Detholwyr generig
Cyfatebiaethau union yn unig
Chwilio mewn teitl
Chwilio yn y cynnwys
Dewiswyr Math Post
Cysylltwch

Ysbyty Plant Birmingham yn derbyn sgôr 'Eithriadol'

14 Mawrth, 2017
< Yn ôl i newyddion
Mae staff yn Ysbyty Plant Birmingham yn dathlu dyfarniad 'Rhagorol' gan y Comisiwn Ansawdd Gofal.

Yr ysbyty, sydd bellach yn rhan o Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Merched a Phlant Birmingham, yw'r unig ysbyty plant o'i fath yn y wlad i dderbyn gradd 'Rhagorol' yn y categori perthnasol.

Wrth ymweld ym mis Mai 2016, edrychodd yr arolygwyr ar y gwasanaethau craidd canlynol: Damweiniau ac Achosion Brys, gofal meddygol, llawdriniaeth, gofal critigol pediatrig, gofal newyddenedigol, gwasanaethau pontio, gofal diwedd oes, cleifion allanol a gwasanaethau iechyd meddwl plant a’r glasoed.

Sgoriodd yr ymddiriedolaeth fel 'rhagorol' o ran a oedd ei gwasanaethau'n ofalgar, yn effeithiol ac yn ymatebol ac yn 'dda' o ran a oedd gan ei gwasanaethau arweinyddiaeth dda

Mae Prif Weithredwr yr Ymddiriedolaeth, Sarah-Jane Marsh, yn hapus bod y CQC wedi cydnabod gwaith yr ysbyty pediatrig arbenigol. Mae hi'n priodoli llwyddiant yr ysbyty i'w ffocws ar waith tîm, yn ogystal â'r ffordd y mae'r ysbyty'n cefnogi arloesedd. A child patient sits in a ward recovery unit in a mobile hospital at Outstanding rating provider Mae Ysbyty Plant Birmingham wedi bod ag Ysbyty Ymweld Vanguard ar ei safle ers mis Mawrth 2015. Mae wedi darparu capasiti clinigol ychwanegol i'r Ymddiriedolaeth yn bennaf mewn llawfeddygaeth blastig, ond ar draws arbenigeddau eraill hefyd.

Mae'r uned yn integreiddio ag adeiladau presennol yr ysbyty gan ddefnyddio coridor cyswllt pwrpasol. Fodd bynnag, mae ganddo'r gallu i weithredu fel canolfan driniaeth ac adferiad annibynnol ar gyfer cleifion achosion dydd. Gyda ward wyth gwely a theatr lawdriniaeth o ansawdd uchel, mae'r ysbyty wedi sicrhau capasiti achosion dydd ychwanegol gwerthfawr.

Dywedodd Steve Clayton, Rheolwr Contractau Clinigol yn Vanguard Healthcare, sydd wedi gweithio’n agos gyda’r Ymddiriedolaeth ar yr uned:

"Rydym yn falch iawn o'r bartneriaeth lwyddiannus gydag Ysbyty Plant Birmingham. Mae'n sefydliad rhagorol sydd ag enw da am ddarparu gofal pediatrig o'r radd flaenaf. Mae'r gofal eithriadol a ddarparwyd dros y ddwy flynedd ddiwethaf yn siarad drosto'i hun. Rydym i gyd yn falch iawn bod yr Ymddiriedolaeth yn mae darpariaeth gofal iechyd eithriadol wedi cael ei chydnabod gyda sgôr ragorol gan y CQC."

Rhannwch hwn:

< Yn ôl i newyddion

Efallai yr hoffech chi hefyd...

Vanguard Atebion Gofal Iechyd
Uned 1144 Regent Court, Y Sgwâr, Parc Busnes Caerloyw, Caerloyw, GL3 4AD

crossmenu

Mae'n edrych fel eich bod yn yr Unol Daleithiau

Mae gennym wefan wahanol (www.q-bital.com) sy'n fwy addas i'ch lleoliad

Click here to change sites

Arhoswch ar y wefan hon