Detholwyr generig
Cyfatebiaethau union yn unig
Chwilio mewn teitl
Chwilio yn y cynnwys
Dewiswyr Math Post
Cysylltwch

Mae Vanguard Healthcare Solutions wedi symud

28 Ebrill, 2022
< Yn ôl i newyddion

Mae prif ddarparwr Healthcare Spaces y DU, Vanguard Healthcare Solutions, wedi symud ei brif swyddfa i leoliad newydd ym mharc busnes Caerloyw, Brockworth.

Yn dilyn cyfnod o dwf sylweddol ac llacio rheoliadau gweithio o gartref mae Vanguard wedi penderfynu adleoli eu prif swyddfa i leoliad newydd yn Brockworth. Mae'r symud i fod i gynnwys y nifer cynyddol o staff swyddfa.

Mae cynllun deublyg y swyddfa yn cynnwys cegin ar bob llawr, ystafelloedd fideo-gynadledda, ystafelloedd cyfarfod ac ardaloedd cymdeithasol. Mae Vanguard wedi rhoi sylw arbennig i’r ceisiadau gan weithwyr, gan gynnwys desgiau sefyll, nifer o ystafelloedd cyfarfod pwrpasol a mannau llesiant.

Gan hwyluso cydweithrediad syniadau rhwng unigolion ym mhob maes o’r busnes, mae cynllun cynllun agored y swyddfa yn sicrhau bod pob aelod o dîm Vanguard yn parhau i fod yn hygyrch ac yn hawdd mynd atynt. Mae'r swyddfa yn parhau i fod ar agor i holl weithwyr Vanguard a bydd yn gyfle gwych i aelodau'r tîm, hen a newydd, rannu syniadau.

Gwyr Tobi, Dywedodd Prif Swyddog Ariannol Vanguard: “Drwy gydol yr ychydig flynyddoedd diwethaf mae Vanguard wedi profi cyfnod o dwf sylweddol ac mae gweithwyr wedi rheoli hyn yn ardderchog o ystyried yr addasiad i ofynion gweithio o gartref. Bydd y gofod newydd yn helpu i gefnogi’r twf eithriadol y mae Vanguard wedi bod yn ei brofi, sy’n bodoli eisoes fel canolbwynt i glinigwyr a staff swyddfa rannu syniadau a datblygu perthnasoedd gwaith hirhoedlog â’i gilydd.

Rhannwch hwn:

< Yn ôl i newyddion

Efallai yr hoffech chi hefyd...

Ysbyty Tees Iechyd Nuffield ac Vanguard yn dechrau adeiladu dwy theatr llawdriniaethau newydd i helpu cleifion y GIG a phreifat

Mae'r gwaith adeiladu wedi dechrau creu dwy theatr llawdriniaethau newydd yn Ysbyty Tees Iechyd Nuffield, sy'n rhan o elusen ehangach Nuffield Health. Mae Vanguard Healthcare Solutions yn arwain y gwaith o adeiladu'r estyniad dwy stori pwrpasol i gartrefu dwy theatr lawdriniaeth fodern, eang, gan ddisodli dwy theatr lawdriniaeth bresennol yr ysbyty, sy'n 43 oed.
Darllen mwy

Gall Vanguard helpu i fynd i’r afael â’r diffyg mynediad i theatrau llawdriniaeth, a nodwyd gan yr RCS

Mae Cyfrifiad Gweithlu Llawfeddygol RCS 2023 yn dangos bod problemau cael mynediad i theatrau llawdriniaeth yn cyfrannu at amseroedd aros hir am driniaeth ysbyty ar draws y DU
Darllen mwy

Mae Vanguard yn dod â Theatr Lawdriniaeth Llif Laminar i Sioe'r Gogledd Theatrau Llawdriniaeth 2024

Sioe'r Gogledd Theatrau Llawdriniaeth 2024 - 8 Chwefror 2024, Stadiwm Etihad, Manceinion
Darllen mwy

Vanguard Atebion Gofal Iechyd
Uned 1144 Regent Court, Y Sgwâr, Parc Busnes Caerloyw, Caerloyw, GL3 4AD

crossmenu

Mae'n edrych fel eich bod yn yr Unol Daleithiau

Mae gennym wefan wahanol (www.q-bital.com) sy'n fwy addas i'ch lleoliad

Click here to change sites

Arhoswch ar y wefan hon