Detholwyr generig
Cyfatebiaethau union yn unig
Chwilio mewn teitl
Chwilio yn y cynnwys
Dewiswyr Math Post
Cysylltwch

Cataractau yw prif achos dallineb yn y byd

8 Gorffennaf, 2019
< Yn ôl i newyddion
Mae ymchwil newydd o Seland Newydd yn dangos y byddai clirio rhestr aros ar gyfer y feddygfa yn lleihau nifer y cwympiadau damweiniol o tua thraean.

Cynhaliwyd yr ymchwil gan Brifysgol Otago, Adapt Research a Bwrdd Iechyd Ardal Tairawhiti. Mae cataractau yn achosi i lens naturiol y llygad fynd yn gymylog, gan achosi golwg niwlog, aneglur neu lai lliwgar.

Mae ymchwil yn dangos bod pobl â chataractau ddwywaith yn fwy tebygol o gwympo ac felly'n ychwanegu pwysau ychwanegol ar y system gofal iechyd yn ogystal ag o bosibl yn dechrau dioddef o iselder ac unigedd. Dywedodd yr ymchwilydd Mr Boyd

"Ei fod yn fuddsoddiad da iawn o'r ddoler iechyd oherwydd bod y buddion trwy gwympiadau y gellid eu hatal a'r gwelliant mewn gweledigaeth yn dda iawn o gymharu â rhai ymyriadau iechyd eraill."

“Dim ond wrth i’r boblogaeth heneiddio y mae problem cataractau yn mynd i gynyddu. Mae 27 miliwn o lawdriniaethau cataract yn cael eu cynnal bob blwyddyn yn fyd-eang, sy'n golygu mai dyma brif weithdrefn y byd."

Darllenwch fwy am sut maen nhw'n bwriadu mynd i'r afael â'r her hon yn Seland Newydd yma: https://www.tvnz.co.nz/one-news/new-zealand/clearing-cataract-surgery-wait-list-would-reduce-number-accidental-falls-third-research-suggests

Mae'r dolenni hyn yn cael eu darparu er hwylustod ac er gwybodaeth yn unig; nid ydynt yn gyfystyr â chymeradwyaeth na chymeradwyaeth gan Vanguard Healthcare Solutions o unrhyw un o gynhyrchion, gwasanaethau neu farn y gorfforaeth neu'r sefydliad neu'r unigolyn. Nid yw Vanguard Healthcare Solutions yn gyfrifol am gywirdeb, cyfreithlondeb na chynnwys y wefan allanol nac am unrhyw ddolenni dilynol. Cysylltwch â'r wefan allanol am atebion i gwestiynau am ei chynnwys.

Rhannwch hwn:

< Yn ôl i newyddion

Efallai yr hoffech chi hefyd...

Mae Vanguard yn arddangos yn Fforwm Arweinyddiaeth HEFMA 2024

Rydym yn arddangos yn Fforwm Arweinyddiaeth HEFMA 2024 yn y Ganolfan Ryngwladol, Telford ar 9 a 10 Mai 2024
Darllen mwy

Mae cyfleuster “trosglwyddo ambiwlansys” arloesol yn helpu Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Gogledd Orllewin Anglia i wella profiad cleifion

Darparodd Vanguard Healthcare Solutions gyfleuster “trosglwyddo ambiwlansys” arloesol i Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Gogledd Orllewin Anglia, sydd eisoes wedi cefnogi mwy na 15,000 o gleifion.
Darllen mwy

Ysbyty Athrofaol Milton Keynes yn agor theatr symudol newydd i gynyddu capasiti llawfeddygol

Ysbyty Athrofaol Milton Keynes yn agor theatr symudol newydd i gynyddu capasiti llawfeddygol
Darllen mwy

Vanguard Atebion Gofal Iechyd
Uned 1144 Regent Court, Y Sgwâr, Parc Busnes Caerloyw, Caerloyw, GL3 4AD

crossmenu

Mae'n edrych fel eich bod yn yr Unol Daleithiau

Mae gennym wefan wahanol (www.q-bital.com) sy'n fwy addas i'ch lleoliad

Click here to change sites

Arhoswch ar y wefan hon