Obecné selektory
Pouze přesné shody
Hledat v názvu
Hledat v obsahu
Voliče typu příspěvku
Kontakt

Jak modulární zařízení nabízejí zvýšenou kapacitu

20 Září, 2023
< Zpět na novinky
Přidání kapacity během několika měsíců díky modulárnímu systému

Ať už jde o lékařské schůzky, diagnostické testy nebo léčbu, nedodělky mají vážné dopady na výsledky pacientů a celkový systém zdravotní péče. Rostoucí poptávka po službách a rozpočtová omezení vedly k výraznému nárůstu čekacích dob pro pacienty, kteří vyhledávají lékařskou pomoc. K vyřešení tohoto naléhavého problému může implementace modulárních zařízení v NHS nabídnout životaschopné řešení. Modulární zařízení, prefabrikované konstrukce, které lze rychle sestavit a přizpůsobit, mají potenciál zvýšit kapacitu NHS, zkrátit čekací doby a zlepšit celkovou zkušenost pacienta. 

Výzva čekacích dob NHS

NHS se potýká s prodlouženými čekacími dobami na různá ošetření, diagnostické testy a návštěvy specialistů. K tomuto problému přispívá kombinace faktorů, mezi které patří stárnutí populace, zvýšená poptávka po službách, nedostatek zdravotnického personálu a také, a to je důležité, omezený fyzický prostor v tradičních zdravotnických zařízeních. Tyto výzvy vytvořily obrovský tlak na stávající zdravotnickou infrastrukturu, což vedlo k delším čekacím dobám, opožděným diagnózám a zhoršeným výsledkům pacientů. 

Výhody modulárních zařízení

Modulární konstrukce mimo staveniště nabízí několik výhod. Během několika měsíců poskytuje trustům NHS nové budovy a zařízení, která jsou dostatečně flexibilní, aby byla navržena pro potřeby zdravotní péče na míru.

Výhodou číslo jedna modulárních zařízení je schopnost jejich rychlého nasazení. Prefabrikovaný charakter modulárních staveb umožňuje rychlou montáž a snadnou výstavbu. Na rozdíl od konvenční výstavby, která může trvat roky, mohou být modulární zařízení připravena k použití za zlomek času. Tento zrychlený proces zajišťuje, že lze rychle zavést dodatečnou lékařskou kapacitu a řešit okamžitou potřebu zkrátit čekací doby tam, kde je omezená zdravotnická infrastruktura.

Další zásadní výhodou je nákladová efektivita modulárního systému. NHS je pod finančními omezeními a rozpočty jednoduše nejsou k dispozici na rozsáhlé generální opravy zdravotnické infrastruktury, včetně skutečnosti, že budovy v rekonstrukci nebo ve výstavbě budou na dlouhou dobu mimo provoz. Výstavba tradičních zdravotnických zařízení je také nákladná a zdlouhavá doba výstavby může náklady dále eskalovat. Oproti tomu modulární zařízení jsou nákladově efektivnější díky jejich zjednodušenému výrobnímu procesu a kratším lhůtám výstavby. Tyto úspory nákladů lze přesměrovat na zlepšení péče o pacienty a další zkrácení čekacích dob.

Modulární zařízení lze také přizpůsobit konkrétním potřebám zdravotní péče, což poskytuje příležitost navrhnout prostory, které optimalizují tok pacientů a zvyšují efektivitu. Ať už jde o další léčebné místnosti, diagnostická centra nebo ambulance, modulární struktury lze snadno přizpůsobit tak, aby vyhovovaly vyvíjejícím se požadavkům nemocnic a zdravotnických zařízení NHS.

Potenciál změnit účel modulárních budov a jejich přenositelnost umožňuje poskytovatelům zdravotní péče přizpůsobit se měnícím se požadavkům na zdravotní péči. Modulární zařízení lze rozmístit v regionech s prudkým nárůstem poptávky nebo v oblastech s omezenou lékařskou infrastrukturou, což pomáhá rovnoměrněji distribuovat zátěž pacientů a zkracuje čekací doby v oblastech s vysokým tlakem.

Modulární zařízení se navíc mohou hladce integrovat se stávající zdravotnickou infrastrukturou a zajistit tak kontinuitu péče o pacienty. Mohou být propojeny s nemocnicemi nebo zdravotnickými středisky, což umožňuje efektivní doporučení pacientů a koordinované řízení péče.

A konečně, modulární konstrukce často zahrnuje ekologické materiály a energeticky účinné systémy, které jsou v souladu se závazkem NHS k udržitelnosti a současně poskytují účinné a dostupné služby.

V reakci na vypuknutí COVID-19 společnost Vanguard Healthcare Solutions zpřístupnila některá další modulární zařízení na podporu poskytovatelů zdravotní péče v Evropě s plánováním kapacit a potřebou zvýšené odolnosti v důsledku probíhající krize. Více čtěte zde: Modulární řešení poskytují další kapacitu COVID-19 – Vanguard Healthcare Solutions

Kontaktujte nás na [email protected] a zarezervujte si schůzku a prodiskutujte, jak vám modulární řešení Vanguard mohou pomoci.

Sdílejte toto:

< Zpět na novinky

Mohlo by se vám také líbit...

Vanguard Healthcare Solutions vydává novou bílou knihu

„Snížení čekacích listin, generování finančních prostředků, zlepšení života: zřízení chirurgického centra“ Dne 22. dubna 2024 se v Coventry sešli vedoucí představitelé z britských zdravotnických trustů k diskusi u kulatého stolu o zřízení a optimalizaci chirurgických center. Setkání, kterému předsedal Chris Blackwell-Frost, začalo relací otázek a odpovědí zaměřenou na chirurgické centrum v jižní […]
Přečtěte si více

Vanguard vystavuje a uvádí na trh novou bílou knihu na NHS ConfedExpo 2024

Připojte se k nám na stánku B2 v Manchester Central 12. a 13. června na NHS ConfedExpo 2024.
Přečtěte si více

Vanguard vystavuje na BSG Live 2024

Vystavujeme v Britské gastroenterologické společnosti živě ve dnech 17. - 20. června 2024, ICC Birmingham.
Přečtěte si více

Vanguard Zdravotní řešení
Jednotka 1144 Regent Court, The Square, Gloucester Business Park, Gloucester, GL3 4AD

crossmenu

Vypadá to, že jste ve Spojených státech

Máme jinou stránku (www.q-bital.com), která lépe vyhovuje vaší poloze

Click here to change sites

Zůstaňte na této stránce