontakta oss, så slutar vi göra det.

7. Lagring av personlig information

7.1

Vi sparar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Hur lång tid vi behåller personlig information beror på de syften som vi samlar in och använder dem för och/eller vad som krävs för att följa tillämpliga lagar och för att fastställa, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter. Om vi till exempel har samlat in din personliga information i marknadsförings-, reklam- eller reklamsyfte, eller för att du har angett att du vill ta emot våra nyhetsbrev eller varningar, kommer vi att behålla den informationen så länge vi känner att du fortfarande kan vara intresserad i sådana kommunikationer. Vi kommer att behålla information som är relevant för alla avtal som vi har med dig från en period på 6 år från det datum då avtalet upphör. Dessutom, eftersom våra kunders sjukvårdsinrättningar tenderar att renoveras vart tionde till femtonde år, kan vi komma att behålla din information i upp till femton år från det datum då du hyr en av våra produkter eller köper tjänster av oss, så att vi kan kontakta dig vid lämplig tidpunkt om våra produkter och tjänster som kan vara av intresse. Om du berättar för oss att du inte längre vill ta emot sådan kommunikation kommer vi att sluta använda din personliga information för dessa ändamål. Vi kan dock behöva behålla en kopia av din personliga information för att inkluderas som "undertryckningslista", för att säkerställa att vi inte skickar sådan kommunikation till dig i framtiden.

7.2

Ytterligare information om hur länge vi behåller din personliga information finns i vår GDPR-kompatibel datalagrings- och registerhanteringspolicy. En kopia finns tillgänglig på begäran.

8. Säkerhet för din information

8.1

Vi har åtagit oss att skydda personlig information från förlust, missbruk, avslöjande, ändring, obehörig åtkomst, otillgänglighet och förstörelse och vidtar alla rimliga försiktighetsåtgärder för att skydda personlig informations konfidentialitet, inklusive genom användning av lämpliga organisatoriska och tekniska åtgärder. Organisatoriska åtgärder inkluderar fysiska åtkomstkontroller till våra lokaler, begränsning av åtkomst efter behov, utbildning av personal, adekvat affärskontinuitet och katastrofåterställningsprocedurer och låsning av fysiska filer i arkivskåp. Tekniska åtgärder inkluderar användning av kryptering, användning av säkra webbportaler för att skicka speciella kategorier av personlig information, lösenord för åtkomst till våra system och användning av antivirusprogram.

8.2

I samband med tillhandahållandet av dina personuppgifter till oss kan dina personuppgifter överföras över internet. Även om vi gör allt för att skydda den personliga information som du lämnar till oss, är överföringen av information över internet inte helt säker. Som sådan erkänner och accepterar du att vi inte kan garantera säkerheten för din personliga information som överförs till vår webbplats och att all sådan överföring sker på din egen risk.

8.3

Där vi har gett dig (eller där du har valt) ett lösenord som gör att du kan komma åt ett onlinekonto, är du ansvarig för att hålla detta lösenord konfidentiellt. Vi ber dig att inte dela ett lösenord med någon.

9. Överföringar av personlig information

9.1

Personuppgifterna kan användas, lagras och/eller nås av tredje parts databehandlare. Detta kan vara för de ändamål som anges i avsnitt 3 ovan, tillhandahållande av våra tjänster till dig eller din arbetsgivare, mottagande av tjänster från dig eller din arbetsgivare, bearbetning av transaktioner och/eller tillhandahållande av supporttjänster.

9.2

Om vi tillhandahåller någon personlig information om dig till någon sådan tredje parts databehandlare utanför EES, kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att mottagaren skyddar din personliga information på ett adekvat sätt i enlighet med denna integritetspolicy. Dessa åtgärder inkluderar:

(a) när det gäller USA-baserade enheter, ingå standardavtal med dem som godkänts av Europeiska kommissionen, eller se till att de har anslutit sig till EU-US Privacy Shield (se vidare https://www.privacyshield.gov/welcome) ; eller

b) när det gäller enheter baserade i andra länder utanför EES, ingående av Europeiska kommissionens godkända standardavtal med dem.

9.3

Ytterligare information om de steg vi vidtar för att skydda din personliga information i dessa fall är tillgänglig från oss på begäran genom att kontakta oss via e-post på [email protected] när som helst.

10. Tredje parts webbplatser

10.1

Vår webbplats kan från tid till annan innehålla länkar till webbplatser som drivs av tredje part inklusive partnernätverk och våra koncernbolag. Observera att denna integritetspolicy endast gäller den personliga information som vi samlar in, och vi kan inte ansvara för personlig information som samlas in och lagras av tredje part. Tredje parts webbplatser har sina egna villkor och integritetspolicyer, och du bör läsa dessa noggrant innan du skickar någon personlig information till dessa webbplatser. Vi stöder eller accepterar inte något ansvar eller ansvar för innehållet på sådana tredjepartswebbplatser eller tredje parts villkor eller policyer.

11. Marknadsföring

11.1

Vi kan samla in och använda din personliga information för marknadsföring via e-post eller telefon.

11.2

Vi kan skicka viss marknadsföringskommunikation till dig (inklusive elektronisk marknadskommunikation och direktreklam till befintliga kunder) om det ligger i vårt legitima intresse att göra det i marknadsförings- och affärsutvecklingssyfte.

11.3

Vi kommer dock alltid att inhämta ditt samtycke till direkt marknadsföringskommunikation där vi är skyldiga att göra det enligt lag och om vi avser att lämna ut dina personuppgifter till någon tredje part för sådan marknadsföring.

11.4

Om du vill sluta ta emot marknadsföringskommunikation kan du när som helst kontakta oss via e-post på [email protected] genom att skriva till oss på kundtjänst, Unit 1144 Regent Court, The Square, Gloucester Business Park, Brockworth, Gloucester , GL3 4AD eller genom att klicka på avregistreringslänken som kommer att finnas i all vår elektroniska marknadskommunikation.

12. Dina rättigheter

12.1

Du har vissa rättigheter i förhållande till dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om dessa eller vill använda någon av dem, vänligen kontakta oss via e-post på [email protected] när som helst. Du har rätt att begära att vi:

(a) ge tillgång till all personlig information vi har om dig.

(b) uppdatera någon av dina personliga uppgifter som är inaktuella eller felaktiga.

(c) radera all personlig information som vi har om dig.

(d) begränsa det sätt som vi behandlar din personliga information.

(e) förhindra behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.

(f) tillhandahålla din personliga information till en tredjepartsleverantör av tjänster.

(g) förse dig med en kopia av all personlig information som vi har om dig; eller

(h) överväga alla giltiga invändningar som du har mot vår användning av din personliga information.

12.2

Vi kommer att överväga alla sådana förfrågningar och ge vårt svar inom en rimlig period (och i alla händelser vilken tidsperiod som krävs enligt tillämplig lag). Observera dock att viss personlig information kan undantas från sådana förfrågningar under vissa omständigheter.

12.3

Om ett undantag gäller kommer vi att berätta detta för dig när vi svarar på din förfrågan. Vi kan begära att du förser oss med information som är nödvändig för att bekräfta din identitet innan vi svarar på någon begäran du gör.

13. Kommentarer och klagomål

13.1

Om du har några frågor eller klagomål om vår insamling, användning eller lagring av din personliga information, eller om du vill utöva någon av dina rättigheter i förhållande till din personliga information, vänligen maila [email protected]. Vi kommer att undersöka och försöka lösa sådana klagomål eller tvister angående användningen eller avslöjandet av din personliga information.

13.2

Du kan också göra ett klagomål till dataskyddsmyndigheten i det EU-land där vi är baserade eller där vi behandlar personuppgifter som hänför sig till att erbjuda tjänster till dig i Europeiska unionen. I Storbritannien är den relevanta tillsynsmyndigheten Information Commissioner's Office (”ICO”). Information om hur man lämnar in ett klagomål finns på ICO:s hemsida https://ico.org.uk/make-a-complaint/. Alternativt kan du söka gottgörelse genom lokala domstolar om du anser att dina rättigheter har kränkts.

Vanguard Healthcare Solutions
Unit 1144 Regent Court, The Square, Gloucester Business Park, Gloucester, GL3 4AD

crossmenu

Det ser ut som att du är i USA

Vi har en annan sida (www.q-bital.com) som bättre passar din plats

Click here to change sites

Stanna på den här sidan