Detholwyr generig
Cyfatebiaethau union yn unig
Chwilio mewn teitl
Chwilio yn y cynnwys
Dewiswyr Math Post
Cysylltwch

Cwmni Technoleg Feddygol yn cael Lle ar Fframwaith Cenedlaethol

17 Ebrill, 2019
< Yn ôl i newyddion
Mae Vanguard Healthcare Solutions yn falch o gyhoeddi ei fod wedi cael lle ar fframwaith cenedlaethol i ddarparu gwasanaethau a reolir yn glinigol.

Mae Vanguard Healthcare Solutions yn falch o gyhoeddi ei fod wedi cael lle ar fframwaith cenedlaethol i ddarparu gwasanaethau a reolir yn glinigol.

Mae'r cwmni, un o brif gwmnïau technoleg feddygol y DU, wedi cael ei wobrwyo i SBS y GIG (Gwasanaethau Busnes a Rennir y GIG) Cytundeb Gwasanaethau a Reolir yn Glinigol. Mae'r Cytundeb Fframwaith yn darparu ar gyfer ystod eang o Wasanaethau a Reolir yn Glinigol, Gwasanaethau Cynnal a Chadw a Reolir a Gwasanaethau Ymgynghori i gefnogi Darpariaeth Gwasanaeth a Reolir (Lot 1). Mae’r fframwaith yn cwmpasu cyfnod o bedair blynedd o 1 Ionawr 2019-31 Rhagfyr 2023 gyda’r ddarpariaeth i’w hymestyn am 12 mis arall.

Mae Vanguard wedi partneru â’r GIG a darparwyr gofal iechyd yn y DU ac Ewrop ers bron i 20 mlynedd.

Mae'n darparu staff cymorth tra hyfforddedig ac amgylcheddau clinigol dros dro o ansawdd uchel fel theatrau llawdriniaethau, ystafelloedd endosgopi, unedau diheintio endosgop, llawdriniaeth ddydd, clinigau a gofod wardiau. Mae'r unedau hyn wedi'u cyfarparu'n llawn ac yn cael eu cynnal a'u cadw. Mae'r atebion wedi'u cynllunio i helpu'r GIG i gynyddu gallu clinigol a chleifion. Gall hyn helpu i leihau amseroedd aros am driniaethau a lleihau'r pwysau ar wasanaethau rheng flaen y GIG.

Gall unedau clinigol symudol Vanguard gynyddu gallu clinigol mewn sefyllfaoedd wedi'u cynllunio a sefyllfaoedd brys.

Cyfarwyddwr Masnachol yn Vanguard, Lindsay Dransfield, meddai: “Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod ein cais i gael ei roi ar y fframwaith cenedlaethol i ddarparu gwasanaethau a reolir yn glinigol ledled y DU wedi bod yn llwyddiannus.

“Mae ein gwasanaethau’n darparu atebion ychwanegol i Ymddiriedolaethau ledled y wlad pan fyddant yn chwilio am opsiynau ar gyfer rheoli capasiti – naill ai i gynyddu capasiti i fynd i’r afael â rhestrau aros neu i sicrhau bod gwasanaethau’n parhau’n esmwyth yn ystod cyfnod o adnewyddu,

“Bydd gan ymddiriedolaethau sy’n ymgysylltu â’r fframwaith hwn yr opsiwn o ddefnyddio atebion fel ein rhai ni i’w helpu i ddatrys y problemau y gallent ddod ar eu traws o ran cynnal neu wella capasiti, neu yn wir, pe bai angen brys am ofod clinigol oherwydd digwyddiad nas rhagwelwyd.

“Ar hyn o bryd rydym yn gweithio gyda dwsinau o Ymddiriedolaethau ar draws y wlad ac yn edrych ymlaen at weithio gyda nhw, ac eraill, i adeiladu datrysiadau a fydd yn y pen draw yn helpu i ddarparu’r gwasanaethau gorau oll i gleifion.”

Rhannwch hwn:

< Yn ôl i newyddion

Efallai yr hoffech chi hefyd...

Mae Vanguard yn arddangos yn BSG Live 2024

Rydym yn arddangos yn y British Society of Gastroenterology Live ar 17 - 20 Mehefin 2024, ICC Birmingham.
Darllen mwy

Mae Vanguard Healthcare Solutions yn Rownd Derfynol HCSA EIS

Mae Vanguard Healthcare Solutions wedi cyrraedd y rhestr fer yn Rownd Derfynol HCSA EIS ar gyfer Canolbarth a Dwyrain Lloegr
Darllen mwy

Mae Vanguard yn arddangos yn Ystadau Gofal Iechyd 2024

Cynhadledd ac arddangosfa Sefydliad Peirianneg Gofal Iechyd a Rheoli Ystadau (IHEEM) - 8fed a 9fed Hydref 2024, Manceinion Ganolog.
Darllen mwy

Vanguard Atebion Gofal Iechyd
Uned 1144 Regent Court, Y Sgwâr, Parc Busnes Caerloyw, Caerloyw, GL3 4AD

crossmenu

Mae'n edrych fel eich bod yn yr Unol Daleithiau

Mae gennym wefan wahanol (www.q-bital.com) sy'n fwy addas i'ch lleoliad

Click here to change sites

Arhoswch ar y wefan hon