Detholwyr generig
Cyfatebiaethau union yn unig
Chwilio mewn teitl
Chwilio yn y cynnwys
Dewiswyr Math Post
Cysylltwch

Cynllunio adfer ar ôl trychineb

Cynllunio adfer ar ôl trychineb

Os yw eich ysbyty yn anffodus ac yn profi tân, llifogydd neu theatr yn torri i lawr, gall gael effaith sylweddol ar staff a chleifion. Gall colli mynediad at wasanaethau lleol gael effaith andwyol ar gymunedau, felly mae ymateb cyflym sy’n sicrhau parhad darpariaeth gofal clinigol o ansawdd uchel yn hollbwysig.

Mae ein Mannau Gofal Iechyd yn dod i’w rhan eu hunain yn y sefyllfaoedd hyn a gellir eu defnyddio’n gyflym tra bod atgyweiriadau mawr a seilwaith newydd yn cael eu sefydlu. Mae adfer cyfleusterau gofal iechyd i ysbytai sydd wedi'u heffeithio gan drychineb yn un o'n prif flaenoriaethau. Mae ein gwasanaeth cynllunio trychineb yn cael ei gynnig heb unrhyw rwymedigaeth (cyn unrhyw drychineb) i gefnogi eich cynlluniau adfer ar ôl trychineb. 

Sut rydym yn eich cefnogi yn yr amgylchiadau anodd hyn:

  • Cydgysylltu â thimau ysbytai ac arweinwyr lleol i asesu effaith y digwyddiad

  • Creu cynnig prosiect wedi'i deilwra i ddiwallu anghenion y boblogaeth leol

  • Dyfeisio datrysiad pwrpasol lle mae'r difrod yn sylweddol a'r cyfnod adfer yn debygol o fod yn hir

  • Dylunio cyfadeilad gofal iechyd aml-fodd a all gynnwys ystafelloedd ymgynghori, ardaloedd clinig, theatrau llawdriniaeth, meysydd lles staff, endosgopi a llyfrgell cyfleusterau a chyfarpar dadheintio

 

Dod o hyd i ateb sy'n gweithio iddo eich gallai ysbyty ddechrau yma…

Cysylltwch

Gallai dod o hyd i ateb sy’n gweithio i’ch ysbyty ddechrau yma…

Cysylltwch

Astudiaethau achos

Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Prifysgol De Swydd Warwick

Mae theatr symudol Vanguard a thîm clinigol yn helpu i leihau amseroedd aros ar gyfer llawdriniaeth orthopedig, yn lleol ac ar gyfer ymddiriedolaethau cyfagos
Mwy o wybodaeth

Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Ysbyty Athrofaol San Siôr

Darparu lle i ganiatáu taith gyfan y claf, o gyrraedd
rhyddhau adref – mewn ffordd i reoli heintiau cymaint â phosibl.
Mwy o wybodaeth

Vanguard Atebion Gofal Iechyd
Uned 1144 Regent Court, Y Sgwâr, Parc Busnes Caerloyw, Caerloyw, GL3 4AD

crossmenu

Mae'n edrych fel eich bod yn yr Unol Daleithiau

Mae gennym wefan wahanol (www.q-bital.com) sy'n fwy addas i'ch lleoliad

Click here to change sites

Arhoswch ar y wefan hon