Mobile Navigation

Γενικοί επιλογείς
Μόνο ακριβείς αντιστοιχίσεις
Αναζήτηση στον τίτλο
Αναζήτηση στο περιεχόμενο
Επιλογείς τύπου ανάρτησης
Επικοινωνία
Σπίτι

Τα πλαίσια μας

Σχέδια προμηθειών προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας.

Είμαστε ειδικοί στο να προσφέρουμε λύσεις υγειονομικής περίθαλψης που υποστηρίζονται από τις κλινικές μας υπηρεσίες. Αυτά μπορούν να τυποποιηθούν ή να προσαρμοστούν, να νοικιαστούν ή να αγοραστούν, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. 

Προσφέρουμε μια σειρά από επιλογές σύναψης συμβάσεων και μπορούμε να ανταποκριθούμε στις προτεραιότητες κεφαλαιακών ή λειτουργικών δαπανών σας. Οι Χώροι Υγείας μας είναι διαθέσιμοι σε πολλά διαφορετικά πλαίσια για απλότητα και ευκολία. Η ομάδα μας θα σας καθοδηγήσει στις επιλογές και θα σας καθοδηγήσει σε κάθε βήμα. 

Τα Πλαίσια μας

Κλινικές Διαχειριζόμενες Υπηρεσίες NHS SBS

 • Αριθμός αναφοράς σύμβασης/Αριθμός αναγνώρισης – Modular Buildings SBS 10091
 • Παρτίδα 3 – Αρθρωτές μονάδες υγειονομικής περίθαλψης για αγορά
 • Παρτίδα 4 – Ενοικιαζόμενες μονάδες υγειονομικής περίθαλψης

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

 • Η συμφωνία πλαίσιο περιλαμβάνει τρεις παρτίδες που παρέχουν ολοκληρωμένη κάλυψη στον τομέα της παροχής διαχειριζόμενων υπηρεσιών 
 • Οι τομείς δαπανών περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, διαγνωστικά, διαγνωστική απεικόνιση, νεφρικά, εργαστήρια καθετήρων, απολύμανση και υπηρεσίες συντήρησης
 • Η συμφωνία πλαίσιο παρέχει επιλογές για λύσεις OEM ή ουδέτερους προμηθευτές ή υποστηρικτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες

Πλεονεκτήματα πλαισίου:

 • Αποφυγή OJEU
 • Συμβάσεις απευθείας ανάθεσης για εγκεκριμένους προμηθευτές – μια έγκαιρη και συμμορφούμενη διαδρομή προς την αγορά 
 • Οι μίνι διαγωνισμοί για προσαρμοσμένες απαιτήσεις μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη ανταγωνιστικών αποτελεσμάτων
 • Λύση από άκρο σε άκρο – γκάμα περιοχών δαπανών και προμηθευτών, συμβουλευτικές υπηρεσίες και συμβόλαια ανάκλησης
 • Εξειδικευμένη υποστήριξη έργου – πόρος εμπειρογνωμόνων βάσει αμοιβής για την ανάπτυξη προδιαγραφών, τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων, τη διεξαγωγή μίνι διαγωνισμών
 • Μεγάλη επιλογή προμηθευτών που αντικατοπτρίζει πολλαπλούς τομείς δαπανών
 • Πλήρης γεωγραφική κάλυψη του Ηνωμένου Βασιλείου
 • Ευέλικτοι όροι σύμβασης – Όροι και προϋποθέσεις σύμβασης για τη συμφωνία πλαίσιο και όροι και προϋποθέσεις απόσυρσης που έχουν γραφτεί ειδικά για αυτό το Πλαίσιο από τους Mills and Reeve

Εφοδιαστική Αλυσίδα NHS

 • Διαχειριζόμενος εξοπλισμός και λύσεις κλινικών υπηρεσιών (MECSS)
 • Παρτίδα 1 – Βραχυπρόθεσμες έως μεσοπρόθεσμες λύσεις κλινικής υπηρεσίας
 • Παρτίδα 2 – Λύσεις μακροπρόθεσμης διαχείρισης εξοπλισμού και κλινικών υπηρεσιών

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

 • Αυτή η συμφωνία-πλαίσιο προσφέρει πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχουν πλήρως εξατομικευμένο διαχειριζόμενο εξοπλισμό και λύσεις κλινικών υπηρεσιών εντός, αλλά δεν περιορίζεται σε, περιβάλλον απεικόνισης ή θεάτρου
 • Αυτές οι υπηρεσίες, που παρέχονται με ή χωρίς προσωπικό, μπορούν να υποστηρίξουν την επίτευξη βασικών στόχων που σχετίζονται με τις υπηρεσίες και να συμβάλουν στη μείωση των καθυστερήσεων ασθενών, με αποτέλεσμα τη δυνατότητα για ταχύτερη διάγνωση ασθενών
 • Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν την παροχή υπηρεσιών, τη διάρκεια της σύμβασης και τον προμηθευτή

Πλεονεκτήματα πλαισίου:

 • Υπηρεσίες διαχειριζόμενου εξοπλισμού — παράδοση προγραμμάτων αντικατάστασης εξοπλισμού με βάση τα έσοδα 
 • Παράδοση Κοινοτικών Διαγνωστικών Κέντρων, μειώνοντας τους χρόνους διάγνωσης ασθενών
 • Εθνικά Προγράμματα Διαλογής από άκρο σε άκρο (κράτηση, σάρωση και αναφορά) π.χ. έλεγχοι υγείας των πνευμόνων 
 • Ευκαιρίες αποταμίευσης μέσω του Multi-Trust Aggregation, δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες να συνδυάσουν τις απαιτήσεις υπηρεσιών τους για να εξασφαλίσουν καλύτερη αξία
 • Γεφυρώνει το χάσμα όταν ο παλιός εξοπλισμός παροπλίζεται και έχει εγκατασταθεί νέος εξοπλισμός
 • Παροχή υπηρεσιών ασθενών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπου μια σταθερή τοποθεσία καθίσταται ανενεργή

Crown Commercial Solutions – Κατασκευές εκτός έδρας (Παρτίδα 2 — Υγειονομική περίθαλψη)

 • RM6184 Offsite Construction Solutions
 • Παρτίδα 2 – υποπαρτίδα 2.1 — Υγειονομική περίθαλψη

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

 • Το RM6186 Offsite Construction Solutions Framework παρέχει σε οργανισμούς του δημόσιου τομέα το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη φυσική παράδοση και την κατασκευή ή εγκατάσταση και συντήρηση προκατασκευασμένων κτιρίων, καθώς και άμεση πρόσβαση σε κατασκευαστές για μια πλήρη σειρά λύσεων κατασκευής εκτός έδρας 
 • Οι υπηρεσίες που παρέχονται από αυτή τη συμφωνία θα σας προσφέρουν μια εναλλακτική λύση σε ένα παραδοσιακά δομημένο περιβάλλον. Θα είστε σε θέση να αγοράσετε ή να προσλάβετε λύσεις εκτός έδρας που έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές 
 • Οι προμηθευτές θα κατασκευάσουν λύσεις εκτός τοποθεσίας και θα τις παραδώσουν φυσικά στον ιστότοπό σας για εγκατάσταση, μειώνοντας έτσι τόσο τη διακοπή όσο και τον χρόνο παράδοσης 
 • Αυτή η συμφωνία θα είναι το «go-to» μέρος, σε περίπτωση εθνικής ή τοπικής ανάγκης τόσο για μόνιμα όσο και για προσωρινά κτίρια

 

Πλεονεκτήματα πλαισίου:

 • Χρησιμοποιεί τελευταίας τεχνολογίας και σύγχρονες μεθόδους κατασκευής (MMC) για την προώθηση της καινοτομίας και της αποτελεσματικότητας
 • Υποστηρίζει πρωτοβουλίες του κλάδου σε βιωσιμότητα, έγκαιρη πληρωμή, κοινωνική αξία και μηδενικό καθαρό άνθρακα
 • Εφαρμόζει τις αρχές του βιβλίου κατασκευών
 • Προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση πακέτου με το κλειδί στο χέρι — όλα όσα χρειάζονται για μια λύση κατασκευής εκτός εργοταξίου είναι προσβάσιμα μέσω αυτού του πλαισίου
 • Έγκριση προμηθευτή μέσα από μια αυστηρή διαδικασία επιλογής
 • Επιλογές συμβολαίου — New Engineering Contract (NEC), Joint Contracts Tribunal (JCT), Project Partnering Contract (PC2000), Term Alliance Contract (TAC-1)
 • Προσφέρει αξία για τα χρήματα
 • Τυπικές τιμές – οι μέγιστες τιμές καθορίζονται για τα δύο πρώτα έτη της σύμβασης της συμφωνίας-πλαισίου
 • Ευκαιρίες για περαιτέρω μειώσεις τιμών μέσω περαιτέρω ανταγωνισμού, έγκαιρης ανάμειξης των αναδόχων και αποτελεσματικής διαχείρισης κινδύνου στην απευθείας ανάθεση
 • Υποστηρίζει τη χρήση προσεγγίσεων για το συνολικό κόστος ζωής στις δαπάνες του δημόσιου τομέα (λαμβάνει υπόψη το συνολικό κόστος ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας κατά τη διάρκεια ζωής του)

Εμπορικές λύσεις του NHS (Modular/Pre-fabricated Solutions)

 • Modular/Προκατασκευασμένες Λύσεις Κτιρίων
 • Αριθμός αναφοράς NHSCS = 5028-3946
 • Παρτίδα 1 – Κατάλογος Προϊόντων
 • Παρτίδα 2 – Αγορά και μίσθωση αρθρωτών/προκατασκευασμένων κτιρίων
 • Παρτίδα 3 – Κατά παραγγελία

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

 • Τα αρθρωτά/προκατασκευασμένα κτίρια χρησιμοποιούνται συχνά από οργανισμούς του NHS για να καλύψουν την αυξανόμενη ζήτηση για εγκαταστάσεις. Παρέχουν μια οικονομικά αποδοτική λύση για την ταχεία εγκατάσταση κτιρίων, χωρίς διακοπή των υπηρεσιών
 • Η NHS Commercial Solutions θέσπισε μια Συμφωνία Πλαίσιο για Αρθρωτές/Προκατασκευασμένες Λύσεις Κτιρίων στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι οργανισμοί του NHS και οι οργανισμοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα

 

Πλεονεκτήματα πλαισίου:

 • Μια γρήγορη και συμβατή διαδρομή προς την αγορά — καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αρθρωτών/προκατασκευασμένων κτιρίων που διατίθενται για αγορά ή ενοικίαση
 • Επιτρέπει εγκαταστάσεις κατά παραγγελία — σχεδιασμός, κατασκευή, παράδοση, εγκατάσταση και συντήρηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών
 • Προσβάσιμο σε όλους τους οργανισμούς του NHS και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα στην Αγγλία, την Ουαλία, τη Σκωτία και τη Βόρεια Ιρλανδία
 • Μια σειρά από οικοδομικές λύσεις μπορεί να παραδοθεί μέσω του πλαισίου, συμπεριλαμβανομένων μικρών και μεγάλων χειρουργείων (GP και οδοντιατρικών), θαλάμων και θεάτρων και μονάδων προσωρινής θεραπείας

London Healthcare Consortium (MB2 — Προμήθεια και εγκατάσταση αρθρωτών κτιρίων)

 • Προμήθεια και Εγκατάσταση Αρθρωτών Κτιρίων (MB2)
 • Παρτίδα 4 – Μόνιμα Κτίρια Υγείας
 • Παρτίδα 5 – Μόνιμα Κτίρια Υγείας 

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

 • Η Συμφωνία Πλαίσιο LHC για Αρθρωτά Κτίρια, (σχεδιασμός, κατασκευή, προμήθεια και εγκατάσταση), είναι διαθέσιμη σε οργανισμούς του δημόσιου τομέα στην Αγγλία, τη Σκωτία και την Ουαλία και αποτελεί ένα από τα χαρτοφυλάκια κατασκευής, επέκτασης και ανακαίνισης LHC
 • Πλήρως συμβατό με την OJEU, το Modular Buildings Framework παρέχει στους οργανισμούς του δημόσιου τομέα εύκολη πρόσβαση σε κατασκευασμένα, ογκομετρικά και επιτραπέζια συστήματα κτιρίων εκτός εργοταξίου

 

Πλεονεκτήματα πλαισίου:

 • Δέσμευση για παροχή απτής κοινωνικής αξίας και κοινοτικών οφελώνκαλύπτοντας τοπικές και περιφερειακές ανάγκες
 • Φιλοδοξία να αφήσουμε μια κοινωνική κληρονομιά όπου είναι δυνατόν όταν εργάζεστε με πελάτες και διορισμένες εταιρείες 
 • Προωθεί, προσδιορίζει, εφαρμόζει και παρακολουθεί τον αντίκτυπο αυτών των κεφαλαίων αξίας καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του Πλαισίου. Αυτό μπορεί να υποστηριχθεί από πρωτοβουλίες κοινωνικής αξίας και κοινωνικών οφελών παράλληλα με την παράδοση των έργων και συμβάσεων υπηρεσιών για την κάλυψη τοπικών και περιφερειακών αναγκών

ESPO (Modular Healthcare Buildings – Hire and Purchase)

 • Αριθμός αναφοράς πλαισίου = m953-22
 • Αρθρωτά κτίρια υγειονομικής περίθαλψης – Ενοικίαση και αγορά
 • Παρτίδα 2Α – Αρθρωτά κτίρια υγειονομικής περίθαλψης – Μίσθωση
 • Παρτίδα 2Β – Αρθρωτά κτίρια υγειονομικής περίθαλψης – Αγορά

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

 • Η παρτίδα 2Β καλύπτει την αγορά κτιρίων υγειονομικής περίθαλψης για ποικίλες χρήσεις, όπως χειρουργεία, θαλάμους, εργαστήρια, φαρμακεία, ιατρεία γενικού ιατρού, τμήματα A&E, οδοντιατρικά χειρουργεία και αίθουσες αναμονής. Προσφέρει ελάχιστη εγγύηση 5 ετών
 • Η παρτίδα 2Α μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν αποφασίσετε να προσλάβετε αντί να αγοράσετε. Έχει την ίδια ελάχιστη εγγύηση 5 ετών και είναι διαθέσιμο για περιόδους ενοικίασης από 26 εβδομάδες

Πλεονεκτήματα πλαισίου:

 • Πλήρης συμμόρφωση με τη νομοθεσία του ΗΒ/ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις
 • Μεγάλη γκάμα διαθέσιμων τιμών επιτρέποντας ευκαιρίες άμεσης κλήσης για κάθε συγκεκριμένο τύπο αρθρωτού κτιρίου
 • Εγκεκριμένοι προμηθευτές – όλοι όσοι απαριθμούνται στο πλαίσιο αξιολογήθηκαν κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων ως προς τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα, το ιστορικό, την εμπειρία και την τεχνική και επαγγελματική τους ικανότητα
 • Χωρίς πρόσθετες χρεώσεις – αυτό που βλέπετε είναι αυτό που πληρώνετε 
 • Προσυμφωνημένοι όροι και προϋποθέσεις υποστηρίζει όλες τις παραγγελίες
 • Οφέλη κοινωνικής αξίας μπορεί να αποκτηθεί

Countess of Chester Hospital (Modular Turnkey Solutions/CDC)

 • Προτεινόμενο Εθνικό Δυναμικό Σύστημα Αγορών (DPS) για Capital Turnkey Solutions και κοινοτικά διαγνωστικά κέντρα
 • Αριθμός αναφοράς = DPS/11/CTS/21/AB
 • Παρτίδα 1 – Capital Turnkey Solutions
 • Παρτίδα 2 – Κοινοτικά Διαγνωστικά Κέντρα

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η Countess of Chester Hospital Commercial Procurement Services βράβευσε ένα εθνικό DPS πολλαπλών προμηθευτών για λύσεις κεφαλαίου στο χέρι και κοινοτικά διαγνωστικά κέντρα με Παρτίδες 1 και 2

Η συμφωνία επέτρεψε την προμήθεια κεφαλαίων λύσεων με το κλειδί στο χέρι, συμπεριλαμβανομένων έργων και εξοπλισμού, για κοινοτικά διαγνωστικά κέντρα για την κάλυψη των αναγκών των επαγγελματιών υγείας και των ασθενών τους

Πλεονεκτήματα πλαισίου:

 • Δωρεάν πρόσβαση σε DPS, εξοικονομώντας χρόνο και κόστος προμήθειας
 • Ένας μόνο προμηθευτής μπορεί να παραδώσει ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία που σχετίζονται με την κατασκευή: προμήθεια εξοπλισμού, έργα ενεργοποίησης, σχεδιασμός και κατασκευή, διαχείριση εγκαταστάσεων και χρηματοδότηση
 • Ενιαία σύμβαση προμήθειας κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και έργων εξυγίανσης εξοικονομεί χρόνο και διασφαλίζει τη συμμόρφωση
 • Διατίθενται συμβόλαια διαχείρισης εγκαταστάσεων με επιλογές συντήρησης και σέρβις
 • Μια σειρά προμηθευτών με αποδεδειγμένη εμπειρία στην παροχή λύσεων με το κλειδί στο χέρι και κοινοτικών διαγνωστικών κέντρων 
 • Το πεδίο εφαρμογής μπορεί να περιλαμβάνει επιλογές χρηματοδότησης, εαν είναι απαραίτητο
 • Συμβατή διαδρομή για εξειδικευμένες εργασίες που απαιτούνται για τη δημιουργία κοινοτικών διαγνωστικών κέντρων

Λύσεις Vanguard Healthcare
Unit 1144 Regent Court, The Square, Gloucester Business Park, Gloucester, GL3 4AD

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
[email protected]
crossmenu

Φαίνεται ότι βρίσκεστε στις Ηνωμένες Πολιτείες

Έχουμε έναν διαφορετικό ιστότοπο (www.q-bital.com) που ταιριάζει καλύτερα στην τοποθεσία σας

Click here to change sites

Μείνετε σε αυτόν τον ιστότοπο