Detholwyr generig
Cyfatebiaethau union yn unig
Chwilio mewn teitl
Chwilio yn y cynnwys
Dewiswyr Math Post
Cysylltwch

Ysbyty Athrofaol Milton Keynes yn agor theatr symudol newydd i gynyddu capasiti llawfeddygol

7 Mawrth, 2024
< Yn ôl i newyddion
Ysbyty Athrofaol Milton Keynes yn agor theatr symudol newydd i gynyddu capasiti llawfeddygol

Datganiad i'r wasg

Mae Ysbyty Athrofaol Milton Keynes wedi agor uned theatr symudol newydd sbon heddiw (4ed Mawrth) fel rhan o gynlluniau i gynyddu nifer y cleifion y gall yr ysbyty eu gweld a'u trin.

Bydd y cyfleuster symudol newydd, a ddarperir gan Vanguard Healthcare Solutions, yn gartref i theatr achosion dydd a ward adferiad arhosiad byr bwrpasol, gan sicrhau bod cleifion yn gallu cael eu gweld a’u trin yn yr un lleoliad ar yr un diwrnod. Er nad yw'n gysylltiedig â'r ysbyty, mae'r cyfleuster wedi'i leoli'n agos at gyfleusterau llawfeddygol eraill yr Ymddiriedolaeth, gan sicrhau bod gofal, profiad a llif cleifion yn cael eu hoptimeiddio.

Mae cyflwyno’r cyfleuster hwn yn ffordd arall y mae’r ysbyty’n cynyddu ei weithgarwch dewisol (wedi’i gynllunio), yn dilyn mentrau llwyddiannus eraill a lansiwyd y llynedd megis y Diwrnodau Llawdriniaeth Pediatrig Uwch – sy’n darparu diwrnodau penodedig ar gyfer llawdriniaeth bediatrig – yn ogystal â chyflwyno Cyfrol Uchel Isel. Rhestrau cymhlethdod, lle gellir trin mwy o gleifion dros gyfnod byrrach o amser.

Bydd y cyfleuster Vanguard yn galluogi'r Ymddiriedolaeth i gyflawni ystod o lawdriniaethau cyffredinol achosion dydd yn ogystal â rhai gweithdrefnau deintyddol, wroleg a gynaecoleg.

Dywedodd Max Lawson, Rheolwr Cyfrifon Cenedlaethol yn Vanguard Healthcare Solutions: “Mae’n wych cael helpu’r Ymddiriedolaeth gyda chynlluniau mor uchelgeisiol a phwysig, gan gwtogi amseroedd aros a darparu gofal o ansawdd uchel i’r gymuned leol ar draws ystod o arbenigeddau.”

"Rydym yn falch iawn o allu dod â'r cyfleuster newydd hwn i mewn i sicrhau bod ein cleifion yn cael y driniaeth sydd ei hangen arnynt mewn modd amserol. Rydym yn cydnabod bod cleifion yn aros yn hirach nag yr hoffem ac mae hwn yn un o sawl ffordd yr ydym yn lleihau yr amseroedd aros hynny, sy’n gwella’r gofal a’r profiad y mae ein cleifion yn eu derbyn”
Emma Livesley, Prif Swyddog Gweithrediadau yn MKUH
Rhannwch hwn:

< Yn ôl i newyddion

Efallai yr hoffech chi hefyd...

Mae Vanguard Healthcare Solutions yn cyhoeddi papur gwyn newydd

"Lleihau rhestrau aros, cynhyrchu arian, gwella bywydau: sefydlu canolfan lawfeddygol" Ar 22 Ebrill 2024, cyfarfu uwch arweinwyr o bob rhan o ymddiriedolaethau gofal iechyd y DU yn Coventry i gael trafodaeth bord gron am sefydlu ac optimeiddio canolfannau llawfeddygol. Dan gadeiryddiaeth Chris Blackwell-Frost, dechreuodd y cyfarfod gyda sesiwn cwestiwn ac ateb yn canolbwyntio ar y ganolfan lawfeddygol yn y De […]
Darllen mwy

Mae Vanguard yn arddangos, ac yn lansio papur gwyn newydd yn NHS ConfedExpo 2024

Ymunwch â ni ar stondin B2 yn Manchester Central ar 12 a 13 Mehefin ar gyfer NHS ConfedExpo 2024.
Darllen mwy

Mae Vanguard yn arddangos yn BSG Live 2024

Rydym yn arddangos yn y British Society of Gastroenterology Live ar 17 - 20 Mehefin 2024, ICC Birmingham.
Darllen mwy

Vanguard Atebion Gofal Iechyd
Uned 1144 Regent Court, Y Sgwâr, Parc Busnes Caerloyw, Caerloyw, GL3 4AD

crossmenu

Mae'n edrych fel eich bod yn yr Unol Daleithiau

Mae gennym wefan wahanol (www.q-bital.com) sy'n fwy addas i'ch lleoliad

Click here to change sites

Arhoswch ar y wefan hon