Detholwyr generig
Cyfatebiaethau union yn unig
Chwilio mewn teitl
Chwilio yn y cynnwys
Dewiswyr Math Post
Cysylltwch

Hygyrchedd

Rydym wedi gwneud pob ymdrech i wneud y wefan hon yn hygyrch ac yn hawdd i bawb ei defnyddio.

Rolau nodedig

Yn dilyn canllawiau a osodwyd gan Fenter Hygyrchedd y We (WAI) a'r Gyfres Cymwysiadau Rhyngrwyd Cyfoethog Hygyrch (ARIA), darperir rolau nodedig i wneud y wefan yn fwy hygyrch. Rolau a ddefnyddir i nodi cynnwys penodol neu feysydd llywio ar gyfer darllenwyr peiriannau a dyfeisiau cynorthwyol megis darllenwyr sgrin.

Defnyddiwyd tirnodau i nodi prif adrannau'r safle, ac mae priodoleddau ARIA yn cyd-fynd â'u rolau.

Cefnogaeth porwr a dyfais

Mae'r wefan wedi'i hadeiladu mewn modd hyblyg ac mae'n gwbl ymatebol i sicrhau'r profiad defnyddiwr gorau posibl ar draws dyfeisiau bwrdd gwaith, symudol a thabledi.

Mae'r wefan yn cael ei chefnogi'n llawn (sy'n golygu'r profiad gorau posibl lle mae'r holl gynnwys yn cael ei gyflwyno ac yn hygyrch yn ôl y bwriad) ar gyfer y fersiwn diweddaraf o Chrome, Firefox, Safari ac Edge ar bwrdd gwaith, yn ogystal â'r fersiwn diweddaraf o Chrome ar Android a Safari ar iOS.

Mae cefnogaeth i'r ddwy fersiwn flaenorol o'r porwyr a restrir uchod yn anghymeradwy (sy'n golygu bod yr holl gynnwys yn hygyrch ond efallai y bydd profiad y defnyddiwr yn cael ei leihau. Bydd cyflwyniad HTML, Javascript a CSS yn diraddio'n osgeiddig (hy peidio â thaflu gwallau) os nad yw'r porwr yn gallu cyflwyno'r ymarferoldeb).

Nid yw porwyr hŷn neu borwyr nad ydynt wedi’u rhestru uchod yn cael eu cefnogi (sy’n golygu nad yw’r porwr wedi’i brofi ac felly gall rhywfaint o gynnwys fod yn anhygyrch a gallai profiad gael ei effeithio’n ddifrifol).

Semanteg

Defnyddir marcio HTML5 i strwythuro'r wefan gan ddefnyddio elfennau priodol i nodi cynnwys yn glir ac yn rhesymegol ar gyfer peiriannau chwilio neu ddarllenwyr sgrin.

JavaScript

Bydd defnyddio JavaScript yn rhoi nodweddion gwell o'r wefan i'r defnyddiwr. Lle nad yw ar gael, mae'r holl dudalennau a'r prosesau yn dal i fod yn hygyrch.

Ffurflenni

Mae pob maes ffurflen yn dilyn dilyniant tabiau rhesymegol i sicrhau llywio hawdd. Mae gan feysydd ffurflen hefyd briodweddau 'label' ac 'id' i gysylltu maes y ffurflen â'i label i ganiatáu ar gyfer mewnbynnu data yn hawdd.

Cysylltiadau

Mae'r holl ddolenni wedi'u hysgrifennu i wneud synnwyr o'u cymryd allan o'u cyd-destun. Lle bo'n briodol, rydym hefyd wedi ychwanegu priodoleddau teitl cyswllt i ddisgrifio'r ddolen yn fanylach.

Maint y ffont

Mae maint y ffontiau a ddefnyddir ar y wefan yn gwbl hyblyg. Gallwch newid maint y ffont i'w wneud naill ai'n fwy neu'n llai trwy osodiadau eich porwr.

Lliwiau

Rydym wedi cymryd gofal i sicrhau bod cyfuniadau lliw a chyferbyniad y safle yn effeithiol o ran sicrhau bod gwybodaeth yn dal i fod yn glir pan fydd pawb yn edrych arni trwy gael cymhareb cyferbyniad lleiafswm o 3 ar draws y safle.

Lawrlwythiadau

Rydym yn defnyddio Adobe PDFs ar gyfer gwybodaeth ychwanegol a lawrlwythiadau. Mae Adobe PDF Reader ar gael am ddim i'w ddefnyddio ar unrhyw gyfrifiadur, a gellir ei lawrlwytho yma.

Vanguard Atebion Gofal Iechyd
Uned 1144 Regent Court, Y Sgwâr, Parc Busnes Caerloyw, Caerloyw, GL3 4AD

crossmenu

Mae'n edrych fel eich bod yn yr Unol Daleithiau

Mae gennym wefan wahanol (www.q-bital.com) sy'n fwy addas i'ch lleoliad

Click here to change sites

Arhoswch ar y wefan hon