Detholwyr generig
Cyfatebiaethau union yn unig
Chwilio mewn teitl
Chwilio yn y cynnwys
Dewiswyr Math Post
Cysylltwch

Digwyddiad gofal iechyd arbenigol i archwilio amseroedd aros yn yr Alban

< Yn ôl i ddigwyddiadau
Mae Vanguard yn gwahodd gweithwyr gofal iechyd proffesiynol o bob rhan o’r Alban i ddigwyddiad arbenigol a fydd yn archwilio Cynllun Gwella Amseroedd Aros yr Alban fis nesaf.

Mae gweithwyr gofal iechyd proffesiynol o bob rhan o’r Alban yn cael eu gwahodd i ddigwyddiad arbenigol a fydd yn archwilio Cynllun Gwella Amseroedd Aros yr Alban fis nesaf.

Bydd y digwyddiad, sy'n cael ei gynnal gan y sefydliad technoleg feddygol Vanguard Healthcare Solutions, yn archwilio strategaethau seilwaith hyblyg i helpu Byrddau'r GIG ledled y wlad i fodloni gofynion i leihau'r amser y mae pobl yn aros am driniaethau diagnostig a llawfeddygol.

Lindsay Dransfield, Cyfarwyddwr Masnachol yn Vanguard: “Mae Llywodraeth yr Alban yn cydnabod y galw cynyddol ar y system gyfan o iechyd a gofal ac mae wedi cyhoeddi cynllun gwella sy’n canolbwyntio ar yr amser y mae pobl yn aros am y triniaethau hyn.

“Mae’r Cynllun Gwella Amseroedd Aros yn amlinellu’r camau a’r amserlenni ochr yn ochr â buddsoddiad ychwanegol sylweddol â ffocws. Mae’r defnydd o seilwaith dros dro, megis wardiau symudol, endosgopi a theatrau, wedi’i gymeradwyo fel ffordd ymarferol a chost-effeithiol o gefnogi capasiti ychwanegol yn y theatr a gwasanaethau cleifion mewnol.

“Bydd ein digwyddiad yn edrych ar sut y gall yr atebion dros dro hyn helpu Byrddau’r GIG yn yr Alban i ddiwallu eu hanghenion capasiti yn y dyfodol.”

Gwahoddir unigolion sy'n gweithio mewn ysbytai ledled y DU mewn rolau clinigol, rheoli neu ystadau i ymuno â Vanguard yng Ngwesty Cynhadledd y Golden Jubilee yn Glasgow ddydd Gwener 22 Chwefrordd 2019 rhwng 10.30am a 2pm.

Bydd siaradwyr yn y digwyddiad rhad ac am ddim i fynychu yn cyflwyno strategaethau seilwaith hyblyg y gellir eu defnyddio ledled yr Alban ac yn rhoi cyfle i gynrychiolwyr glywed am ddatrysiad profedig sydd eisoes yn gweithio yn yr Alban, gan y gweithwyr proffesiynol sy'n ei ddefnyddio bob dydd.

Mae cyfle hefyd i fynd ar daith o gwmpas datrysiad symudol gweithredol, llawn offer sy'n bodoli eisoes yn y Jiwbilî Aur a chwrdd â gweithwyr proffesiynol penodol mewn rolau clinigol, rheoli ac ystadau a all ateb cwestiynau ar y meysydd arbenigedd hynny. Mae'r uned yn enghraifft o sut mae datrysiad symudol yn cael ei ddefnyddio mewn sefyllfa wirioneddol gan staff clinigol bob dydd.

Gall uwch weithwyr proffesiynol ystadau, rheolwyr a chlinigol o bob rhan o’r Alban archebu lle drwy e-bostio [email protected] neu ffoniwch 01452 651850. Mae lleoedd yn gyfyngedig a chânt eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Bydd cinio a lluniaeth yn gynwysedig.

Gall unedau clinigol symudol Vanguard gynyddu capasiti clinigol mewn sefyllfaoedd wedi’u cynllunio a sefyllfaoedd brys a gallant helpu i leihau amseroedd aros am driniaethau.

Ochr yn ochr â’i amgylcheddau clinigol symudol dros dro fel theatrau llawdriniaethau, ystafelloedd endosgopi, llawdriniaeth ddydd, clinigau a gofod wardiau sy’n helpu darparwyr gofal iechyd, gan gynnwys y GIG, i gynyddu capasiti cleifion a gofod clinigol, mae Vanguard hefyd yn darparu staff cymorth hyfforddedig iawn.

Rhannwch hwn:

Efallai yr hoffech chi hefyd...

Mae Vanguard yn arddangos, ac yn lansio papur gwyn newydd yn NHS ConfedExpo 2024

Ymunwch â ni ar stondin B2 yn Manchester Central ar 12 a 13 Mehefin ar gyfer NHS ConfedExpo 2024.
Darllen mwy

Mae Vanguard yn arddangos yn BSG Live 2024

Rydym yn arddangos yn y British Society of Gastroenterology Live ar 17 - 20 Mehefin 2024, ICC Birmingham.
Darllen mwy

Mae Vanguard yn arddangos yn Ystadau Gofal Iechyd 2024

Cynhadledd ac arddangosfa Sefydliad Peirianneg Gofal Iechyd a Rheoli Ystadau (IHEEM) - 8fed a 9fed Hydref 2024, Manceinion Ganolog.
Darllen mwy

Vanguard Atebion Gofal Iechyd
Uned 1144 Regent Court, Y Sgwâr, Parc Busnes Caerloyw, Caerloyw, GL3 4AD

crossmenu

Mae'n edrych fel eich bod yn yr Unol Daleithiau

Mae gennym wefan wahanol (www.q-bital.com) sy'n fwy addas i'ch lleoliad

Click here to change sites

Arhoswch ar y wefan hon