Detholwyr generig
Cyfatebiaethau union yn unig
Chwilio mewn teitl
Chwilio yn y cynnwys
Dewiswyr Math Post
Cysylltwch

Ar gael trwy Gynghrair Caffael Cymru

19 Gorffennaf, 2021
< Yn ôl i newyddion
Mae’r Fframwaith Adeiladau Modiwlaidd yn rhoi mynediad hawdd i sefydliadau’r sector cyhoeddus at systemau adeiladu wedi’u gweithgynhyrchu, cyfeintiol a phaneli oddi ar y safle.

Vanguard Atebion Gofal Iechyd wedi'i benodi i Fframwaith Adeiladau Modiwlar (MB2) Cynghrair Caffael Cymru (WPA).

Mae Cytundeb Fframwaith APC ar gyfer Adeiladau Modiwlaidd (dylunio, gweithgynhyrchu, cyflenwi a gosod) ar gael i sefydliadau yn y sector cyhoeddus yng Nghymru ac mae'n ffurfio un o bortffolio Adeiladu, Estyniad ac Adnewyddu WPA.

Yn cydymffurfio'n llawn ag OJEU, mae'r Fframwaith Adeiladau Modiwlar yn rhoi mynediad hawdd i sefydliadau'r sector cyhoeddus i systemau adeiladu wedi'u gweithgynhyrchu, cyfeintiol a phaneli oddi ar y safle.

Rydym yn edrych ymlaen at ddarparu adeiladau gofal iechyd o ansawdd uchel i'r sector cyhoeddus.

Dysgwch fwy am y fframwaith yma: https://www.welshprocurement.cymru/frameworks/construction-extension-and-refurbishment/modular-buildings-mb2/

Rhannwch hwn:

< Yn ôl i newyddion

Efallai yr hoffech chi hefyd...

Gweithio mewn partneriaeth â BRE i sicrhau bod modelu thermol yn bodloni rheoliadau

Mae’r Sefydliad Ymchwil Prydeinig (BRE) yn fusnes byd-eang elw-i-bwrpas sydd wedi bod yn codi safonau yn yr amgylchedd adeiledig ers dros ganrif.
Darllen mwy

Gweithio mewn partneriaeth ag Avi Consulting ar beirianneg strwythurol a chydymffurfiaeth dirgrynu llawr

Mae Vanguard Healthcare Solutions wedi dewis Avi Consulting Ltd, cwmni strwythurol a pheirianneg sifil yn Leeds i weithio gydag ef ar ddau brosiect diweddar, profiadol iawn.
Darllen mwy

Gweithio gyda Phrifysgol Manceinion i sicrhau ymwrthedd tân strwythurol arbenigol

Mae Vanguard Healthcare Solutions yn gweithio gyda'r goreuon yn y byd academaidd, i gael cwnsler ac ymgynghoriaeth peirianneg strategol ar ystod o ddisgyblaethau i sicrhau ei fod bob amser yn cadw at reoliadau adeiladu, ac yn gweithio i weithdrefnau cadarn.
Darllen mwy

Vanguard Atebion Gofal Iechyd
Uned 1144 Regent Court, Y Sgwâr, Parc Busnes Caerloyw, Caerloyw, GL3 4AD

crossmenu

Mae'n edrych fel eich bod yn yr Unol Daleithiau

Mae gennym wefan wahanol (www.q-bital.com) sy'n fwy addas i'ch lleoliad

Click here to change sites

Arhoswch ar y wefan hon