Detholwyr generig
Cyfatebiaethau union yn unig
Chwilio mewn teitl
Chwilio yn y cynnwys
Dewiswyr Math Post
Cysylltwch

Isadeiledd clinigol o ansawdd uchel, datblygedig yn dechnegol, yn cael ei ddarparu'n gyflym

Ynghylch

Darparu datrysiadau gofal iechyd symudol a modiwlaidd

Mae Vanguard Healthcare Solutions yn ddarparwr byd-eang blaenllaw o seilwaith a gwasanaethau clinigol hyblyg, gan ddarparu atebion technegol datblygedig o ansawdd uchel yn gyflym trwy bartneriaeth â'n cleientiaid i wella canlyniadau iechyd. 

Rydym yn gweithio gyda'n cleientiaid i ddarparu datrysiadau gofal iechyd cynaliadwy o ansawdd uchel, gyda Mannau Gofal Iechyd symudol a modiwlaidd pwrpasol sy'n mynd i'r afael ag anghenion unigryw pob system gofal iechyd. 

Ein cyfleusterau

Yr hyn a wnawn

Mae ein cyfleusterau symudol, y gellir eu gosod a'u comisiynu o fewn wythnosau, yn cynnwys theatrau llawdriniaeth, ystafelloedd endosgopi, diheintio endosgop, sterileiddio, wardiau, clinigau, unedau mân anafiadau a throsglwyddo ambiwlans. Yn raddadwy, gan gynnwys integreiddio â chyfleusterau modiwlaidd, maent yn gweithredu fel canolfannau llawfeddygol a chanolfannau diagnostig cymunedol. Mae'r adeiladau modiwlaidd rydym yn eu hadeiladu yn cynnig potensial di-ben-draw i greu mannau gofal iechyd cwbl unigryw sydd wedi'u teilwra'n benodol, yn fwy effeithlon nag wrth ddefnyddio dulliau adeiladu traddodiadol. Yn ogystal, mae ein gallu i ddarparu staff ac offer yn gwella ein cynnig.

Ein gwasanaethau

Astudiaethau achos

Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Prifysgol De Swydd Warwick

Mae theatr symudol Vanguard a thîm clinigol yn helpu i leihau amseroedd aros ar gyfer llawdriniaeth orthopedig, yn lleol ac ar gyfer ymddiriedolaethau cyfagos
Mwy o wybodaeth

Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Ysbyty Athrofaol San Siôr

Darparu lle i ganiatáu taith gyfan y claf, o gyrraedd
rhyddhau adref – mewn ffordd i reoli heintiau cymaint â phosibl.
Mwy o wybodaeth
A
B
C
D
E
Dd
G
H
i
J
K
L
M

Theatr llawdriniaeth symudol

Gellir adeiladu ein cyfleusterau theatr lawdriniaeth symudol a modiwlaidd llif laminaidd, hynod lân, safonol a hybrid yn arbennig i'ch gofynion. Gellir cysylltu theatrau lluosog â mathau eraill o gyfleusterau symudol neu fodiwlaidd, gan gynnwys wardiau, i ddarparu cyfleuster achosion dydd.

Y newyddion diweddaraf

Mae Vanguard yn arddangos yn Ystadau Gofal Iechyd 2024

Cynhadledd ac arddangosfa Sefydliad Peirianneg Gofal Iechyd a Rheoli Ystadau (IHEEM) - 8fed a 9fed Hydref 2024, Manceinion Ganolog.
Darllen mwy

Mae Vanguard yn arddangos yn Fforwm Arweinyddiaeth HEFMA 2024

Rydym yn arddangos yn Fforwm Arweinyddiaeth HEFMA 2024 yn y Ganolfan Ryngwladol, Telford ar 9 a 10 Mai 2024
Darllen mwy

Mae cyfleuster “trosglwyddo ambiwlansys” arloesol yn helpu Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Gogledd Orllewin Anglia i wella profiad cleifion

Darparodd Vanguard Healthcare Solutions gyfleuster “trosglwyddo ambiwlansys” arloesol i Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Gogledd Orllewin Anglia, sydd eisoes wedi cefnogi mwy na 15,000 o gleifion.
Darllen mwy

Gallai dod o hyd i ateb sy’n gweithio i’ch ysbyty ddechrau yma…

Cysylltwch

Vanguard Atebion Gofal Iechyd
Uned 1144 Regent Court, Y Sgwâr, Parc Busnes Caerloyw, Caerloyw, GL3 4AD

crossmenu

Mae'n edrych fel eich bod yn yr Unol Daleithiau

Mae gennym wefan wahanol (www.q-bital.com) sy'n fwy addas i'ch lleoliad

Click here to change sites

Arhoswch ar y wefan hon