Detholwyr generig
Cyfatebiaethau union yn unig
Chwilio mewn teitl
Chwilio yn y cynnwys
Dewiswyr Math Post
Cysylltwch
Cartref

Newyddion

Hidlo: 
Hidlo Categori Newyddion
Hidlydd Tagiau Newyddion
Hidlo Dyddiad Newyddion

Cyhoeddiad yn cadarnhau mwy o arian i fynd i'r afael â rhestrau aros y GIG yng Nghymru.

£50 million fund to further cut waiting times for elective procedures
Darllen mwy

Report highlights targets being missed

The NHS is treating more people for suspected cancer and elective care than ever before.  However, MPs sitting on the PAC have reported that cancer patients in three-fifths of NHS trusts in England are waiting too long for treatment.
Darllen mwy

Uned symudol arloesol yr Adran Gwasanaethau Di-haint Canolog (CSSD) yn cael ei darparu i Ganolfan Feddygol Leeuwarden

Mae Vanguard yn darparu uned symudol arloesol Adran Gwasanaethau Di-haint Canolog (CSSD) i Ganolfan Feddygol Leeuwarden yn ystod prosiect adnewyddu hanfodol.
Darllen mwy

Cwmni Technoleg Feddygol yn cael Lle ar Fframwaith Cenedlaethol

Mae Vanguard Healthcare Solutions yn falch o gyhoeddi ei fod wedi cael lle ar fframwaith cenedlaethol i ddarparu gwasanaethau a reolir yn glinigol.
Darllen mwy

Uned Mân Anafiadau Dros Dro wedi'i chreu yn GIG Lothian

Vanguard has created a temporary Minor Injuries Unit (MIU) at one of Scotland’s busiest hospitals.
Darllen mwy

NHS Lothian increases capacity with mobile endoscopy suite

Vanguard is working alongside NHS Lothian at St John’s Hospital in Livingston and is providing a mobile endoscopy suite to help increase its capacity for examinations including gastric, bowel and chest procedures.
Darllen mwy

Digwyddiad yn dod â gweithwyr iechyd proffesiynol ynghyd i chwilio am atebion amseroedd aros

Daeth gweithwyr gofal iechyd proffesiynol o bob rhan o'r Alban ynghyd mewn digwyddiad arbenigol yn archwilio Cynllun Gwella Amseroedd Aros yr Alban. Edrychodd y digwyddiad yn fanwl ar strategaethau seilwaith hyblyg i helpu Byrddau’r GIG ledled y wlad i fodloni gofynion i leihau’r amser y mae pobl yn aros am driniaethau diagnostig a llawfeddygol.
Darllen mwy

Digwyddiad gofal iechyd arbenigol i archwilio amseroedd aros yn yr Alban

Mae Vanguard yn gwahodd gweithwyr gofal iechyd proffesiynol o bob rhan o’r Alban i ddigwyddiad arbenigol a fydd yn archwilio Cynllun Gwella Amseroedd Aros yr Alban fis nesaf.
Darllen mwy

Darparu ymateb ar unwaith ac adferiad hirdymor: partneru effeithiol mewn parthau lleddfu trychineb

Bydd arbenigwyr yn y sector rhyddhad trychineb yn ymgynnull yr wythnos hon i drafod darparu ymateb ar unwaith a sut i gynnal adferiad hirdymor.
Darllen mwy

Theatr symudol yn ei lle i helpu i leddfu pwysau'r gaeaf

Mae Ymddiriedolaeth Sefydledig yn paratoi ar gyfer pwysau'r gaeaf gan ychwanegu uned theatr symudol a fydd yn ei helpu i gynyddu ei chapasiti gweithredol tua 120 o driniaethau'r mis.
Darllen mwy

Yr Ymddiriedolaeth yn Paratoi ar gyfer Pwysau'r Gaeaf gyda Gosod Theatr Symudol

Mae Ymddiriedolaeth SEFYDLIAD yn paratoi ar gyfer pwysau'r gaeaf gan ychwanegu uned theatr symudol a fydd yn ei gweld yn cynyddu ei chapasiti gweithredol o 120 o driniaethau ychwanegol y mis.
Darllen mwy

Vanguard Atebion Gofal Iechyd
Uned 1144 Regent Court, Y Sgwâr, Parc Busnes Caerloyw, Caerloyw, GL3 4AD

crossmenu

Mae'n edrych fel eich bod yn yr Unol Daleithiau

Mae gennym wefan wahanol (www.q-bital.com) sy'n fwy addas i'ch lleoliad

Click here to change sites

Arhoswch ar y wefan hon