Detholwyr generig
Cyfatebiaethau union yn unig
Chwilio mewn teitl
Chwilio yn y cynnwys
Dewiswyr Math Post
Cysylltwch

Paratoi ar gyfer y storm

1 Awst, 2019
< Yn ôl i newyddion
Sicrhau bod anghenion meddygol yn cael eu diwallu

Mae’r tywydd yn un o’r pethau y mae pobl yn cwyno amdano’n aml – ond gall tywydd garw arwain at ganlyniadau difrifol iawn i’r rhai sy’n byw gyda chyflyrau hirdymor, cronig neu rai sy’n bygwth bywyd. Mae adroddiad diweddar yn y Crisis Response Journal yn archwilio'r materion i'w hystyried gan y rhai sy'n destun cymorth meddygol parhaus sy'n achub bywyd, fel triniaeth canser rheolaidd neu ddialysis?

Yn ystod y sefyllfaoedd mwyaf heriol hyn gall fod yn anodd cynnal y ddarpariaeth o wasanaethau gofal iechyd a all gael eu niweidio eu hunain. Sut gallwn ni wneud yn siŵr bod pobl yn cael eu trin, eu cefnogi a’u helpu ar unwaith ac ar ôl y digwyddiad?

Darllenwch fwy am argymhellion i unigolion yn

https://www.crisis-response.com/Articles/593204/Preparing_for_the.aspx

Mae'r dolenni hyn yn cael eu darparu fel cyfleustra ac er gwybodaethyn unig; nid ydynt yn gyfystyr â chymeradwyaeth neu gymeradwyaeth gan Vanguard HealthcareAtebion unrhyw un o gynhyrchion, gwasanaethau neu farn y gorfforaeth neusefydliad neu unigolyn. Nid yw Vanguard Healthcare Solutions yn gyfrifol amcywirdeb, cyfreithlondeb neu gynnwys y wefan allanol neu ar gyfer dolenni dilynol.Cysylltwch â'r wefan allanol am atebion i gwestiynau am ei chynnwys.

Rhannwch hwn:

< Yn ôl i newyddion

Efallai yr hoffech chi hefyd...

Ysbyty Tees Iechyd Nuffield ac Vanguard yn dechrau adeiladu dwy theatr llawdriniaethau newydd i helpu cleifion y GIG a phreifat

Mae'r gwaith adeiladu wedi dechrau creu dwy theatr llawdriniaethau newydd yn Ysbyty Tees Iechyd Nuffield, sy'n rhan o elusen ehangach Nuffield Health. Mae Vanguard Healthcare Solutions yn arwain y gwaith o adeiladu'r estyniad dwy stori pwrpasol i gartrefu dwy theatr lawdriniaeth fodern, eang, gan ddisodli dwy theatr lawdriniaeth bresennol yr ysbyty, sy'n 43 oed.
Darllen mwy

Gall Vanguard helpu i fynd i’r afael â’r diffyg mynediad i theatrau llawdriniaeth, a nodwyd gan yr RCS

Mae Cyfrifiad Gweithlu Llawfeddygol RCS 2023 yn dangos bod problemau cael mynediad i theatrau llawdriniaeth yn cyfrannu at amseroedd aros hir am driniaeth ysbyty ar draws y DU
Darllen mwy

Mae Vanguard yn dod â Theatr Lawdriniaeth Llif Laminar i Sioe'r Gogledd Theatrau Llawdriniaeth 2024

Sioe'r Gogledd Theatrau Llawdriniaeth 2024 - 8 Chwefror 2024, Stadiwm Etihad, Manceinion
Darllen mwy

Vanguard Atebion Gofal Iechyd
Uned 1144 Regent Court, Y Sgwâr, Parc Busnes Caerloyw, Caerloyw, GL3 4AD

crossmenu

Mae'n edrych fel eich bod yn yr Unol Daleithiau

Mae gennym wefan wahanol (www.q-bital.com) sy'n fwy addas i'ch lleoliad

Click here to change sites

Arhoswch ar y wefan hon