Generiska väljare
Endast exakta matchningar
Sök i rubriken
Sök i innehåll
Posttypväljare
Kontakt

Skånes universitetssjukhus (SUS), Malmö, Sverige

Utplaceringen av ett modulärt operationskomplex till ett sjukhus i Sverige bidrog till att ge extra kapacitet

Behovet

Under ett pågående byggprogram identifierades ett akut behov av ökad operationssalarkapacitet då de befintliga salarna inte uppfyllde hälso- och säkerhetskraven för högriskortopediska ingrepp.

Sjukhusledningsgruppen ville ha en interimslösning som skulle vara snabb att implementera, men också tillräckligt robust för att den skulle kunna ge en effektiv driftanläggning i upp till 10 år. 

Planen

I Europa verkar vi under varumärket Q-bital. Vårt team arbetade tillsammans med sjukhusbyggarteamet för att skapa en plan för ett modulärt operationskomplex som kunde vara på plats på bara 8 månader. 

Komplexet skulle integreras och anslutas till den befintliga operationsavdelningen, belägen på sjukhusets tredje våning. Initial prefabricering skulle äga rum vid Q-bitals produktionsanläggning i Nederländerna, med den slutliga konstruktionen färdig vid en "pop-up" byggplats i Malmöområdet. 

Lösningen

Q-bital gav en 324m2 komplex som var helt integrerat med de redan existerande operationssalarna. Komplexet byggdes med två operationssalar plus ett förberedelserum. Den byggdes för att uppfylla de strängaste kraven för ortopediska ingrepp med hög risk med ett Opragon-ventilationssystem för att säkerställa att det erbjöd en säker, ultraren driftsmiljö. 

Operationssalarna var utrustade med de mest avancerade operationslamporna och pendlarna. Q-bital installerade även ett videoroutingsystem och ett internt utvecklat byggnadsledningssystem. Detta patentskyddade system ger kontinuerlig insikt i alla funktionella installationer inom komplexet, vilket innebär att eventuella underhållsproblem kan identifieras och lösas snabbt.

Resultatet

Q-bital slutförde hela projektet på bara 10 månader, uppfyllde den strikta specifikationen och inom budget. Anläggningen kommer att betjäna sjukhuset under en period av 7–10 år, vilket ger ökad kapacitet, effektivitet och säkerhet, dygnet runt. 

Det modulära byggkonceptet erbjuder en helt flexibel lösning och modulen kan återvinnas eller återanvändas när den inte längre behövs, vilket ger en miljövänlig, alternativ lösning. 

Vårt samarbete med Avidicare

Avidicare tillhandahållit Opragon ventilationssystem som testades för <10 CFU/m3 för att säkerställa en säker, ultraren miljö.

Projektstatistik

10

månads ledtid

100%

levereras inom budget

324

m2 total fotavtryck

Letar du efter en liknande anläggning?

Kontakta oss:

+44 (0)1452 651850[email protected]

Relaterade fallstudier

Newcastle Westgate Cataract Centre, NHS Foundations Trust

Newcastle Westgate Cataract Center har installerats för att ta itu med den betydande eftersläpningen hos patienter som väntar på rutinoperationer för grå starr. Sedan installationen har anläggningen sett den genomsnittliga tiden som spenderas i anläggningen minska från 3-4 timmar till mellan 45 minuter och en timme.
Läs mer

Spire Healthcare, Norwich

En ytterligare kirurgisk kapacitetslösning har installerats hos Spire Norwich för att hjälpa till att hantera den privata leverantörens akuta vårdstock.
Läs mer

Bergman Clinics, Rijswijk, Nederländerna

Vi antog gärna utmaningen att bygga ett operationskomplex med två operationssalar och en vårdavdelning
Läs mer

Vanguard Healthcare Solutions
Unit 1144 Regent Court, The Square, Gloucester Business Park, Gloucester, GL3 4AD

crossmenu

Det ser ut som att du är i USA

Vi har en annan sida (www.q-bital.com) som bättre passar din plats

Click here to change sites

Stanna på den här sidan