Mobile Navigation

Γενικοί επιλογείς
Μόνο ακριβείς αντιστοιχίσεις
Αναζήτηση στον τίτλο
Αναζήτηση στο περιεχόμενο
Επιλογείς τύπου ανάρτησης
Επικοινωνία
Σπίτι

Διαχειριστής Συστημάτων Επιχειρήσεων

Τώρα αναζητούμε Διαχειριστή Συστημάτων Επιχειρήσεων για να ενταχθεί στην ομάδα μας.

Η Vanguard Healthcare Solutions είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία. Είμαστε ένας ιδιόκτητος διεθνής πάροχος υποδομών και κλινικών υπηρεσιών με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο που υποστηρίζει πελάτες υγειονομικής περίθαλψης σε όλο τον κόσμο. Η Vanguard Healthcare Solutions ιδρύθηκε το 1999.

Οι ειδικά σχεδιασμένες και κατασκευασμένες κινητές και αρθρωτές εγκαταστάσεις μας παρέχουν στους πελάτες μας νέους ή ανταλλακτικούς χώρους υγειονομικής περίθαλψης, όπως χειρουργεία, σουίτες ενδοσκοπήσεων και τμήματα αποστείρωσης και διάγνωσης. Ως μέρος της λύσης μας προς τους πελάτες μας, τους υποστηρίζουμε επίσης με κλινικές ομάδες και εξοπλισμό για τις εγκαταστάσεις μας.

Αναζητούμε Διαχειριστή Συστημάτων Επιχειρήσεων σε υβριδικό ρόλο (τουλάχιστον 2 ημέρες στο γραφείο) για να συμμετάσχει στην ομάδα πληροφορικής μας, με έδρα το Gloucester.

Ευθύνες

 • Επιβλέπει και διατηρεί τη βέλτιστη λειτουργία των επιχειρηματικών εφαρμογών, διασφαλίζοντας τη διαθεσιμότητα, την αξιοπιστία και την απόδοση
 • Παρακολουθήστε τις μετρήσεις απόδοσης του συστήματος και συντονίστε τη συντήρηση και τις βελτιώσεις για την υποστήριξη των επιχειρηματικών λειτουργιών
 • Δημιουργήστε και διαγράψτε χρήστες ως μέρος της διαδικασίας εκκίνησης/αποχώρησης και διατηρήστε το μοντέλο Role-Based-Access-Control (RBAC)
 • Διατηρήστε την ακεραιότητα των δεδομένων και βοηθήστε στην παραγωγή αναφορών/ δημιουργίας πίνακα εργαλείων BI
 • Σε συνεργασία με τη λειτουργία Υποστήριξης IT, παρέχετε κύρια υποστήριξη για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με το σύστημα στους τελικούς χρήστες και επικοινωνήστε με τους προμηθευτές εφαρμογών για να εξασφαλίσετε υποστήριξη από άκρο σε άκρο όπως απαιτείται
 • Επικοινωνήστε με προμηθευτές λογισμικού και εξωτερικούς συμβούλους IT για την επίλυση ζητημάτων που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν εσωτερικά
 • Συνεργαστείτε με τη Διαχείριση Έργων και τους επιχειρηματικούς φορείς για να σχεδιάσετε, να διαμορφώσετε, να δοκιμάσετε και να εφαρμόσετε το επίπεδο διαμόρφωσης των εφαρμογών μας σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των χρηστών
 • Να αξιολογείτε τακτικά τις διαμορφώσεις του συστήματος και να κάνετε συστάσεις για βελτιώσεις ή αναβαθμίσεις
 • Εφαρμόστε και διαχειριστείτε μέτρα ασφαλείας, αντίγραφα ασφαλείας και σχέδια αποκατάστασης καταστροφών

Οφέλη

 • 25 ημέρες ετήσια άδεια ανά έτος (Απρίλιος – Μάρτιος) + τραπεζικές αργίες στο Ηνωμένο Βασίλειο
 • Ασφάλεια ζωής
 • Σύνταξη Εταιρείας
 • Πρόγραμμα μετρητών υγειονομικής περίθαλψης
 • Οι επαγγελματικές συνδρομές επιστρέφονται

Απαιτήσεις

 • Εκπαίδευση επιπέδου «Α» ή ανώτερη (ή ισοδύναμη)
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια άμεση εμπειρία στη διαχείριση συστημάτων, με υπόβαθρο στη διαχείριση κρίσιμων για επιχειρήσεις εφαρμογών
 • Εκτεταμένη γνώση εφαρμογών εταιρικού λογισμικού και διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Ικανός στη διαμόρφωση, τη συντήρηση και την αντιμετώπιση προβλημάτων επιχειρηματικών συστημάτων
 • Εξοικείωση με λειτουργικά συστήματα Windows, εντολές SQL βάσης δεδομένων και βασική διαχείριση δικτύου
 • Κατανόηση των αρχών ασφάλειας πληροφοριών και των κανονισμών προστασίας δεδομένων που ισχύουν για τη διαχείριση του συστήματος
 • Άριστες δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας για αποτελεσματική μετάδοση πληροφοριών σε μη τεχνικά ενδιαφερόμενα μέρη και συνεργασία με τεχνικές ομάδες

Φιλοδοξούμε να έχουμε έναν ποικίλο και χωρίς αποκλεισμούς χώρο εργασίας και ενθαρρύνουμε σθεναρά τους κατάλληλους υποψήφιους από ένα ευρύ φάσμα υποβάθρων να υποβάλουν αίτηση και να ενταχθούν στην ομάδα μας.

Ο Όμιλος Vanguard – Vanguard Healthcare Solutions και Q-bital Healthcare Solutions. www.vanguardhealthcare.co.uk | www.q-bital.com


Κάντε αίτηση για αυτή τη θέση

Διαχειριστής Συστημάτων Επιχειρήσεων

Gloucester / Υβριδικό
Πλήρης απασχόληση
Μόνιμος
Ισχύουν

Λύσεις Vanguard Healthcare
Unit 1144 Regent Court, The Square, Gloucester Business Park, Gloucester, GL3 4AD

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
[email protected]
crossmenu

Φαίνεται ότι βρίσκεστε στις Ηνωμένες Πολιτείες

Έχουμε έναν διαφορετικό ιστότοπο (www.q-bital.com) που ταιριάζει καλύτερα στην τοποθεσία σας

Click here to change sites

Μείνετε σε αυτόν τον ιστότοπο