Detholwyr generig
Cyfatebiaethau union yn unig
Chwilio mewn teitl
Chwilio yn y cynnwys
Dewiswyr Math Post
Cysylltwch

Mae'r Athro Syr Mike Richards yn galw am gynnig profion mewn amrywiaeth ehangach o leoliadau, gan ddefnyddio unedau symudol

16 Hydref, 2019
< Yn ôl i newyddion
Mae datganiad heddiw o’r adroddiad o’r enw “The Independent review of adult screening programmes in England” gan yr Athro Syr Mike Richards yn nodi’n glir bod angen mynediad haws at raglenni sgrinio’r GIG yn Lloegr, gan gynnwys defnyddio unedau symudol.

Mae datganiad heddiw o’r adroddiad o’r enw “The Independent review of adult screening programmes in England” gan yr Athro Syr Mike Richards yn datgan yn glir bod angen mynediad haws at raglenni sgrinio’r GIG yn Lloegr, gan gynnwys clinigau gyda’r nos ac ar benwythnosau, a gynigir mewn amrywiaeth ehangach o lleoliadau, gan ddefnyddio unedau symudol.

Roedd y llywodraeth wedi gofyn i Syr Mike edrych ar y pum rhaglen oedolion sy’n ymdrin â chanser a chyflyrau eraill, yn benodol:

  • canser y coluddyn (dynion a merched 60 i 74 oed, neu o 55 mewn rhai ardaloedd peilot)
  • canser ceg y groth (menywod 25 i 64 oed)
  • canser y fron (merched 50 i 71 oed)
  • aniwrysmau aortig abdomenol (gwendid yn y brif bibell waed sy'n cyflenwi'r galon) (dynion 65 oed)
  • sgrinio llygaid diabetig

Mae tua 15 miliwn o bobl yn cael eu gwahodd i gymryd rhan yn y rhaglenni sgrinio hyn bob blwyddyn - ond mae ychydig dros 10 miliwn yn manteisio ar y gwahoddiad. Mae'r nifer sy'n cael eu sgrinio am ganser y coluddyn ar eu hisaf, sef islaw 60%.

Mae hyrwyddo cyfleustra yn un o’r pwyntiau allweddol a wnaed yn yr adroddiad sy’n datgan:

“Mae’r bobl hyn yn fwyaf tebygol o fanteisio ar gyfleoedd sgrinio pe bai modd gwneud sgrinio’n fwy cyfleus.”

Mae'r rhagdybiaeth hon wedi'i chadarnhau gan ymchwilwyr yn Coleg Prifysgol Llundain sydd wedi dangos bod tua hanner y rhai nad oeddent yn mynychu sgrinio serfigol yn bwriadu cael eu sgrinio.

Mae Syr Mike yn awgrymu, er mwyn cyflawni cyfraddau cyfranogiad uwch, sydd yn y pen draw yn arwain at well canlyniadau i gleifion, y dylid gwneud nifer o newidiadau gan gynnwys:

  • Cynigiwch rai o'r profion trwy unedau symudol mewn meysydd parcio archfarchnadoedd ac mewn clinigau iechyd eraill, megis canolfannau iechyd rhywiol ar gyfer sgrinio serfigol
  • Agor ar y penwythnos a gyda'r nos
  • Ymgyrchoedd ymgysylltu cyhoeddus pellach

Mae'r adroddiad wedi cael ei dderbyn yn eang gyda phrif weithredwr GIG Lloegr, Simon Stevens yn dweud eu bod yn "argymhellion synhwyrol" y byddid yn gweithredu arnynt. Cymorth Canser Macmillan hefyd yn cefnogi'r argymhellion, gan ddweud y dylid eu gweithredu "ar frys".

Rhannwch hwn:

< Yn ôl i newyddion

Efallai yr hoffech chi hefyd...

Mae Vanguard Healthcare Solutions yn cyhoeddi papur gwyn newydd

"Lleihau rhestrau aros, cynhyrchu arian, gwella bywydau: sefydlu canolfan lawfeddygol" Ar 22 Ebrill 2024, cyfarfu uwch arweinwyr o bob rhan o ymddiriedolaethau gofal iechyd y DU yn Coventry i gael trafodaeth bord gron am sefydlu ac optimeiddio canolfannau llawfeddygol. Dan gadeiryddiaeth Chris Blackwell-Frost, dechreuodd y cyfarfod gyda sesiwn cwestiwn ac ateb yn canolbwyntio ar y ganolfan lawfeddygol yn y De […]
Darllen mwy

Mae Vanguard yn arddangos, ac yn lansio papur gwyn newydd yn NHS ConfedExpo 2024

Ymunwch â ni ar stondin B2 yn Manchester Central ar 12 a 13 Mehefin ar gyfer NHS ConfedExpo 2024.
Darllen mwy

Mae Vanguard yn arddangos yn BSG Live 2024

Rydym yn arddangos yn y British Society of Gastroenterology Live ar 17 - 20 Mehefin 2024, ICC Birmingham.
Darllen mwy

Vanguard Atebion Gofal Iechyd
Uned 1144 Regent Court, Y Sgwâr, Parc Busnes Caerloyw, Caerloyw, GL3 4AD

crossmenu

Mae'n edrych fel eich bod yn yr Unol Daleithiau

Mae gennym wefan wahanol (www.q-bital.com) sy'n fwy addas i'ch lleoliad

Click here to change sites

Arhoswch ar y wefan hon