Yleiset valitsimet
Vain tarkat osumat
Hae otsikosta
Hae sisällöstä
Viestityypin valitsimet
Ottaa yhteyttä

Hiilipäästöjen vähentämissuunnitelma

Sitoutuminen nettonollan saavuttamiseen

Vanguard Healthcare Solutions on sitoutunut saavuttamaan täysin nettonollapäästöt vuoteen 2035 mennessä. Olemme tällä hetkellä nettonolla-hiilipäästöjä soveltamisalan 1 ja 2 päästöjen osalta vuodesta 2023 alkaen, ja olemme nettonolla alueella 3 vuoteen 2035 mennessä.

Perustason päästöjen jalanjälki

Peruspäästöt ovat ennätys kasvihuonekaasuista, joita on tuotettu aiemmin ennen minkäänlaisten päästöjen vähentämisstrategioiden käyttöönottoa. Peruspäästöt ovat vertailupiste, jota vasten päästöjen vähenemistä voidaan mitata.

Perusvuosi

2020-2021.

Arviointi suoritettiin käyttäen GHG Protocol Corporate Standardia ja sisälsi täyden soveltamisalan 1 ja 2 päästöt sekä kohdeluokat soveltamisalan 3 kasvihuonekaasupäästöt.

Perusvuoden päästöt:

Raportointivuosi: Kuluva päästöraportointivuosi on 2020/21, koska se on ensimmäinen kerta, kun raportoimme
Päästöt Yhteensä (tCO2e)
Laajuus 1 17
Laajuus 2 97
Laajuus 3 (sisältyvät lähteet) Ylä- ja loppupään kuljetus ja jakelu, leasingomaisuus, liikematkat, toiminnassa syntyvä jäte, polttoaineeseen ja energiaan liittyvä toiminta 659
Kokonaispäästöt 773

Nykyisten päästöjen raportointi

Raportointivuosi: Kuluva päästöraportointivuosi on 2020/21, koska se on ensimmäinen kerta, kun raportoimme
Päästöt Yhteensä (tCO2e)
Laajuus 1 17
Laajuus 2 97
Laajuus 3 (sisältyvät lähteet) Ylä- ja loppupään kuljetus ja jakelu, leasingomaisuus, liikematkat, toiminnassa syntyvä jäte, polttoaineeseen ja energiaan liittyvä toiminta 659
Kokonaispäästöt  773

Päästöjen vähentämistavoitteet

Olemme asettaneet hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteet tukeaksemme edistymistämme kohti nettonollaa. Näiden toimenpiteiden arvioidaan vähentävän hiilijalanjälkeämme viiden vuoden aikana (perusvuoteen verrattuna) noin 17% absoluuttisena kasvihuonekaasutonneina. Se vastaa 134 tCO2e.

Lisäksi panostamme hiilidioksidipäästöjen kompensointijärjestelmiin, jotka poistavat kasvihuonekaasupäästöjä ilmakehästä. Selvitämme ja arvioimme parhaillaan markkinoilla olevia uskottavia vaihtoehtoja. Investointitasomme ja näiden hankkeiden turvallisesti sitoma hiilitonnimäärä ovat vielä määrittämättä, mutta ne ovat osa käynnissä olevaa hiilidioksidin vähentämissuunnitelmaamme vuodesta 2023 alkaen. 

Hiilenvähennysprojektit

Saatiin päätökseen hiilidioksidipäästöjen vähentämisaloitteet

Seuraavat ympäristönhallintatoimenpiteet ja -hankkeet on saatu päätökseen tai toteutettu vuoden 2021 lähtötilanteen jälkeen:

 • Olemme ottaneet käyttöön ympäristöjohtamisjärjestelmän (EMS), joka on sertifioitu ISO 14001 -standardien mukaisesti
 • Hallituksemme on hyväksynyt sosiaalisen ympäristöjohtamisstrategiamme 2022–2035.

Ympäristö sosiaalisen hallinnon strategiamme 2022–2035.

2022:

 • Tarkastele ja arvioi uskottavia vaihtoehtoja, joita markkinoilla on tarjolla hiilenpoiston kompensointijärjestelmille. Investointitasomme ja näillä hankkeilla turvallisesti sitoma hiilidioksidimäärä mitataan ja ovat osa käynnissä olevaa hiilidioksidin vähentämissuunnitelmaamme vuodesta 2023 alkaen.

2023:

 • Jatka bensiini-/dieselyhtiöiden ajoneuvojen asteittaista luopumista, jotta saavutetaan 30%-vähennys tai arviolta 5,4 tCO2e vuodessa vuoden 2020 perustilanteen perusteella.
 • Suorita jätetarkastus ja aloita jätteen vähentäminen kaatopaikalle vuoteen 20% mennessä vuoden 2022 tietojen perusteella
 • Suorita täydellinen toimitusketjun auditointi kaikille materiaaleille ja palveluille, joita käytetään liikkuvien ja modulaaristen rakennustemme valmistuksessa
 • Paranna liikkuvien rakennustemme toiminnallista energiatehokkuutta 10%:llä vuoden 2022 perustilanteen perusteella
 • Paranna moduulirakennustemme toiminnallista energiatehokkuutta 15%:llä vuoden 2022 perustilanteen perusteella
 • Aloita toimittajien valinta heidän ESG-suorituskykynsä ja suunnitelmiensa perusteella.

2024:

 • Jatka bensiini-/dieselyhtiöiden ajoneuvojen asteittaista poistamista käytöstä – 60%:n vähennys tai arviolta 11 tCO2e vuodessa vuoden 2020 perustilanteen perusteella
 • Uusiutuvilla energialähteillä toimivat tilat, joiden nettovähennys on arviolta 98t CO2e vuodessa
 • Vähennä kaatopaikalle sijoitettavaa jätettä 40%:llä vuoden 2022 lähtötilanteen perusteella
 • Vähennä hiilen määrää liikkuvissa ja modulaarisissa rakennuksissamme 10%:llä vuoden 2023 perustarkastuksen perusteella
 • Paranna liikkuvien rakennustemme toiminnallista energiatehokkuutta 15%:llä vuoden 2022 perustilanteen perusteella
 • Paranna moduulirakennustemme toiminnallista energiatehokkuutta vuoteen 20% mennessä vuoden 2022 perustilanteen perusteella.

2025:

 • Jatka bensiini-/dieselyhtiöiden ajoneuvojen asteittaista poistamista käytöstä – 100% vähennys tai arviolta 18tCO2e pa vuoden 2021 perustilanteen perusteella
 • Vähennä kaatopaikalle sijoitettavaa jätettä 60%:llä vuoden 2022 lähtötilanteen perusteella
 • Vähennä hiilen määrää liikkuvissa ja modulaarisissa rakennuksissamme 20%:llä vuoden 2023 perustarkastuksen perusteella
 • Kaikki Vanguard:n rakentamat moduulirakennukset on arvioitava BREEAM Excellent -tasoilla.

2030-2035

 • Saavuta Net Zero Status vuoteen 2035 mennessä.

Ilmoitus ja uloskirjautuminen

Tämä hiilidioksidipäästöjen vähentämissuunnitelma on saatettu päätökseen PPN 06/21:n ja siihen liittyvien hiilidioksidipäästöjen vähentämissuunnitelmia koskevien ohjeiden ja raportointistandardien mukaisesti.

Kasvihuonekaasupäästöt on raportoitu ja kirjattu julkaistun Carbon Reduction Plans -raportointistandardin ja GHG Reporting Protocol -yritysstandardin mukaisesti ja kasvihuonekaasuyhtiöiden raportoinnissa käytetään asianmukaisia valtion päästöjen muuntokertoimia.

Scope 1- ja Scope 2 -päästöt on raportoitu SECR-vaatimusten mukaisesti ja vaadittu Scope 3 -päästöjen osajoukko on raportoitu julkaistun Carbon Reduction Plans -raportointistandardin ja Corporate Value Chain (Scope 3) -standardin mukaisesti.

Hallitus (tai vastaava johtoelin) on tarkastanut ja allekirjoittanut tämän hiilidioksidipäästöjen vähentämissuunnitelman.

Vanguard Healthcare Solutions
Unit 1144 Regent Court, The Square, Gloucester Business Park, Gloucester, GL3 4AD

Sähköposti:
[email protected]
crossmenu

Näyttää siltä, että olet Yhdysvalloissa

Meillä on eri sivusto (www.q-bital.com), joka sopii paremmin sijaintiisi

Click here to change sites

Pysy tällä sivustolla