Detholwyr generig
Cyfatebiaethau union yn unig
Chwilio mewn teitl
Chwilio yn y cynnwys
Dewiswyr Math Post
Cysylltwch

Ein cynnig atebion cynhwysfawr

Fel rhan o'n cynnig atebion cynhwysfawr, rydym yn cyflenwi neu'n rhentu offer meddygol ychwanegol. Gallwch ddewis y gwasanaeth hwn ochr yn ochr â'n cyfleusterau amlbwrpas i gyflawni trwybwn uwch.

Rydym yn cynnig rhestr gyflawn o offer ar gyfer pob un o'n Mannau Gofal Iechyd. Gall hyn gynnwys peiriannau anesthetig a diathermedd, endosgopau, microsgopau a monitorau. Yn ogystal â byrddau llawdriniaeth, carthion llawfeddygon, trolïau dadebru llawn, trolïau offer, sleidiau PAT a throlïau cleifion. 

Cynnal a chadw a gwasanaethu

Rydym nid yn unig yn cyflenwi'r holl offer meddygol sydd ei angen arnoch, rydym hefyd yn gofalu am ei gynnal a chadw.  

Ar ein cyfleusterau â staff, mae'r offer yn cael ei wirio'n ddyddiol i sicrhau ei fod yn cael ei gynnal a'i gadw yn unol â chyfarwyddiadau'r gwneuthurwr. Rydym hefyd yn cynnal archwiliadau offer rheolaidd ac yn cynnal gwaith gwasanaethu ar adegau priodol i sicrhau bod offer yn cael ei gadw i'r safon. Rydym yn adrodd ar ganlyniadau archwiliadau i'ch ysbyty ac i'n timau clinigol; unrhyw gamau gweithredu angenrheidiol yn cael eu rhoi ar waith cyn gynted â phosibl.

Os bydd problem dechnegol yn codi, gall ein staff clinigol tra hyfforddedig ddarparu cymorth datrys problemau rheng flaen. Os oes angen cymorth arbenigol, mae ein peirianwyr ar alwad 24 awr y dydd. Ar gyfer unedau heb staff, rydym yn darparu proses cyflymu namau.

Dod o hyd i ateb sy'n gweithio iddo eich gallai ysbyty ddechrau yma…

Cysylltwch

Mae dod o hyd i ateb sy'n gweithio i'ch ysbyty yn dechrau yma…

Cysylltwch

Astudiaethau achos

Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Prifysgol De Swydd Warwick

Mae theatr symudol Vanguard a thîm clinigol yn helpu i leihau amseroedd aros ar gyfer llawdriniaeth orthopedig, yn lleol ac ar gyfer ymddiriedolaethau cyfagos
Mwy o wybodaeth

Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Ysbyty Athrofaol San Siôr

Darparu lle i ganiatáu taith gyfan y claf, o gyrraedd
rhyddhau adref – mewn ffordd i reoli heintiau cymaint â phosibl.
Mwy o wybodaeth

Vanguard Atebion Gofal Iechyd
Uned 1144 Regent Court, Y Sgwâr, Parc Busnes Caerloyw, Caerloyw, GL3 4AD

crossmenu

Mae'n edrych fel eich bod yn yr Unol Daleithiau

Mae gennym wefan wahanol (www.q-bital.com) sy'n fwy addas i'ch lleoliad

Click here to change sites

Arhoswch ar y wefan hon