Mobile Navigation

Γενικοί επιλογείς
Μόνο ακριβείς αντιστοιχίσεις
Αναζήτηση στον τίτλο
Αναζήτηση στο περιεχόμενο
Επιλογείς τύπου ανάρτησης
Επικοινωνία
Σπίτι

περιβάλλον

Οι δεσμεύσεις μας για βιωσιμότητα και κοινωνική ευθύνη

Δεσμευόμαστε να γίνουμε ένας περιβαλλοντικά βιώσιμος και κοινωνικά υπεύθυνος οργανισμός που δημιουργεί παγκόσμιους κορυφαίους χώρους κλινικής υγειονομικής περίθαλψης με ελάχιστες επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Οι στόχοι μας

1. Οι επιχειρηματικές μας πρακτικές εξελίσσονται συνεχώς. Ο περιβαλλοντικός μας οδικός χάρτης μάς δεσμεύει να είμαστε ουδέτεροι ως προς τον άνθρακα για τις εκπομπές 1 και 2 μέχρι το τέλος του 2023 και να μηδενίσουμε το διοξείδιο του άνθρακα έως το 2035.

2. Προσπαθούμε συνεχώς να προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες που βοηθούν τους πελάτες μας να επιτύχουν τους δικούς τους περιβαλλοντικούς στόχους. Οι Χώροι Υγείας μας θα είναι ουδέτεροι από άνθρακα σε καθημερινή βάση λειτουργίας έως το 2025.

Οι δεσμεύσεις μας

 • Έχοντας ένα σαφές, μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχέδιο με στόχους βασισμένους στην επιστήμη για να διασφαλίσουμε ότι θα επιτύχουμε τους μακροπρόθεσμους στόχους μας και θα υλοποιήσουμε την ετήσια τακτική μας δραστηριότητα
 • Ετήσια έκδοση του α σχέδιο μείωσης του άνθρακα
 • Ετήσια μέτρηση του αποτυπώματος άνθρακα μας
 • Παραδώστε ένα δομοστοιχειωτό χαρτοφυλάκιο καθαρού μηδενικού κτιρίου έως το 2024  
 • Διασφάλιση ότι έχουμε μια βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα, χρησιμοποιώντας υλικά και σχέδια ικανά να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής των κτιρίων μας
 • Μεγιστοποίηση του επιπέδου επαναχρησιμοποίησης/επαναχρησιμοποίησης ή ανακύκλωσης για μελλοντικά έργα
 • Αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις εγκαταστάσεις μας έως ότου τροφοδοτούμε πλήρως τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 2025
 • Μετάβαση σε στόλο ηλεκτροκίνητων έως το 2025, σταδιακή κατάργηση των οχημάτων ορυκτών καυσίμων
 • Μείωση των εκπομπών της εφοδιαστικής αλυσίδας κατά 80%
 • Συνεχείς επενδύσεις σε έργα δέσμευσης άνθρακα για την αφαίρεση 500 tCO2-e ετησίως από την ατμόσφαιρα μέσω της συνεργασίας μας με την Klimate
 • Διασφαλίζοντας ότι η αλυσίδα εφοδιασμού μας έχει εφαρμόσει πρακτικές για τη μείωση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής υλικών 
 • Δεν παραδίδονται απόβλητα σε ΧΥΤΑ

Δείτε το ταξίδι μας προς Carbon Net Zero οδικός χάρτης

Ενημερωθείτε για τα πρόσφατα μας NHS Evergreen Sustainable Supplier Assessment

Πώς παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες που βοηθούν τους πελάτες μας να επιτύχουν τους περιβαλλοντικούς τους στόχους:

 • Χώροι υγειονομικής περίθαλψης που κατασκευάζονται σε περιβάλλοντα που ελέγχονται από το δικό μας εργοστάσιο
 • Τα επίπεδα εργοστασιακής ολοκλήρωσης 80% ελαχιστοποιούν τις επιτόπιες δραστηριότητες
 • Εισαγωγή αρθρωτών κτιρίων με ουδέτερο άνθρακα στο χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών μας 
 • Όλα τα κτίρια επιτυγχάνουν στάνταρ επίπεδα BREEAM 'Excellent'
 • Παροχή ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων που δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια, τις πρακτικές ή λειτουργικές απαιτήσεις 
 • Χρήση σύγχρονων τεχνολογιών για τη σύλληψη και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τον έλεγχο των λειτουργικών περιβαλλόντων
 • Στοιχεία υποδομής υποδαπέδου με χαλύβδινο πλαίσιο, σκυρόδεμα που κατασκευάζονται σε εργοστάσιο ουδέτερου άνθρακα

Κυκλική οικονομία

Μέσω του προσαρμόσιμου και βιώσιμου σχεδιασμού τους, οι αρθρωτές και κινητές εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας, ενώ προσφέρουν περιβαλλοντικά και βιώσιμα οφέλη. Η χρήση αρθρωτών εξαρτημάτων επιτρέπει την εύκολη αποσυναρμολόγηση, μετεγκατάσταση και επαναδιαμόρφωση, επιτρέποντας την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης όπου χρειάζεται. 

Αυτή η ευελιξία όχι μόνο μειώνει το κόστος κατασκευής και λειτουργίας, αλλά μειώνει επίσης το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που σχετίζεται με τις παραδοσιακές σταθερές δομές υγειονομικής περίθαλψης. Επιπλέον, οι αρθρωτές εγκαταστάσεις προωθούν την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση υλικών, συμβάλλοντας στην κυκλική οικονομία παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής τους και μειώνοντας τη ζήτηση για νέους πόρους. 

Η εφοδιαστική μας αλυσίδα

• Οι υποδομές υποδομής υποδαπέδου από σκυρόδεμα με χαλύβδινο πλαίσιο κατασκευάζονται σε εργοστάσιο ουδέτερου άνθρακα

• Τα συστήματα τοιχοποιίας μας προδιαγράφονται και σχεδιάζονται για τα κτίριά μας, μειώνοντας τα απόβλητα και την επαναλειτουργία ελαττωμάτων

• Εργαζόμαστε με τις αλυσίδες εφοδιασμού μας για να μειώσουμε τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις μέσω των επιλεγμένων υλικών και των δικών τους πρακτικών

Ελεγχόμενο από το εργοστάσιο περιβάλλον

• Τα επεισόδια επαναλειτουργίας και ελαττωμάτων ελαχιστοποιούνται

• Μείωση της σπατάλης υλικών μέσω του ελέγχου της παραγωγής

• Αύξηση των επιπέδων διαχωρισμού και ανακύκλωσης των απορριμμάτων μας

Ενεργειακά αποδοτικά σχέδια

• Χρήση φυσικού φωτός και αερισμού όπου είναι δυνατόν

• Παρέχοντας υψηλές τιμές μόνωσης στα αρθρωτά συστήματα τοιχοποιίας, στέγης και υαλοπινάκων

• Σύλληψη ενέργειας όπου είναι πρακτικό

• Πράσινος τοίχος

Χρήση σύγχρονων βιώσιμων τεχνολογιών

• Επιλογές θέρμανσης εδάφους/πηγής αέρα

• Φ/Β πάνελ

• Ενσωματωμένη παρακολούθηση CO2

• Ανάκτηση όμβριων υδάτων

Κοινωνική ευθύνη

Χρησιμοποιούμε την εταιρική μας εμβέλεια για να ωφελήσουμε το περιβάλλον, τις κοινότητες και να παρέχουμε ασφαλείς, υψηλής ποιότητας χώρους υγειονομικής περίθαλψης. 

Η εστίασή μας είναι:

 • Επίτευξη προτύπων ISO14001 και 45001
 • Συνεργασία με καταπιστεύματα προστασίας της άγριας ζωής για τη βελτίωση της ποιότητας των ποταμών και των καναλιών του Ηνωμένου Βασιλείου 
 • Προσφέροντας στους εργαζομένους αμειβόμενη εθελοντική εργασία με την ομάδα Ark Business Conservation
 • Βελτίωση των ευκαιριών ζωής για τους νέους με πρόσβαση στην εργασία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και της μηχανικής υγειονομικής περίθαλψης. Οι στοχευμένες θέσεις μαθητείας και καθοδήγησης αποτελούν το 10% του εργατικού μας δυναμικού
 • Εκπαιδεύοντας το 10% του εργατικού δυναμικού μας για να γίνουν Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας
 • Υποστήριξη αιτιών πρώτης χώρας στην Αυστραλία μέσω ευκαιριών αμειβόμενου εθελοντισμού
 • Βελτίωση περιβάλλοντος χώρου εργασίας
 • Υποστήριξη του NHS και του ιδιωτικού τομέα υγειονομικής περίθαλψης για να βοηθήσει τους ασθενείς να επιστρέψουν στην εργασία τους ή στις ευθύνες φροντίδας τους
 • Δημιουργώντας ένα αίσθημα κοινής ευθύνης και λογοδοσίας σε όλη την επιχείρησή μας μέσω εκπαίδευσης και ανάπτυξης, οδών και συστημάτων επικοινωνίας
 • Εξασφάλιση της διαπίστευσης B Corp έως το 2025 για να αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να τηρούμε υψηλά πρότυπα κοινωνικής και περιβαλλοντικής απόδοσης, διαφάνειας και λογοδοσίας. 

Δείτε το δικό μας οδικός χάρτης εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Οι εργολάβοι μας και η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας

Διασφαλίζουμε ότι οι εργολάβοι μας πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα λειτουργίας υγείας και ασφάλειας, καθώς και τη συμμόρφωση με τις σχετικές νομοθετικές απαιτήσεις και απαιτήσεις κανονικότητας, όπως ο νόμος περί ισότητας και Νόμος για τη σύγχρονη δουλεία και την εμπορία ανθρώπων

Δεσμευόμαστε για δίκαιες πρακτικές πληρωμής όπως περιγράφονται στην καθοδήγηση από το πρώην Γραφείο Κυβερνητικού Εμπορίου και στις αρχές του Construction 2025: 

 • Διαφάνεια στις διαδικασίες πληρωμής 
 • Επιβεβαίωση πληρωμών έναντι ορόσημων 
 • Τυχόν ποσά που κρατούνται σε παρακράτηση με χρονική περίοδο και λόγο. 

Είμαστε διαπιστευμένο μέλος του Σχεδίου Considerate Contractors και λειτουργούμε μέσω μιας εφοδιαστικής αλυσίδας πολύτιμων συνεργατών. 

Διακυβέρνηση

Οι αυστηρές πολιτικές διακυβέρνησης του Vanguard υποστηρίζουν την ασφάλεια και τη συμμόρφωση. Η ασφάλεια των ασθενών, των πελατών μας και του προσωπικού μας βρίσκεται στο επίκεντρο όλων όσων κάνουμε. Το σύστημα διακυβέρνησής μας έχει σχεδιαστεί για να είναι ισχυρό και να προσφέρει συνεχή βελτίωση.

Η ενεργητική μας πολιτική ολοκληρωμένης διακυβέρνησης έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει την παροχή ασφαλούς και συμβατής υπηρεσίας. Ελέγχουμε αυτήν την πολιτική και παρακολουθούμε τα αποτελέσματά της σε κάθε επίπεδο του οργανισμού μας. Στις σπάνιες περιπτώσεις που τα πράγματα δεν πήγαν όπως έπρεπε, τα βάζουμε σωστά και αξιοποιούμε τις γνώσεις μας για να βελτιώσουμε τις μελλοντικές μας υπηρεσίες.

Υπάρχει μια αυστηρή διαδικασία ποιότητας για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση τυχόν κλινικών ζητημάτων και την αντιμετώπιση όλων των κινδύνων. Αυτό περιλαμβάνει διαδικασίες εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Λύσεις Vanguard Healthcare
Unit 1144 Regent Court, The Square, Gloucester Business Park, Gloucester, GL3 4AD

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
[email protected]
crossmenu

Φαίνεται ότι βρίσκεστε στις Ηνωμένες Πολιτείες

Έχουμε έναν διαφορετικό ιστότοπο (www.q-bital.com) που ταιριάζει καλύτερα στην τοποθεσία σας

Click here to change sites

Μείνετε σε αυτόν τον ιστότοπο